Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
EB
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2008
392 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-1413-7 (brožováno)
ISBN 978-80-246-2728-1 (e-kniha)
Učební texty Univerzity Karlovy v Praze ; 12
E-kniha vydána v roce 2014
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Série učebních textů je zaměřena na aktuální otázky soudobé sociologie; druhý díl se tematicky orientuje na problematiku sociálního jednání a sociální struktury. Komplikovaný a nejednoznačný vztah mezi těmito dvěma klíčovými pojmy představuje už po mnoho desítek let pro teoreticky orientovanou sociologii intelektuální výzvu. Publikace zahrnuje rozmanité, v celku dosud nezpracované spektrum přístupů (od neopozitivismu, přes mikro- a makrosociologii až po diskurzivní analýzu či teorii her), reprezentované též různorodým autorským kolektivem zkušených specialistů i nadějných autorů mladší generace. Kvalitní texty jsou určeny jak studentům, kteří již mají základní znalosti oboru a chtějí se seznámit s novými tématy, tak sociologům a dalším odborníkům, kteří si chtějí udržovat kontakt s aktuální teoretickou sociologií, jejími problémy, polemikami a vývojem.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000024248
Úvodem // Miloslav Petrusek - Neopozitivistická sociologie: Sociologie jako výzkum // Martin Horváth - Herbert Blumer: Symbolický interakcionismus – teoretické a metodologické vymezení // Eva Sanigová - Etnometodologie Harolda Garfinkela // Jana Šilhanová - Analýza rámců Ervinga Goffmana // Ida Kaiserová - Sociální konstruktivismus Petera Bergera a Thomase Luckmanna (v zrcadle české sociologie) // Josef Bernard - Osobní identita v diskurzu společnosti pozdní moderny // Jiří Šubrt - Mikrosociální základy makrosociologie v pojetí Randalla Collinse // Marek Německý - Funkcionální vysvětlení v sociálních vědách // Jan Balon - Teorie komunikativního jednání Jürgena Habermase // Martin Vávra - Diskurz a diskurzivní analýza v sociologii // Jan Radimský - Co znamená mluvit: Ke strukturalistické sociologii jazyka Pierra Bourdieua // Jiří Šubrt - James S. Coleman: Metodologický individualismus // Michal Peliš - Teorie her jako formální teorie racionálního rozhodování // Jadwiga Šanderová - Hlavní proudy teorie a výzkumu sociální stratifikace // Markéta Sedláčková, Jiří Šafr - Koncept sociální koheze, důvěry a sociálního kapitálu v sociologii // Lukáš Urban - O deviaci v současné společnosti

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC