Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Katalog
Vyd. 1.
Praha : Scriptorium, 2002
165 s. : il. (některé barev.), noty ; 22 cm

objednat
ISBN 80-86197-34-4 (Scriptorium ; brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, noty, frontispis, poznámky pod čarou
Souběžný německý text
Vydavatel: Archiv hlavního města Prahy
000024251
Vlasta Valeš - Karl Vocelka, K projektu ...10 // Karl Vocelka, Češi ve Vídni ...11 // Martin Sekera, Jací byli Češi ve Vídni do roku 1918? ...13 // Gertraud Pressler, „Když Čechy ještě byly za Rakouska“. K toposu českého elementu // ve vídeňské písni 19. a 20. století ...22 // Paulus Ebner, Politické dějiny a právní postavení české menšiny v Rakouské republice ...33 // Kar! Brousek, Vídeňští Češi pod nacistickou nadvládou ...39 // Iva Heroldova, Reemigrace Čechů z Rakouska do ČSR v letech 1945-1950 ...47 // Vlasta Valeš, Českoslovenští uprchlíci a jejich soužití s vídeňskými Čechy ...54 // SEZNAM EXPONÁTŮ / EXPONATENLISTE ...59 // I. Ve společném státě / Im gemeinsamen Staat ...60 // II. Politický a hospodářský vývoj v letech 1918 až 1934 / Politische und wirtschaftliche Entwicklung // von 1918 bis 1934 ...’ ...73 // III. Období 1934-1945 / Der Zeitraum 1934-1945 ... 79 // IV. Typické pracovní obory Čechů ve Vídni / Typische Arbeitsbereiche der Tschechen in Wien ...81 // V. Spolkový život - kultura / Das Vereinsleben - Kultur ...85 // VI. Sport ...91 // VII. Vzdělání / Bildung ...96 // VIII. Církev / Kirche ...100 // IX. Doba po 2. světové válce / Der Zeitraum nach dem 2. Weltkrieg ...102 // Zkratky / Abkürzungen ...107 // Vlasta Valeš- Karl Vocelka, Zum Projekt ...109 // KarI Vocelka, Die Tschechen in Wien ...111 // Martin Sekera, Wie waren die Tschechen in Wien bis 1918? ...114 // Gertraud Pressler, „Wie Böhmen noch bei Öst’rreich war“. Zum Topos des Tschechischen im Wienerlied des 19. und 20. Jahrhunderts ...125 // Paulus Ebner, Die politische Geschichte und die rechtliche Situation der tschechischen Minderheit in der österreichischen Republik ...135 // Karl Brousek, Die Wiener Tschechen unter der NS-Herrschaft ...141 //
Iva Heroldova, Die Remigration der Tschechen aus Österreich in die ČSR m den Jahren 1945-1950 ...151 // Vlasta Valeš, Die tschechoslowakischen Flüchtlinge und ihr Zusammenleben mit den Wiener Tschechen ...160
(OCoLC)53503212
cnb001252204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC