Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:27x 
BK
Praha : Československý spisovatel, 1991

objednat
ISBN 80-202-0287-0
000023612
Rekat.
Obsah // POKUŠENÍ SMRTI Pokušení smrti 9 Poetika 11 Má podoba 13 Krev 15 Jejich stín 16 Proč? 24 Tvář zla 25 Zima 27 Země stínů 28 Příchod jara 30 Večer dětí 31 Podoba smrti 32 Tesknice 33 Paměť 34 // Ztracené okamžiky 36 Dětský pasionál 38 Proměny 39 Domov 40 Pohrobci 41 Lítost 43 Chudoba 45 Nevinnost 46 Vděčnost mrtvým 48 Člověk 50 Duše 51 Nářek těla 53 Předjaří 54 // NÁVRAT // I // Ach o čem šeptáš noci bledoústá 57 V trávě 59 Anděl a obloha 60 Osamění 62 // Vůně 63 // Šedé růže 65 // Tak v noci procítám 67 // Po dešti 68 // Oslava noci 69 // Krajina 71 // Pozdravení podzimní 72 Hlasy za zdí 73 Jaro 75 Květiny 76 Jarní večer 78 Kahan spánku 79 Chvíle 80 Večerní strofy 82 Navštívení 83 // V noci 84 Krajina v těle 85 Věci 87 // II // Hrozba 89 Plnost dětství 91 Večerní modlitba 92 Prosba 93 Upadání 94 Myšlenka 95 // V zimě našeptáno 96 Z hlubin 97 // Děti 98 Mdloba 99 Tmou 100 Tělo 101 Proměnění 102 Obrazy 103 Závrať 104 // Visuté zahrady 105 // V polosnách 107 Návrat 108 Rákosová píšťalka 110 Radost 111 // Píseň o tíze 113 // JEŘÁBY // I // Těžkooděnec 117 // V dubnu 118 Beze jména * 119 Kroky 120 // V čase 121 Nástup 122 Stromům 123 Návštěva 124 Hry 125 Hölderlin 126 Cestou 127 Doma 128 // ? jaru 129 Odchod 130 Slova mrtvému 131 Ruce 132 Venku 133 Neklid 134 Per amica 135 Užovka 136 // V chladnějším vání 137 Rovnodennost 138 Povzbuzení 139 // Staré věci
140 Před bouří 141 // II // Zastavení 143 Vír 144 // Prosba na předměstí 146 Barevný závoj 147 Na zemi 148 Paškál 150 Výzvy 151 Z dětství 153 Masky 154 Nahoře a dole 155 Dvojzpěv jitra 156 Zpěv o víně 158 Unisono 159 // V srpnu 161 Výkřiky 163 // Zpěv nedokončený 164 // ŽÍZNIVÉ LÉTO I // Večer na vesnici 169 Básníci 170 Prázdné pokoje 171 Nad kolébkou 172 Krajina ledňáček 173 Podzimu 174 Žízně 175 Ohně 176 Věnování 177 // V září 178 Po žních 179 Za deště ?80 Psí dni 181 // Ruce Mariiny 182 Černý bez 184 // II // Zvony 187 Betlém 189 Večer tříkrálový 190 // Třicetiletý 191 Hromnice 192 Květná neděle 193 Žalm 194 // Ó každý na svůj vrub 196 Bujará chudoba 197 Odkaz 198 Na cestu 200 Děti na jaře 201 Smrt Valdštejnova 203 Skřivan v oblacích 204 Cesta domů 205 // POZDRAVENÍ SLUNCI I // Svědectví 211 Příchod jara 212 Na pole praskající ke žni 213 Tvář 215 // Na zemi dosud vy 216 Svatební zvony 217 Bojiště v horách 219 Cesta za humny 220 Nocleh v cizím městě 221 // Den jediný 222 Okno zrána 223 Pouť na podzim 224 Odchod 225 // Básníkova busta nad řekou 226 Rekviem 228 Narozená 229 // II // Pozdravení slunci 231 Třesk slova o slovo 233 Advent 234 Ať kdekoli 235 Po ranním klekání 236 Poledne nad městem 237 Navečer v chrámě 238 Svatodušní svátky 239 Skalní město 240 Mácha 242 Svatý Václav 243 Chléb dítě ve snu 245 Zde ještě boj 246 Zastavení páté 248 Velký pátek
v městě 249 // III // Zemi mé 253 // \\ // KOROUHVE I i Vyznání 259 • // S očima otevřenýma 261 Matce 263 • // Zlatá svatba 264 Spěchající dívka 266 Svatební dům básníkův 267 Slapská léta 270 Listopad 271 Advent na vesnici 272 Koleda 273 ’ // Mrazy tříkrálové 275 Lítostné povodně 276 // II . Farní chrám 279 // Nehledám Itálii 280 Nezvoliv sobě 281 Polní kříž 283 Vánoce 1938 284 // Útěk do Egypta 286 Velikonoční zahrada 287 Květiny 288 // Hymnus ke korunovaci papeže Pia XII. 290 Michael 292 // Maria Panno, Matko Slova 294 // III Korouhve Svatý Vojtěch 297 Svatý Prokop 301 // Svatý Jan Nepomucký 305 Svatý Cyril a Metoděj 310 // SVATÝ VÁCLAV 317 // Ediční poznámka // 331

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC