Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2005
894 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-251-0849-X (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Dotisk r. 2006
Obsahuje ilustrace, tabulky, rejstřík, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 860-875
Inženýrství softwarové - příručky
000024027
Část 1: Základy // Kapitola 1 // Vítejte při stavbe softwaru 31 // 1.1 Co je to stavba softwaru? 32 // 1.2 Proč je stavba softwaru tak důležitá? 35 // 1.3 Jak číst tuto knihu 36 // Kapitola 2 // Metafory pro rychlejší pochopení vývoje softwaru37 // 2.1 Jak je důležité miti metafory 38 // 2.2 Jak používat softwarové metafory 40 // 2.3 Běžné softwarové metafory 41 // Kapitola 3 // Dvakrát měř, jednou řež: vstupní opatření 49 // 3.1 Význam vstupních opatření 50 // 3.2 Jak určit povahu softwaru, na němž pracujete 56 // 3.3 Příprava na definici problému 61 // 3.4 Příprava definice požadavků 63 // 3.5 Příprava architektury 68 // 3.6 Čas věnovaný přípravám 78 // Kapitola 4 // Klíčová stavební rozhodnutí 83 // 4.1 Volba programovacího jazyka 84 // 4.2 Programovací konvence 88 // 4.3 Vaše místo na technologické vlně 89 // 4.4 Volba hlavních stavebních postupů 91 // Část 2: Tvorba vysoce kvalitního kódu // Kapitola 5 // Návrh během stavby 95 // 5.1 Návrhové úkoly 97 // 5.2 Klíčové návrhové koncepce 99 // 5.3 Návrhové stavební bloky: Heuristika 108 // 5.4 Návrhové postupy 130 // 5.5 Interpretace oblíbených metodik 138 // Kapitola 6 // Pracovní třídy 143 // 6.1 Základy tříd: Abstraktní datové typy 144 // 6.2 Dobrá rozhraní tříd 151 // 6.3 Problematika návrhu a implementace 161 // 6.4 Důvody pro tvorbu třídy 169 // 6.5 Jazykové otázky 173 // 6.6 Nad rámec tříd: Balíčky 174 // Kapitola 7 // Vysoce kvalitní rutiny 177 // 7.1 Rozumné důvody pro tvorbu rutiny 180 // 7.2 Návrh na úrovni rutiny 184 // 7.3 Dobré názvy rutin 187 // 7.4 Jak dlouhá může rutina být? 189 // 7.5 Jak používat parametry rutin 190 // 7.6 Zvláštní úvahy na téma užití funkcí 195 // 7.7 Makra a vložené rutiny 197 // Kapitola 8 // Defenzivní programování 201 //
8.1 Ochrana programu před zadáním neplatných informací 202 // 8.2 Aserce 204 // 8.3 Techniky ošetřování chyb 208 // 8.4 Výjimky 212 // 8.5 Jak zabezpečit program, aby zvládl škody napáchané chybami 217 // 8.6 Podpora ladění 218 // 8.7 Jak určit, jaký podíl defenzivního programování nechat v ostrém kódu 222 // 8.8 Hlavně to s defenzivním programováním nepřehánět 223 // Kapitola 9 // Proces programování v pseudokódu 227 // 9.1 Shrnutí jednotlivých kroků tvorby tříd a rutin 228 // 9.2 Co hovoří pro pseudokód 229 // 9.3 Stavba rutin pomocí procesu programování v pseudokódu (PPP) 232 // 9.4 Alternativy k PPP 245 // Část 3: Proměnné // Kapitola 10 // Obecně o užití proměnných 249 // 10.1 Datová gramotnost 250 // 10.2 Snadná deklarace proměnných 252 // 8 Obsah // 10.3 Jak inicializovat proměnné 253 // 10.4 Rozsah 257 // 10.5 Persistence 263 // 10.6 Kdy vzniká vazba? 264 // 10.7 Vztah mezi datovými typy a řidicimi strukturami 265 // 10.8 Každá proměnná má mít jeden účel 267 // Kapitola 11 // Význam názvů proměnných 271 // 11.1 Obecné úvahy na téma volby dobrých názvů 272 // 11.2 Pojmenování jednotlivých datových typů 277 // 11.3 Význam konvencí pojmenování 282 // 11.4 Neformální konvence pojmenování 284 // 11.5 Standardizované předpony 291 // 11.6 Tvorba krátkých, srozumitelných názvů 293 // 11.7 Jaké názvy nepoužívat 296 // Kapitola 12 // základní datové typy 301 // 12.1 Čísla obecně 302 // 12.2 Celá čísla 304 // 12.3 Reálná čísla 305 // 12.4 Znaky a textové řetězce 308 // 12.5 Booleovské proměnné 312 // 12.6 Výčtové typy 313 // 12.7 Pojmenované konstanty 318 // 12.8 Pole 320 // 12.9 Tvorba vlastních typů (přezdíváno 322 // Kapitola 13 // Neobvyklé datové typy 329 // 13.1 struktury 330 // 13.2 Ukazatele 333 // 13.3 Globální data 345 //
Část 4: Příkazy // Kapitola 14 // Sekvenční uspořádání kódu 357 // 14.1 Příkazy, které musí být vykonány v určitém pořadí 358 // 14.2 Příkazy, které mohou být vykonány v libovolném pořadí 361 // Obsah 9 // Kapitola 15 // Práce s podmínkovými príkazy 365 // 15.1 Príkazy if 366 // 15.2 Prepínače 372 // Kapitola 16 // Řídicí cykly 379 // 16.1 Volba správného typu cyklu 380 // 16.2 Řízení cyklu 385 // 16.3 Snadná tvorba cyklů - vezmeme to z opačného konce 397 // 16.4 Souvislost mezi cykly a poli 399 // Kapitola 17 // Neobvyklé řídicí struktury 403 // 17.1 Více návratových cest z rutiny 404 // 17.2 Rekurze 406 // 17.3 Příkaz goto 410 // 17.4 V kontextu neobvyklých řídicích struktur 422 // Kapitola 18 // Metody řízené tabulkami 425 // 18.1 Obecné úvahy na téma užití metod řízených tabulkami 426 // 18.2 Tabulky s přímým přístupem 427 // 18.3 Tabulky s indexovaným přístupem 438 // 18.4 Tabulky se schodovým přístupem 440 // 18.5 Další příklady prohledávání tabulek 443 // Kapitola 19 // Obecná témata spojená s řízením 445 // 19.1 Booleovské výrazy 446 // 19.2 Složené výrazy (bloky) 457 // 19.3 Prázdné příkazy 458 // 19.4 Jak zabránit příliš hlubokému vnoření 459 // 19.5 Základy programování: Strukturované programování 468 // 19.6 Řídicí struktury a složitost 471 // Část 5: Vylepšení kódu // Kapitola 20 // Kvalita softwaru 477 // 20.1 Atributy kvality softwaru 478 // 20.2 Techniky zlepšení kvality softwaru 480 // 20.3 Relativní efektivnost kvalitních technik 484 // 10 Obsah // 20.4 Kdy zajišťovat kvalitu 487 // 20.5 Obecné zásady kvality softwaru 487 // Kapitola 21 // Stavba ve spolupráci 491 // 21.1 Přehled metod vývoje ve spolupráci 492 // 21.2 Párové programování 495 // 21.3 Formální inspekce 497 //
21.4 Jiné metody společného vývoje 503 // Kapitola 22 // Vývojářské testování 509 // 22.1 Vliv vývojářského testování na kvalitu softwaru 511 // 22.2 Doporučené postupy pro vývojářské testování 513 // 22.3 Tipy pro zlepšení testování 515 // 22.4 Typické chyby 526 // 22.5 Nástroje pro podporu testování 531 // 22.6 Jak zlepšit testování 536 // 22.7 Ukládejte výsledky testování 537 // Kapitola 23 // Ladění 543 // 23.1 Obecný pohled na ladění 544 // 23.2 Hledáme chyby 548 // 23.3 Oprava chyby 558 // 23.4 Psychologické úvahy o ladění 561 // 23.5 Ladicí nástroje - samozřejmé i ty méně samozřejmé 564 // Kapitola 24 // Restrukturalizace kódu (refaktorování) 571 // 24.1 Kudy se ubírá evoluce softwaru 573 // 24.2 Úvod do refaktorování 573 // 24.3 Charakteristické restrukturalizace 579 // 24.4 Jak bezpečně restrukturalizovat 586 // 24.5 Strategie restrukturalizace 588 // Kapitola 25 // Strategie ladění výkonu 593 // 25.1 Výkon obecně 594 // 25.2 Úvod do problematiky ladění výkonu 598 // 25.3 Různé formy obézních a těžkopádných programů 603 // 25.4 Měření 609 // 25.5 Iterace 610 // Obsah 11 // 25.6 Shrnutí přístupů k ladění výkonu 611 // Kapitola 26 // Techniky ladění výkonu 615 // 26.1 Logika 617 // 26.2 Cykly 622 // 26.3 Transformace dat 630 // 26.4 Výrazy 635 // 26.5 Rutiny 644 // 26.6 Přepis v jazyku nižší úrovně 644 // 26.7 Čím více usilujete o změnu, tím méně se vám to daří 648 // Část 6: Systémové úvahy // Kapitola 27 // Jak velikost programu ovlivňuje jeho stavbu 653 // 27.1 Komunikace a velikost 654 // 27.2 Spektrum velikostí projektu 655 // 27.3 Vliv velikosti projektu na chyby 656 // 27.4 Vliv velikosti projektu na produktivitu 657 // 27.5 Vliv velikosti projektu na vývojové aktivity 658 // 28.1 Podp
Kapitola 28 // Řízení stavby 665 // 28.1 Podpora dobrých programátorských postupů 667 // 28.2 Systém řízení konfigurace 669 // 28.3 Odhad harmonogramu stavby 675 // 28.4 Měření 681 // 28.5 Programátoři jsou také lidé 684 // 28.6 Jak řídit svého vedoucího 689 // Kapitola 29 // integrace 693 // 29.1 Význam způsobu integrace 694 // 29.2 Integrovat fázově, nebo přírůstkově? 695 // 29.3 Strategie přírůstkové integrace 698 // 29.4 Každodenní překlad a odzkoušení 705 // Kapitola 30 // Programovací nástroje 713 // 30.1 Návrhové nástroje 714 // 30.2 Nástroje pro práci se zdrojovým kódem 715 // 30.3 Nástroje pro práci se spustitelným kódem 720 // 30.4 Na prostředí orientované na nástroje 724 // 30.5 Tvorba vlastních programovacích nástrojů 725 // 30.6 Pohádka plná nástrojů 726 // Část 7: Softwarové mistrovství // Kapitola 31 // Rozvržení a styl 731 // 31.1 Základy rozvržení 732 // 31.2 Techniky rozvržení 738 // 31.3 Styly rozvržení 740 // 31.4 Rozvržení řídicích struktur 747 // 31.5 Rozvržení jednotlivých příkazů 754 // 31.6 Rozvržení komentářů 764 // 31.7 Rozvržení rutin 767 // 31.8 Rozvrženi tříd 769 // Kapitola 32 // Dostatečně výmluvný kód 777 // 32.1 Externí dokumentace 778 // 32.2 Programovací styl jako dokumentace 779 // 32.3 Komentovat, či nekomentovat? 782 // 32.4 Klíč k účinným komentářům 785 // 32.5 Techniky tvorby komentářů 791 // 32.6 Standardy IEEE 810 // Kapitola 33 // Povahové vlastnosti 815 // 33.1 Jakou mají povahové vlastnosti souvislost s tématem této knihy? 817 // 33.2 Inteligence a skromnost 817 // 33.3 Zvědavost 818 // 33.4 Duševní upřímnost 822 // 33.5 Komunikace a spolupráce 824 // 33.6 Kreativita a disciplína 824 // 33.7 Lenost 825 // 33.8 Vlastnosti s menším významem, než by se mohlo zdát 826 // 33.9 Návyky 828 //
Kapitola 34 // Motivy softwarových dovedností 831 // 34.1 Jak zvítězit nad složitostí 832 // 34.2 Zvolte vhodný postup 834 // 34.3 Pište programy především pro lidi, teprve pak pro stroje 835 //34.4 Programujte do jazyka, nikoli v něm 837 // 34.5 Soustřeďte svou pozornost pomocí konvencí 838 // 34.6 Programujte z hlediska problémové domény 839 // 34.7 Pozor, padající kamení 841 // 34.8 Opakujte znovu a znovu 843 // 34.9 Oddělte software od náboženství 844 // Kapitola 35 // Kde najdete další informace 849 // 35.1 Informace o stavbě softwaru 850 // 35.2 Témata přesahující rámec stavby 851 // 35.3 Časopisy 853 // 35.4 Plán doporučené četby vývojáře softwaru 854 // 35.5 Staňte se členy profesní organizace 856 // Přílohy // Bibliografie 859 // Rejstřík 877

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC