Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Scheinfeld : Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, 1989

objednat
ISBN 3-89014-055-6
000024591
Rekat.
OBSAH // ÚVODNÍ POZNÁMKY PRO ČTENÁŘE // DO RŮZNÝCH STRAN (V. Prečan)... vn // I. ROZHOVORY Z ROKU 1983 // Rozhovor s Václavem Havlem (duben 1983) ... 3 // Nechci emigrovat (srpen 1983)... 16 // Odpovědi na otázky skandinávského novináře // (říjen 1983) 21 // Odpovědi na otázky časopisu Der Spiegel // (prosinec 1983) ... 23 // II. ESEJE A STATI // Politika a svědomí (únor 1984)... 33 // Thriller (listopad 1984)... 52 // Anatomie jedné zdrženlivosti (duben 1985)... 57 // Děkovná řeč (K Erasmově ceně) (březen 1986)... 84 // O smyslu Charty 77 (červenec 1986) 91 // Příběh a totalita (duben 1987) 108 // III. POZNÁMKY O KULTUŘE A POLITICE // Šest poznámek o kultuře (srpen 1984)... 133 // Odpověď do ankety Lenky Procházkové // (březen 1985) ... 145 // Odpověď do ankety pro Evropské kulturní // fórum (duben 1985)... 148 // Odpověď mladým křesťanům (listopad 1985) ... 153 // Dvě poznámky o Chartě 77 (březen 1986)... 160 // Odpověď do ankety H. Gordona Skillinga // o „nezávislé společnosti" (duben 1986) 165 // Setkání s Gorbačovem (červenec 1987) ... 169 // Fraška, reformovatelnost a budoucnost světa // (říjen 1987) 172 // Noviny jako škola (prosinec 1987)... 180 // Přemýšlení o Františkovi K. (K nedožitým // osmdesátinám F. Kriegla) (leden 1988) ... 182 // Důvody ke skepsi a zdroje naděje (únor 1988) ... 191 // Šifra socialismus (červen 1988) 194 // Břemeno 21. srpna (srpen 1988) ... 197 // Opomíjená
generace (srpen 1988) 200 // Pozdrav k oslavě 70. výročí vzniku // Československa (září 1988)... 205 // Vyložené karty (prosinec 1988)... 208 // Pravda a perzekuce (prosinec 1988) ... 212 // IV. PŘEDMLUVY, DOSLOVY, VZPOMÍNKY A NEKROLOGY // Daj to sem! (K sedmdesátinám D. Tatarky) // (únor 1983) 217 // Odpovědnost jako osud (Vaculíkův Český snář) // (říjen 1983) ... 220 // Hovězí porážka (The Plastic People) (únor 1984) ... 232 Život na vidrholci (O Bedřichu Fučíkovi) // (červenec 1984) ... 237 // Ediční poznámka ke sborníku Přirozený svět jako // politický problém (červenec 1984) ... 245 // Předmluva k filozofickému sborníku // Hostina (květen 1985)... 249 // Výkřik prozření (Tatarkův Démon souhlasu) // (říjen 1985) ... 254 // Zemřel Jaroslav Seifert (leden 1986)... 258 // Fejetony Ludvíka Vaculíka (březen 1986)... 260 // Poznámka k deseti básním Jiřího Kuběny // (květen 1986) ... 264 // Cestou k poslednímu (Josef Šafařík) (prosinec 1986) . . 266 // Přítelkyně Evy Kantůrkové (únor 1987)... 269 // Dvě poznámky k Miliónovému jeepu Jana Nováka // (březen 1988) ... 272 // Za Pavlem Wonkou (květen 1988)... 275 // Za Jiřím Theinerem (červenec 1988)... 277 // V. O DIVADLE // Poznámka k inscenaci hry Vyrozumění // v Burgtheatru (srpen 1983) ... 281 // Poznámky ke hře Largo desolato (říjen 1984)... 284 // Dovětek autora ke knize Ztížené možnosti // (březen 1985) ... 291 // O vaňkovských
aktovkách (červenec 1985) ... 294 // Daleko otl divadla (březen 1986)... 298 // Radok dnes (duben 1986)... 305 // Dopis Milanu Uhdemu (srpen 1986)... 313 // Odpovědi na otázky k pařížské premiéře // Žebrácké opery (leden 1987)... 319 // Pavel z Teplic (P. Landovský) (únor 1987) 321 // Na premiéře (duben 1988) ... 325 // VI. DOPISY, PÍSEMNÁ PROHLÁŠENÍ, // PROTESTY (1984-88) // Dopis generálnímu prokurátorovi (září 1984) ... 333 // Odpověď na pozvání k diskusi o mírovém // hnutí (říjen 1984) ... 337 // Odpověď na pozvání k mezinárodnímu // kolokviu (leden 1985)... 339 // Otevřený dopis Mezinárodním dnům svobod // a lidských práv (květen 1985) 341 // Otevřený dopis generálu // W. Jaruzelskému (květen 1985)... 343 // Dopis mírovému shromáždění // v Hannoveru (srpen 1985) 344 // Dopis generálnímu prokurátorovi (srpen 1985) ... 346 // Dopis vídeňské konferenci (listopad 1987) 354 // Dopis prezidentu Mitterrandovi (listopad 1988)... 357 // VII. VEŘEJNÉ PROJEVY A PROHLÁŠENÍ (1988-89) // Projev na nezávislé manifestaci v Praze // (prosinec 1988) ... 363 // Rozhlasová výzva (leden 1989) 365 // Závěrečná řeč před Obvodním soudem pro // Prahu 3 (únor 1989)... 367 // Závěrečná řeč na Městském soudu v Praze // (březen 1989) ... 370 // DODATKY // Projev na konferenci Svazu československých // spisovatelů v červnu 1965 377 // Projev na sjezdu Svazu československých // spisovatelů v červnu
1967 391 // Na téma opozice (duben 1968)... 405 // Projev na ustavujícím sjezdu Svazu českých // spisovatelů v červnu 1969 413 // Dopis Alexandru Dubčekovi z 9. srpna 1969 ... 420 // Dva dopisy z vězení (22. ledna a 5. února 1983) ... 434 // EDIČNÍ POZNÁMKY ... 441 // CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED O ŽIVOTĚ // A DÍLE VÁCLAVA HAVLA ...465 // BIBLIOGRAFIE DÍLA VÁCLAVA HAVLA ... 501 // INHALTSVERZEICHNIS (obsah německy)...515 // TABLE OF CONTENTS (obsah anglicky) // 519

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC