Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(36) Půjčeno:36x 
BK
2. rozš. vyd.
Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009
223 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7380-141-0 (brož.)
Vysokoškoslé učebnice
Obsahuje bibliografii na s. 215-217 a rejstřík
000023234
1 Politická věda a společnost -- 1.1 Politická věda a občan -- 1.1.1 Význam politické vědy pro člověka a společnost -- 1.1.2 Politické vědomí a politické schopnosti -- 1.2 Historický vývoj politického myšlení -- 1.2.1 Starověk -- 1.2.1 Středověk -- 1.2.3 Renesance -- 1.2.4 Osvícenství -- 1.2.5 19. století a začátek 20. století -- 1.2.6 České politické myšlení 19-20. století -- 1.3 Proces institucionalizace politické vědy -- 1.3.1 USA -- 1.3.2 Francie -- 1.3.3 Velká Británie -- 1.3.4 Itálie -- 1.3.5 Německo -- 2 Předmět politologie -- 2.1 Proces konstituování politické vědy -- 2.2 Pojetí předmětu politické vědy -- 2.3 Místo politologie v systému společenských věd -- 3 Metoda politologie -- 3.1 Metodologie politické vědy -- 3.2 Metody používané v politické vědě -- 4 Politologie a ideologie -- 4.1 Fenomén ideologie a politická věda -- 4.1.1 Vývoj názorů na problém zkreslení poznání v politice ---
4.1.2 Koncepty ideologie v pojetí 19. a začátku 20. století -- 4.1.3 Podstata ideologie -- 4.2 Kritéria pravdivosti v politice a jejich limity -- 4.3 Současné ideologie -- 4.3.1 Liberalismus -- 4.3.2 Konzervatismus -- 4.3.3 Socialismus -- 4.3.4 Fašismus -- 4.3.5 Environmentalismus -- 4.3.6 Feminismus -- 5 Politika a politické vztahy -- 5.1 Podstata politiky a problém definice -- 5.2 Pojetí a obsah politických vztahů -- 5.3 Politické potřeby a zájmy -- 5.4 Sociální struktura a politika -- 6 Moc a vliv v politice -- 6.1 Význam moci a vlivu v dějinách -- 6.2 Formy vlivu v moderní společnosti -- 6.2.1 Ovlivňování prostřednictvím informací -- 6.2.2 Autorita -- 6.2.3 Moc -- 6.3 Rozsah a sféry vlivu -- 7 Politický systém -- 7.1 Systémový přístup a politika -- 7.1.1 Podstata a přednosti systémového přístupu -- 7.1.2 Problém stability a nestability systémů -- 7.1.3 Podstata a funkce politických systémů -- 7.2 Stát ---
7.2.1 Vznik státu a podstata státu -- 7.2.2 Klasifikace států -- 7.2.3 Typ státu, forma státu, politický režim -- 7.2.4 Členění státu -- 7.2.5 Forma vlády -- 7.2.6 Moderní demokracie a dělba moci -- 7.2.7 Instituce státu -- 7.3 Politické strany -- 7.3.1 Vznik, podstata a funkce politických stran -- 7.3.2 Vývoj a klasifikace politických stran -- 7.4 Nátlakové skupiny v politice -- 7.4.1 Podstata a funkce nátlakových skupin -- 7.4.2 Typy nátlakových skupin a formy jejich aktivity -- 7.5 Média a public relations -- 7.5.1 Média a jejich funkce -- 7.5.2 Public relations v politice -- 8 Politický proces -- 8.1 Veřejné mínění -- 8.2 Politická kultura -- 8.3 Volby a volební systémy -- 8.4 Válka a mír -- 8.5 Politika a globalizace

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC