Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Academia, 1973

objednat
000023977
Rekat.
1. ÚVOD 5 // 1.1. Difúze v kovech a v kovových tuhých roztocích 10 // 1.2. Difúze ve dvoufázových kovových systémech 12 // 2. DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE PRO DIFÚZI A JEJÍ ReSENÍ 15 // 2.1. Difúze z rovinného zdroje do dvou poloprostorů, které jsou // ve styku s rovinným zdrojem 16 // 2.2. Difúze z rovinného zdroje do jednoho poloprostoru 16 // 2.3. Difúze mezi dvěma poloprostory 16 // 2.4. Difúze z poloprostoru do vrstvy tloušíky 18 // 2.5. Vzájemná difúze při 0 závislém na koncentraci 18 // 3. EXPERIMENTÁLNÍ METODY STUDIA DIFÚZE 21 // 3.1. Metoda odebírání vrstev 21 // 3.2. Metoda zbytkové aktivity 25 // 3.3. Absorpční metoda 31 // 3.4. Metoda bodové spektrální analýzy 34 // 4. VLIV HRANIC ZRN NA PRŮBĚH DIFÚZE 41 // 4.1. Model difúze po hranicích zrn 42 // 4.2. Modifikace řešení pro difúzi po hranicích zrn pro různé // experimentální metody 44 // 4.2.1. Měření založená na stanovení penetraění hloubky — 44 // 4.2.2. Metoda odebírání vrstev 47 // 4.2.3. Metoda zbytkové aktivity 49 // 4.3. Přibližné relace umožňující stanovení koeficientů difúze.. 50 // 4.4. Srovnání Whippleova a Suzuokova řešení pro malé penetraění // hloubky 54 // 4.5. Difúze po hranicích zrn při teplotách blízko solidu 56 // 5. HETERODIFÚZE V KOVECH 61 // 5.1. Vliv valence 63 // 5.2. Vliv rozměrového faktoru 63 //
6. HOMODIFÚZE V SUBSTITUČNÍCH TUHÝCH ROZTOCÍCH S F.C.C. MŘÍŽKOU 69 // 6.1. Homodifúze mědi v tuhém roztoku Cu-Al 69 // 6.2. Homodifúze v dalších systémech s částečnou vzájemnou rozpustností složek 75 // 6.3. Homodifúze v regulárních substitučních tuhých roztocích 78 // 6.4. Poznámka o neregulérních tuhých roztocích 84 // 7. DIFÚZE V HETEROGENNÍCH DVOUFÁZOVÝCH SYSTÉMECH 86 // 7.1. Parametry charakterizující stav uspořádanosti v tuhých roztocích 86 // 7.2. Vztah mezi parametry S a o" // 7.2.1. Vztah mezi S a cí pro tuhé roztoky typu // 7.2.2. Vztahy mezi parametry S a V pro tuhé roztoky typu Cu Au // 7.3. Difúze v částečně uspořádaných slitinách typu CsCl // 7.4. Difúze v částečně uspořádaných strukturách typu A-jB // 7.5. Anomálie v okolí Curieovy teploty // 7.6. Difúze karbidotvorných prvků v legovaných ...ních chromových ocelích // 8. ZÁVĚR // SEZNAM LITERATURY // PŘÍLOHA
cnb000439380

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC