Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
České Budějovice : Pedagogická fakulta, 1990

objednat
ISBN 80-7040-036-6
000023515
Rekat.
1. Didaktika metmatiky a její předmět 5 // 1.1. Předmět didaktiky matematiky 5 // 1.2. Metody didaktiky matematiky 8 // 1.3. Vztah didaktiky matematiky k jiným vědám 11 // 1.4. Vyučování matematice ve 20. století 15 // 1.41. Meranský program (prvá polovina 20. století) 15 // 1.42. Matematické reformy (druhá polovina 20. století) 18 // 2. Matematické_myšlení a didaktické prostředky jeho rozvíjení 25 // 2.1. Matematické myšlení 26 // 2.11. Charakteristika myšlení 26 // 2.12. Abstrakce - základní rys matematiky 28 // 2.13. Struktura matematického myšlení 34 // 2.2. Obsah a rozsah matematického myšlení 36 // 2.21. Konkrétní myšlení 36 // 2.22. Abstraktní myšlení 41 // 2.23. Funkční myšlení 44 // 2.24. Algoritmické myšlení 48 // 2.25. Strukturní myšlení 54 // 2.26. Prostorové myšlení 58 // 2.27. Intuitivní myšlení 63 // 2.3. Matematické metody 66 // 2.31. Pozorování a pokus 66 // 2.32. Komparace (srovnávání, porovnávání) // 2.33. Analýza a syntéza // 2.34. Zobecňování a specializace // 2.35 Pozorování, pokus, komparace, analýza, syntéza, zobecňování, specializace - iejich systémová jednota // 2.36. Dedukce // 2.37. Indukce // 2.38. Analogie // 2.39. Dedukce, indukce, analogie - jejich systémová jednota // 2.4 Pojmotvorný proces // 2.41. Pojmotvorný proces a jeho fáze // 2.42. Obsah a rozsah pojmu // 2.43. Třídění pojmů // 2.44. Definice // 2.5 Matematická věta a důkazové techniky // 2.51. Konstanta a proměnná // 2.52. Výrok a predikát // 2.53. Logická spojka // 2.54. Kvantifikace // 2.55. Matematická věta // 2.56 Věty s podmínkami nutnými,postačujícími, nutnými a postačujícími // Axióm // Důkazové techniky // Věta a její důkaz ve vyučování matematice // 2.6. Formalizace matematického myšlení 158 // 2.61. Formalizace matematiky 158 //
2.62. Terminologie a frazeologie v matematice 160 // 2.63. Symbolika v matematice 162 // 2.7. Styl matematického myšlení 170 // 2.71. Racionální styl matematického myšlení 170 // 2.72. Utváření morálně volních vlastností 173
(OCoLC)84935559
cnb000217398

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC