Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.4) Půjčeno:64x 
BK
Vyd. 1.
Hradec Králové : Gaudeamus, 1993
97 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7041-228-3 (brož.)
Nad názvem: Vysoká škola peadagogická v Hradci Králové
Obsahuje bibliografii
000023702
Rekat.
ÚVODEM 3 // 1. DIDAKTIKA PEDAGOGIKY A JEJÍ PROBLÉMY 6 // 1.1 Přehled současného stavu problematiky a její literatury 6 // 1.1.1 Obor pedagogika na PF v Hradci Králové a jeho posluchači 7 // 1.2 Obsah oborové pedagogiky a předmět didaktiky pedagogiky 7 // 1.2.1 Vztah mezi pedagogikou a její metodikou jako speciální didaktikou 9 // 1.2.2 Předmět a metodologie didaktiky pedagogiky 9 // 1.2.3 Stav pedagogiky a její základní kategorie v 90. letech v ČR 10 // 1.2.4 Význam pedagogických disciplín a jejich didaktiky pro vychovatele 12 // 1.2.5 Rozdíl mezi vědeckou metodologii oboru a metodikou vzdělávacího oboru // 2 DIDAKTIKA PEDAGOGIKY JAKO VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 14 // 2.1 Výyoj využování pedagogice u nás 14 // 2.1.1 Obsah a pojetí pedagogiky jako učiva 15 // 2.1.2 Učivo pedagogiky za socialistické éry 16 // 2.1.2.1 Problém sepětí s praxi 17 // 2.1.3 Ukázky textů a terminů produkovaných a užívaných do roku 1990 18 // 2.1.3.1 Ukázka I 18 // 2.1.3.2 Ukázka 2 // 2.1.3.3 Ukázka 319 // 2.1.3.4 Ukázka 4 20 // 2.1.4 Obsah obecné pedagogiky jako učiva na SPeŠ a PF 27 // 3. OBECNÉ PROBLÉMY ŠÍŘENÍ PEDAGOGICKÝCH POZNATKŮ, DOVEDNOSTÍ A POSTOJŮ 28 // 3.1 Oblasti šíření pedagogických poznatků a jejich uživatelé 28 // 3.1.1 Profesionální učitelé a vychovatele ve školách a zařízeních 28 // 3.1.2 Laičtí vychovatelé, sociální pedagogové a instituce 29 // 3.1.2.1 Sociální pedagogové a sociální práce 29 // 3.1.2.2 Politické vzdělávání mládeže 30 // 3.2 Obecné cíle a funkce výuky pedagogice 31 // 3.2.1 Problém historicizmu 32 // 3.2. 2 Problém jazyka pedagogické terminologie a její převoditelnosti 32 // 3.2.2.1 Problém převoditelnosti a překladů 34 // 3.2.3 Problém zapojení do evropskeho a světového kontextu a souvislostí 34 //
3.2.4 Problém pedagogických schopností a dovedností 35 // 3.2.4.1 Pedagogické myšlení jako dovednost 36 // 3.2.4.2 Pedagogické dovednosti 36 // 3.3 Principy a leze výuky a studia pedagogiky 31 // 3.4 Hraniční a vztahové předměty pedagogiky 39 // 3.4. 1 Školní psychologie 40 // 3.5 Specifické problémy šíření pedagogicky poznatků u nás 41 // 3.6 Buzení a podncování zájmů a motivace uživatelů 42 // 3.6.1 Motivování žáků 42 // 3.6.2 Aktualizace učiva 43 // 3.6.3 Aktivizace žáků 43 // 4. PROSTŘEDKY. FORMY A METODY ŠÍŘENÍ PEDAGOGICKÝCH POZNATKŮ 45 // 4.1 Pedagogické dukumenty, osnovy, učební texty 45 // 4.1.1 Učebnice a cvičebnice 45 // 4.1.2 Tvorba učebních pomůcek, příruček, textů 47 // 4.1.2.1 Bloomova teorie učebních úloh 47 // 4.1.2.2 Strukturotvorné prvky učiva 48 // 4 1.2.3 Postup zpracování studijního programu 48 // 4 1.2.4 Skladba integrovaného učebního textu 49 // 4.1.3 Ukázky úloh a cvičení z pedagogických publikaci 49 // 4.1.3.1 Promyslit tvrzení 50 // 4.1.3.2 Analyzovat studii, ped. text 50 // 4.1.3.3 Analyzovat a zjistit příčiny 50 // 4.1.3.4 Zhodnotit Cvičení z pedagogické praxe M. Kremličkove a E Opravilové 51 // 4.1.3.5 Posoudit otázky a úlohy J Čápa - Psychologie učitele 51 // 4.1.3.6 Posoudit náměty k aktivizujícím metodám J. Průchy 52 // 4.1.3.7 Zařadit náměty ze Základů výzkumu v pedagogice 52 // 4.1.4 Návod k analýze úloh s pedagogickou tématikou 53 // 4.1.5 Popisy a ukázky vtipně didakticky uspořádaných učebnic 54 // 4.1.5.1 Zprogramované učebnice 54 // 4.1.5.2 Pracovní materiály 55 // 4.1.5.3 Pracovní listy T. Svatoše 55 // 4.1.5.4 Popis cvičení Vl. Švece a J. Supa 55 // 4.1.5.5 Educational Psychology 56 // 4.2 Rejstřík způsobů a forem výuky 56 // 4.2.1 Microteaching 59 //
4.2.2 Pedagogické situace a zkušenostní pojetí výuky 60 // 4 2.2.1 Životní situace 60 // 4.2.2.2 Standardní situace 61 // 4 2.2.3 Zkušenostní pojetí výuky 61 // 4.2.2.4 Pedagogický problém - konflikt 61 // 4 2.3 Metodika mimoškolskych forem pedagogického vzdělávání 62 // 4.2.4 Příprava a plánovaní výuky a vzdělávacích akci (plánu kursu, studijního návodu, studijního programu, kurikula. písemné přípravy + ukázky) 63 // 4.2.4.1 Písemná příprava - ukázka 5 63 // 4.2.4.2 Konstrukce plánu kursu 65 // 4.2.4.3 Studijní návod - schéma 66 // 4.2.4.4 Obsah studijního návodu 66 // 4.2.4 5 Studijní program b6 // 4.2.4.6 Pomůcky 66 // 4.2.5 Hodnocení, kontrola, testování, měření a ověřovaní výsledků 67 // 4.2.5.1 Test a testování 67 // 4.2.5.2 Vědomostní test z didaktiky pedagogiky 68 // 4.3 Učitel a vzdělavatel pedagogiky, role, kompetence a funkce 69 // 4.3.1 Kompetence, způsobilost a její nabýváni 69 // 4.3.1.1 Učitelská kompetence 69 // 4.2.1.2 Vznik a složeni kompetence 70 // 4.3.1.3 Výcvik učitelů pedagogiky 70 // 4.3.1.4 Typologie učitele pedagogiky 70 // 4.3.1.5 Kvalifikace učitele pedagogiky 70 // 4.3.2 Média částečné učitele zastupující (počítače, VVZ aj.) 71 // 4.3.2.1 Televizní a rozhlasové vysílání pro školy 74 // 4.3.2.2 Počítačové systémy ve výuce pedagogiky 74 // 4.3.2.3 Scénáře výukových videoprogramů 75 // Ukázka 6 77 // 5. NÁMĚTY KE CVIČENÍM A ÚLOHY Z DIDAKTIKY PEDAGOGIKY 81 // 6 LITERATURA 87 // Řešení k testu z didaktiky pedagogiky (viz 4 2.5.2) 94 // Obsah 95
(OCoLC)39591455
cnb000074945

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC