Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. v tomto překladu 1.
Praha : Vyšehrad, 2007
267 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7021-792-4 (váz.) ISBN !978-80-7021-834-1 (chyb.)
Reflexe
francouzština
Obsahuje bibliografické odkazy
000024434
KAPITOLA I Morální závazek / 9 // Příroda a společnost / 9 Jedinec ve společnosti / 12 Společnost v jedinci / 15 Spontánní poslušnost /16 Odpor vůči odporům / 17 Kategorický imperativ /21 Závazek a život / 24 Uzavřená společnost / 24 Výzva hrdiny / 27 Uzavřená a otevřená duše / 29 Puzení emoce / 31 Emoce a tvoření / 32 Emoce a představa / 36 Osvobození duše / 40 Postup vpřed /41 Uzavřená a otevřená morálka / 44 Mezi uzavřeným a otevřeným / 46 Úcta k sobě / 49 Spravedlnost / 51 Nátlak a zanícení / 60 O intelektualismu v morálce / 62 Životní vzmach / 70 Výcvik a mystika / 71 // KAPITOLA II Statické náboženství / 75 // O nesmyslnosti u rozumné bytosti / 75 Fabulační funkce / 79 Fabulace a život / 81 Význam „životního vzmachu“ / 82 Společenská úloha fabulace / 85 Fragmentárni osoby / 91 Zajištění proti rozvratu / 92 Zajištění proti sklíčení / 94 Obecná témata užitečné fabulace / 96 Šíření nerozumného / 98 Zajištění proti nepředvídatelnosti /100 Vůle k úspěchu /102 O náhodě /104 „Primitivní mentalita“ u civilizovaného člověka /109 Částečná personifikace události /110 O magii obecně /118 Psychologické kořeny magie /120 Magie a věda /123 Magie a náboženství /125 Víra v duchy /127 Zvíře chápané jako druh /131 Totemismus /132 Víra v bohy / 134 Mytologická fantazie /137 Fabulační funkce a literatura /141 O existenci bohů / 144 Hlavní funkce statického náboženství. (Oběť a modlitba) /145] //
KAPITOLA III Dynamické náboženství /151 // Dvojí význam slova náboženství / 151 Proč je užíváno jen jedno slovo / 153 Řecký mysticismus / 156 Východní mysticismus / 160 Kresťanský mysticismus / 164 Mysticismus a obrození / 167 Izraelští proroci /172 O Boží existenci /175 Filosofický význam mysticismu / 176 Povaha Boha / 180 Tvoření a láska / 183 Problém zla / 185 Posmrtný život. (Zkušenost a pravděpodobnost v metafyzice) /189 // KAPITOLA IV Závěrečné poznámky: mechanika a mystika /191 // [ Uzavřená a otevřená společnost / 191 Trvalost přirozeného / 195 Rysy přirozené společnosti / 198 Přirozená společnost a demokracie / 202 Přirozená společnost a válka / 204 Válka a průmyslový věk / 207 Vývoj tendencí / 209 „Dichotomie“ a „dvojí bouřlivost“ /213 Možnost návratu k prostému životu /215 Mechanika a mystika. (Duch a radost) /218] // Myšlenkový svět „Dvou zdrojů“ (Tomáš Chudý) /229 // Poznámky / 264

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC