Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:135x 
BK
Praha : Karolinum, 1991

objednat
ISBN 80-7066-368-5
000023389
Rekat.
OBSAH // Úvodem // Poznámka ke třetímu upravenému vydání // 1• Výtvarná výchova v současné výchovně vzdělávací soustavě 1*1. Postavení výtvarné výchovy v systému všeobecného vzdělání // 1.2. Vztah výtvarné výchovy, umění, vědy a techniky // 1.3. Didaktika výtvarné výchovy, její předmět a vědní základ // 2. Podstata estetického vědomi a estetické činnosti // 2.1. Podstata estetického vědomí // 2.2. Vznik a podstata estetické činnosti // t 3. Vývoj názorů na vyučováni kresleni a výtvarné výchově ? 3.1. Vývoj z hlediska obecného \3.2. Stručný přehled vývoje vyučování kreslení a výtvarné výchově v českých školách // /4. // / 4.1. // 4.2. // 4.3. // (j 4.4. 4.5. // Vznik,a podstata spontánního dětského výtvarného projevu Názory na příčinu vzniku dětského výtvarného projevu Působení vnitřních a vnějších popudů // Vztah objektivního a subjektivního v projevu realizace dětské kresby a jejího vývoje Stadia vývoje dětského výtvarného projevu Období tzv* krize dětského výtvarného projevu // Charakteristické znaky dětského výtvarného projevu Přehled charakteristických znaků dětského výtvarného projevu Zobrazení člověka Zobrazení prostoru // Individuální rozdíly ve výtvarné práci děti Pedagogické využití znalostí výtvarné typologie // Diagnostické možnosti dětského výtvarného projevu Problémy analýzy a interpretace dětských kreseb Vztah
mezi inteligencí dítěte a drovní jeho kresby Projevy, s nimiž se může učitel setkat ve školní praxi Co může učitel vyčíst ze žákovských výtvarných prací // 8. Tvořivost ve výtvarné výchově // 8.1. Hlavsova kreativizační teorie // 8.2. Fáze tvořivého myšlení podle Guilforda a Poincarého // 8.3. "Měřitelné’* tvořivé schopnosti (podle Guilforda a Löwenfelda) // 8.4. Uplatnění hlediska tvořivosti ve výchovně vzdělávacím procesu . 8.5. Některé zásady tvořivého vyučování // /8.6. Ontogeneze tvořivých schopností a funkce hry

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC