Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 2007
208 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-86960-32-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 208
000024060
Základy matematické logiky a teorie množin -- Výroky, výrokové formy a operace s nimi -- Základní množinové pojmy, intervaly -- Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky -- Algebraické výrazy a jejich úpravy -- Mnohočleny a operace s nimi, rozklady mnohočlenů, doplnění kvadratického trojčlenu na čtverec -- Algebraické zlomky -- Výrazy s mocninami a odmocninami -- Výrazy s absolutními hodnotami -- Výrazy s faktoriály a kombinačními čísly, binomická věta -- Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky -- Algebraické rovnice a jejich soustavy -- Lineární rovnice s jednou neznámou -- Soustavy lineárních rovnic s více neznámými -- Kvadratické rovnice, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice -- Rovnice s absolutními hodnotami -- Rovnice s neznámou pod odmocninou (iracionální) -- Soustavy lineárních a kvadratických rovnic s více neznámými -- Rovnice s parametrem ---
Rovnice obsahující výrazy s faktoriály a kombinačními čísly -- Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky -- Algebraické nerovnice a jejich soustavy -- Lineární nerovnice s jednou neznámou a jejich soustavy -- Nerovnice v součinovém nebo podílovém tvaru -- Nerovnice s absolutními hodnotami -- Kvadratické nerovnice a nerovnice k nim vedoucí -- Nerovnice obsahující výrazy s faktoriály nebo kombinačními čísly -- Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky -- Algebraické funkce a jejich grafy -- Funkce základní pojmy, vztahy a vlastnosti -- Lineární funkce -- Kvadratická funkce -- Racionální lomená funkce -- Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky -- Transcendentní funkce, rovnice a nerovnice -- Exponenciální funkce, logaritmus, logaritmická funkce -- Exponenciální a logaritmické rovnice a nerovnice -- Goniometrické funkce, úpravy goniometrických výrazů -- Goniometrické rovnice a nerovnice ---
Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky -- Posloupnosti a řady -- Pojem posloupnosti, základní vlastnosti posloupnosti -- Aritmetická posloupnost -- Geometrická posloupnost -- Nekonečná geometrická řada -- Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky -- Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika -- Variace a permutace -- Kombinace -- Pravděpodobnost -- Statistika -- Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky -- Komplexní čísla -- Algebraický tvar komplexního čísla -- Goniometrický tvar komplexního čísla. Moivreova věta -- Řešení rovnic v oboru komplexních čísel -- Geometrický model komplexních čísel -- Souhrnné úlohy s volbou výsledku -- Výsledky

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC