Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:13x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2004
71 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-987-9 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie:: s. 70-71
Vzdělávání distanční - texty učební
000023428
ÚVOD 5 // 1. Vysvětlení pojmu, základní principy distanční vzdělávací technologie, možnosti jejího využití 6 // 1.1. Definice pojmu distanční vzdělávání 6 // 1.2. Základní principy distančního vzdělávání 8 // 1.3. Další specifika distančního vzdělávání 10 // 1. 4. Základní pojmy distančního vzdělávání 10 // 2. Vznik a vývoj distančního vzdělávání v Evropě a v ČR 15 // 2. 1. Stručná historie 15 // 2. 2. Současné distanční univerzity 16 // 2. 3. Současná evropská vzdělávací strategie 18 // 2. 4. Rozvoj distančního vzdělávání v České republice 19 // 3. Organizace distančního studia 22 // 3.1. Model distančního studia 22 // 3. 1. 1. Základní schéma průběhu distančního studia 23 // 3. 2. Fungování systému DiV 24 // 3. 2. 1. Národní centrum distančního vzdělávání 24 // 3.2.2. Studijní střediska distančního vzdělávání 24 // 3. 2. 3. Centrum distančního vzdělávání ve vzdělávací instituci 25 // 3.3. Nabídka studijních možností 28 // 3. 4. Hodnocení průběhu a výsledků studia 28 // 4. Příprava distančního vzdělávacího programu (kurzu) 31 // 4. 1. Příprava distančního kurzu 31 // 4. 2. Projekt distančního studijního kurzu 31 // 4. 3. Řízení přípravy distančního kurzu 32 // 4. 4. Výběr učiva a příprava modulů 34 // 4. 5. Tvorba studijních pomůcek (studijních opor) 34 // 4. 6. Pilotní (ověřovací) kurz a jeho hodnocení 35 // 4. 7. Finanční náklady 35 // 5. Distanční vzdělávací opory 38 // 5. 1. Podpora studujících 38 // 5.2. Průvodce studiem a Studijní návod 39 // 5.3. Studijní opory 42 // 5. 4. Studijní texty a jejich tvorba 43 // 5. 4. 1. Základní struktura písemných textů pro DiV 44 // 5. 4. 2. Podpora aktivity studujících 45 // 5. 4. 3. Některé obecné formální náležitosti písemných textů 46 //
6. Tutor distančního vzdělávání 48 // 6. 1. Postavení tutora distančního vzdělávání 48 // 6. 2. Pedagogická zátěž tutora 50 // 6. 3. Předpoklady pro práci tutora 51 // 6. 4. Základní úkoly tutory 53 // 6. 4 .1. Tutoriál 53 // 6. 4 .2. Konzultace 55 // 6. 4. 3. Hodnocení a oprava písemných prací 55 // 6. 5. Role tutora pro hodnocení kvality studijních opor 57 // 7. Některé pedagogické a didaktické aspekty podpory distančního studia 587. 1. Podpora studujících a studijní motivace 58 // 7. 1. 1. Pomoc studujícím v oblasti sociálních kontaktů 58 // 7. 1.2. Pomoc studujícím v oblasti řízení studijního procesu 58 // 7. 1. 3. Motivační prvky distančního studia 59 // 7. 2. Nejmodemější technické formy podpory distančního studia 59 // 7. 2. 1. Elektronická konference 60 // 7. 2. 2. Videokonference a její využití pro DiV 60 // 8. Několik poznámek k hodnocení kvality distančního studia а k podmínkám akreditace 62 // 8.1. Prvky hodnocení kvality v distančním vzdělávání 62 // 8. 1. 1. Terminologie v oblasti hodnocení kvality 63 // 8.2. Hodnocení vzdělávací instituce 63 // 8. 2. 1. Vnitřní hodnocení 64 // 8. 2. 2. Vnější hodnocení 65 // 8. 3. Podmínky akreditace distančního studijního programu 66 // 8. 3. 1. Akreditace vysokoškolského studijního programu 66 // 8. 3. 2. Akreditace kurzu celoživotního vzdělávání 68 // 8. 4. Zásady tržního chovám vzdělávací instituce aplikované na distanční vzdělávání 68 // DOPORUČENÁ LITERATURA PRO ZÁJEMCE 69 // DOPORUČENÉ INTERNETOVÉ ODKAZY 71

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC