Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Filosofia, 2006
262 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7007-243-1 (váz.)
angličtina, latina
Částečně přeloženo z latiny a angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy
O věčnosti světa proti Aristotelovi / Jan Gramatik Filoponos
Anglické a francouzské resumé
000023642
Poděkováni ...11 // Úvod ...13 // I. Život a dílo Jana Gramatika Filopona ...17 // a) Zprávy biografické ...19 // b) Alexandrijská škola a Janovo působení ...21 // c) Přehled Janova dila ...22 // II. Bádání o Janu Filoponovi a literatura ...23 // III. Aristotelův věčný kosmos ve spisu O nebi ...37 // a) Vztah mezi přirozeností a pohybem ...42 // b) Důkaz existence prvního tělesa ...48 // IV. Filoponova kritika éteru v díle O věčnosti světa proti Aristotelovi l.-II. ...71 // a) Argumenty, které se týkaji vztahu mezi přirozeností a pohyby ...75 // b) Argumenty proti prvotnosti nebeského tělesa ...95 // c) Argumenty, které se zabývaji povahou supralunárního světa ...99 // V. Filoponova kritika věčnosti pohybu a času ...129 // a) Otázka věčnosti pohybu ...131 // a.1 Nekonečno u Aristotela ...131 // a.2 Nekonečno v argumentech Jana Filopona ...135 // b) Otázka věčnosti času ...147 // b.1 Aristoteles o čase ...147 // b.2 Filoponova kritika věčnosti času ...150 // Závěr ...157 // Summary ...161 // Résumé ...163 // Prameny a bibliografie ...167 // Příloha: Jan Gramatik Filoponos: O věčnosti světa proti Aristotelovi. 177

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC