Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 24.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.2) Půjčeno:34x 
BK
Brno : Masarykova univerzita, 1991

objednat
ISBN 80-210-0338-3
000023542
Rekat.
3 // Obsah // ???® // ??? // Předmluva ... 4 // 1. Didaktika tělesné výchovy jako vědecká pedagogická disciplína . . ...5 // 1.1. Cíl a úkoly školní tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ...6 // 2. Didaktický proces v tělesné výchově ...8 // 2.1. Vyučování v tělesné výchově...8 // 2.1.1. Struktura osobnosti učitele tělesné výchovy ...8 // 2.1.2. Řídící činnost učitele... 10 // 2.1.3. Didaktické metody ... 12 // 2.1.4. Didaktické formy... 13 // 2.1.4.1. Vyučovací hodina... 15 // 2.1.5. Didaktické prostředky a pomůcky... 17 // 2.1.6. Diagnostická činnost učitele... 18 // 2.1.7. Posuzovám’ vyučovací činnosti učitele... 18 // 2.1.8. Podmínky vyučování... 23 // 2.2. Učení v tělesné výchově ... 24 // 2.2.1.  Osobnost žáka, vývojové zvláštnosti dětí mladšího školního věku...24 // 2.2.2. Učební cíl a motivace... 27 // 2.2.3. Rozvíjení pohybových schopností...28 // 2.2.4. Osvojování pohybových dovedností... 31 // 2.2.5. Posuzování výsledků učení... 33 // 2.3. Učivo v tělesné výchově... 34 // 2.3.1. Učební osnovy... 34 // 2.3.2. Obsahové členění učiva... 35 // 2.3.2.1. Pořadová cvičení a organizace žáků v TV... 35 // 2.3.2.2. Průpravná, kondiční, koordinační, kompenzační a relaxační cvičení...36 // 2.3.2.3. Rytmická gymnastika a tanec... 3# // 2.3.2.4. Základy sportovní gymnastiky...38 // 2.3.2.5. Atletika... 39 // 2.3.2.6. Sportovní a pohybové hry ...40 // 2.3.2.7. Plavání...
41 // 2.3.2.8. Turistika a dopravní výchova... 41 // 2.3.2.9. Bruslení a lyžování... 41 // 2.3.3. Programování a plánování učiva...42 // 2.3.4. Příprava učitele na vyučovací hodinu... 43 // 3. Tělesná výchova zdravotně oslabených žáků...47 // 4. Seznam základní a doporučené literatury...51 // 5. Seznam použité literatury... 52

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC