Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Biografie
1. vyd.
Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2006
255 s. ; 19 cm

objednat
ISBN 80-7182-209-4 (brož.)
Dějiny filosofie ; 5. díl
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000024433
Předmluva // A. Fenomenologie ...13 // I. Edmund Husserl ...14 // Života dílo ...14 // 1. Základní otázka ...15 // 2. Fenomenologická redukce ...17 // 3. Eidetická redukce ...18 // 4. Transcendentálni redukce ...19 // II. Martin Heidegger ...23 // Život a dílo ...23 // 1. Východisko otázky po bytí ...24 // 2. Bytí a čas ...26 // 3. Vžít se do dění pravdy ...27 // 4. Technika a .obrat" ...29 // III. Max Schelcr ...32 // VI. Maurice Merleau-Ponty ...35 // V. Paul Ricoeur ...37 // B. Filosofie existence a filosofie dialogu 40 // I. Ferdinand Exner ...41 // II. Gabriel Marcel ...42 // III. Martin Buber ...44 // IV. Franz Rosenzweig ...47 // V. Karl Jaspers ...50 // VI. Jean-Paul Sartre ...53 // VII. Albert Camus ...57 // VIII. Emmanuel Lévinas ...58 // C. Filosofie člověka v zajetí společenských věd 62 // I. .Filosofická antropologie" ...62 // 1. Helmuth Plessner ...63 // 2, Arnold Gehlen ...64 // II. Psychologie jako teorie člověka ...66 // III. Mezi strukturou a dějinami ...69 // 1. Claude Lévi-Strauss ...70 // 2. Michel Foucault ...72 // 3. René Girard ...73 // 5 // D. Dějiny a rozumění ...75 // I. Východiska ...75 // II. Současná hcrmencutika ...79 // E. Křesťanská filosofie a novoscholastika ...85 // I. Východiska ...85 // II. Nové podnčiy ...86 // III. Počátky novoscholastiky ...90 // IV. Hislorlcká bádání ...91 // V. Spor o modemismus ...93 // VI. Systematická filosofie ...94 // 1. Novotomismus ...95 // 2. Otevření a diskuse ...96 // 3. Protestantská filosofie ...98 // F. Nový realismus ...100 // I. Od fenomenologie к ontologii ...100 // II. Induktivní metafyzika ...101 // III. Neorealismus: N. Hartmann ...103 // IV. Procesní filosofie: A, N. Whitehead ...104 //
G. Marxističtí myslitelé a kritikové společnosti 105 // I. Vladimír I. Lenin ...105 // II, Georg Lukács ...106 // ПІ. Ernst Bloch ...109 // Život a dílo ...109 // 1. Temnota prožívaného okamžiku ...110 // 2. Bdélé sny ...111 // 3. Ontologie Ještě-ne-byti ...111 // 4. Látka ...112 // 5. Království plnosti ...112 // 6. Opak ducha utopie ...113 // 7. Hodnocen! ...114 // IV. Theodor W. Adorno ...115 // Život a dílo ...115 // 1. Déjiny jako utrpení ...116 // 2. Dialektika osvícenství a pokrok ...116 // 3. Společnost jako totalita ...118 // 4. Neidentita ...119 // 5. Přednost objektu ...119 // 6 // 6. Protisystémovost a podezření z ideologičnosii 120 // 7. Smířeni a záchrana ...121 // 8. Hodnoceni ...122 // H. Gottlob Frcgc a počátky analytické filosofie v Cambridge ...125 // I. Gottlob Frege ...125 // 1. Frcgc a dějiny analytické filosofie ...125 // 2. Funkce a pojem ...127 // 3. Smysl, význam a představa ...128 // II. George Edward Moore ...129 // 1. Výchozí situace ...129 // 2. Vyvrácení idealismu ...131 // 3. Filosofe common sense ...133 // Ш. Bertrand Russell ...135 // Život a dílo ...135 // 1. Věděni přímo a věděni z popisu ...137 // 2. Teorie určitého popisu ...139 // 3. Filosofie ducha ...140 // 4. Třídy ...142 // 5. Filosofe a věda ...143 // I. Ludwig Wittgenstein ...144 // Život a dílo ...144 //
I. Traktát ...148 // 1. Ontologie ...148 // 2. Obrazová teorie věty ...150 // 3. Filosofe logiky ...151 // 4. Etika ...153 // II. Filosofická zkoumání ...154 // 1. Metoda ...154 // 2. Význam a teorie použití ...155 // 3. Řečové hry ...156 // 4. Analýza řeči a fenomenologie ...159 // J. Oxfordská filosofie ...161 // I. Gilbert Ryle ...161 // 1. Počátek analytické flosofe v Oxfordu ...161 // 2. Kategorie ...161 // 3. Pojem ducha ...164 // 7 // II. John Langshaw Austin ...165 // Život a dílo ...165 // 1. Lingvistická fenomenologie ...166 // 2. Kritika empirismu ...168 // 3. Pojem skutečnosti ...170 // 4. Teorie mluvních aktů ...172 // III. Peter Frederick Strawson ...174 // Život a dílo ...174 // 1. Deskriptívni metafyzika ...174 // 2. Pojem osoby ...177 // K. Rudolf Carnap a Vídeňský kroužek ...180 // Cantapův život a dílo ...180 // Vídeňský kroužek ...181 // I. Protokolární věty ...183 // II. Konštituční systém zkušenostního světa 189 // III. Ontologie jako logická syntax ...193 // IV. Interní a externí otázky ...197 // L. Willard Van Orman Quine ...201 // Život a dílo ...201 // I. Holismus ...202 // II. Metoda a úloha ontologie ...204 // III. Neurčitost překladu, neprozkoumatclnost dcnotace a ontologická relativita ...207 // IV. Vývoj po Quinovi ...210 // 1. Donald Davidson ...211 // 2. Saul A. Kripke ...212 // 3. Hilary Putnam ...213 // 4. John R. Searle ...215 // Ohlédnutí za analytickou filosofií: sémantika a ontologie ..216 // Pramenná literatura ...219 // Sekundární literatúra ...231 // Jmenný rejstřík ...248

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC