Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
3., (V DharmaGaii 2.) vyd.
Praha : DharmaGaia, 2007
315 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-86685-77-9 (soubor ; váz.)
ISBN 978-80-86685-21-2 (váz.)
Obsahuje rejstřík
000024475
Obsah // I. Jak to všechno skutečně začalo příběhem, což je vždy „historie plná // omylu“; jak se tomu nevymyká ani bádání filosofické...7 // II. Když už, tak už, aneb jak se věci komplikují: ze začátku to vypadá jako „každý pes jiná ves“, což by se dalo vysvětlit i učeně, ale to je // v textu...16 // III. Potíže s identitou protikladu: cesty ? poznání však bývají nejen křivolaké, ale leckdy i pro smích; kdybych chtěl být učencem, byl bych toto líčení raději přeskočil a předložil elegantní výsledek; zatím se // jen ukázalo, že s dialektikou to bylo nějak moc vágní...23 // IV. Když jsem všecko napsal, zůstala mi kategorie procesu; ale co to je, // ne-li prázdné slovo?...37 // V Potíže, které má filosof postrádající vědecké vzdělání; co může být // universum...45 // VI. „Ferdinand v Sarajevu“ aneb doklad, že autor je právem v encyklo- // pediích uváděn jako „filosof a básník“; když jsem začal knihu psát, chtěl jsem čtenáře i pobavit...49 // VII. Zajímavá afinita současných vědeckých otázek a úvah mimoevrop- // ských filosofií aneb: i v mém případě platí, že šidlo v pytli neutajíš. .. .55 // VIII. Kategorie universa přivádí najednou na scénu celý soubor problému, // o nichž se zdálo lepší mlčet; jak je to s časem; následnost a návaznost; „morfismy“; autoregulace; objekt/subjekt...62 // IX. Proměna, informace, volné proměňování namísto „zákonitosti“...73
// X. Teď...82 // XI. Splývavost, problém recipienta...87 // XII. Informační (či karmické) stopy...96 // XIII. Vysilatel a příjemce informace ontologický; chronomorfnost aj...106 // XIV O morfismech — pokus obecnější; odtud pak zase ke skutečnosti // (universu)...117 // XV Abych si připamatoval, co bylo na 25 kazetách, udělal jsem si malou rekapitulaci, přičemž jsem se ale hned dopustil dalšího faux pas // a přišel s otázkou kompenzace...128 // XVI. Sestup pod práh Planckových konstant; projit „za zrcadlo“; nedoporučuji číst vědcům...132 // XVII. Alenka „za zrcadlem“, tj. v „now only“, a tao „an sich und íiir sich“.. 140 // XVIII. „Topologická ontometrie“ jako nápad z nouze; tvrdě, ale „čase oř // emergency“...152 // XIX. Revival holistického pohledu na svět zmíněn co nejopatrněji; i řešení // problému postmortality je třeba detabuizovat, ať už je s ním jednou pokoj...162 // XX. Zatímní shrnutí, které si autor dne 23. 4. 2000 dělá sám pro sebe; // pro čtenáře vlastně poněkud přehlednější rekapitulace, která nám poukazuje na jakousi „ontologickou tautologii“...172 // XXI. Hrubě nerad se autor znovu zabývá morfismy, aby už od nich byl // pokoj, činí tak nejrůznějšími způsoby, takže nevynechává ani tzv. uspořádaný chaos...197 // XXII. Superuspořádaný chaos jako struktura víru: autodynamičnost / autoregulace; „příznivá“ volnost...223 // XXIII. Nemohou nevyplynout
otázky spadající do filosofické antropologie, // takže se dostaneme až ke kyselému jablku etiky...233 // XXIV Připomenutí jednoho z našich východisek; implikuje zajisté i zatracenou otázku „way of life“, která jinak nepatří do ontologovy kompetence ...245 // XXV. Aby čtenář nebyl zklamán a aby pravdě bylo učiněno zadost, autor se // odhaluje jako proslulý marxistický extremista a béře to radši v dost obecné historické rovině...252 // XXVI. Zde autor končí, jen po dalším roce připomíná, že se zatím dostal // ještě dál a hlouběji, ale to už si asi vezme jen do hrobu...264 // DODATKY // 1. Poznámka ? „now only“...273 // 2. Poznámka axiologická: Buddha...277 // 3. ? informatice: tichý vzdech tváří v tvář novému miléniu...286 // 4. Otázky, které ontolog v teorii informace zatím postrádá...293 // 5. Karma v buddhismu. Buddhova kategorie „Dokonalého poznání“ aneb // kam se autor dostal?...304 // 6. „La pensée primitive“; kategorie smyslu; buddhismus, čínská filosofie; // substanční a nesubstanční ontologie...315 // Ediční poznámka...345 // Rejstřík...348

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC