Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

šedá ekonomika (@@20121112-16:20:52@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Sondy, 2007
358 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86846-21-7 (Sondy ; brož.)
V tiráži uvedeno: Briggs & Co.
Obsahuje bibliografii na s. 335-358 a bibliografické odkazy
000024690
Stínová ekonomika a práce na černo // Předmluva ... 7 // Úvod ... 9 // 1. Definice stínové ekonomiky (přehled názorů) ... 11 // 1.1 Co je stínová ekonomika ... 11 // 1.1.1 Prvky stínové ekonomiky ... 11 // 1.1.2 Kritérium definice stínové ekonomiky ... 13 // 1.1.3 Struktura stínové ekonomiky ... 18 // 1.2 Všeobecná definice stínové ekonomiky ... 21 // 1.2.1 Mechanismus stínové ekonomiky ... 21 // 1.2.2 Pojem fenoménu stínové ekonomiky ... 24 // 1.2.3 Strukturalizace stínové ekonomiky ... 25 // 2. Charakter, příčiny a důsledky stínové ekonomiky... 29 // 2.1 Příčiny stínové ekonomiky ... 29 // 2.1.1 Systémově nezávislé příčiny ... 29 // 2.1.2 Systémově závislé příčiny... 31 // 2.1.2.1 Příčiny a obecná charakteristika stínové ekonomiky // v tržních ekonomikách ... 31 // 2.1.2.2 Příčiny a obecná charakteristika stínové ekonomiky // v centrálně plánovaných ekonomikách ... 32 // 2.1.2.3 Příčiny a obecná charakteristika stínové ekonomiky // v transformujících se ekonomikách ... 35 // 2.2 Důsledky stínové ekonomiky... 40 // 2.2.1 Hady stínové ekonomiky ... 40 // 2.2.2 Zápory stínové ekonomiky ... 42 // 3. Odhady stínové ekonomiky... 45 // 3.1 Metody odhadů používané v tržních ekonomikách // („klasické“ metody)... 46 // 3.1.1 Přímé metody ... 46 // 3.1.1.1 Výběrová šetření ... 46 // 3.1.1.2 Sledování daňových úniků ... 47 // 3.1.2 Nepřímé metody ... 48 // 3.1.2.1 Metody
rozporů ... 48 // 3.1.2.2 Monetární metody ... 51 // 3.1.2.3 Metody trhu práce ... 56 // 3.1.2.4 Metody fyzického inputu ... // 3.1.2.5 Vícefaktorové kombinované metody ... // 3.1.3 Mezinárodní komparace odhadů ... // 3.1.3.1 Hierarchie odhadů ... // 3.1.3.2 Vývoj stínové ekonomiky ... // 3.2 Pokusy o odhady stínové ekonomiky v období socialismu ... // 3.3 Měření stínové ekonomiky v transformujících se zemích ... // 3.3.1 Metody fyzického inputu (spotřeby el. energie) ... // 3:3.2 Příklad použití Kaufmannovy metody // ve státech střední a východní Evropy ... // 3.3.3 Mezinárodní komparace odhadů ... // 3.3.3.1 Pozice Kaufmannovy metody v celkové hierarchii odhadů // a problémy mezinárodních porovnání ... // 3.3.3.2 Vývoj stínové ekonomiky v transformujících se zemích - // 3.4 Použití odhadů stínové ekonomiky // ? úpravám národního účetnictví... // 4. Stínová ekonomika v České republice ... // 4.1 Stínová ekonomika v socialistickém Československu ... // 4.1.1 Neformální přerozdělování příjmů (začátek 70. let ) ... // 4.1.2 Odhady rozsahu korupce (konec 70. let a 80. léta) ... // 4.1.3 Práce na černo (polovina 80. let) ... // 4.1.4 První pokusy o souhrnné odhady // stínové ekonomiky (konec 80. let) ... // 4.1.5 Celkový přehled odhadů stínové ekonomiky za ČSSR ... // 4.1.6 Podrobnější analýza odhadů za roky 1987 a 1989 // z pohledu Kaufinannovy makroelektrické metody ... // 4.2 Poslední
roky společného státu (1990 - 1992) ... // 4.2.1 Domácí studie zabývající se stínovou ekonomikou ...; ’ ’ ’ ’ // 4.2.2 Stínová ekonomika Československa v dílech zahraničních autorů ... // 4.3 Počátky výzkumu stínové ekonomiky v samostatné ČR ... // 4.3.1 Zrod legendy o rozsahu stínové ekonomiky v ČR // (první odhady ČSÚ z let 1994 - 1995) ... // 4.3.2 Další autoři a metody odhadu SE v letech 1994 - 1995 ... // 4.3.3 Vyvrcholení kampaně makroekonomických odhadů // - zahrnutí SE do oficiálního HDP (rok 1997) ... // 4.4 Počátky sofistikovaného výzkumu stínové ekonomiky v ČR ... // 4.4.1 Sociologické průzkumy stínových aktivit obyvatelstva // České republiky (v letech 1998 - 2004) ... // 4 4.2 Využívání odhadů SE ? úpravám národního účetnictví // České republiky (1999 - 2002) ... // 4.4.2.1 Skrytá ekonomika ...150 // 4.4.2.2 Neformálni ekonomika ...155 // 4.4.2.3 Nelegálni ekonomika ...157 // 4.4.3 Rozsah české stínové ekonomiky v dílech // zahraničních autorů z let 1996 - 2002 ... 163 // 4.4.4. Kritické posouzení vypovídací schopnosti odhadů // Kaufmannovou (makroelektrickou) metodou ...166 // 4.5 Celkové posouzení odhadů SE v České republice // v letech 1987-2002 ... 172 // 4.5.1 Autorský odhad rozsahu a vývoje SE v ČR // prostřednictvím Kaufmannovy (makroelektrické) metody ...172 // 4.5.2 Autorský odhad rozsahu a vývoje SE metodou poměru // odložené peněžní poptávky Petera Gutmanna
...176 // 4.5.3 Celkový přehled a hierarchie odhadů rozsahu stínové ekonomiky // v České republice (1987 - 2002) ... 179 // 5. Práce na černo - stínová ekonomika na trhu práce ...185 // 5.1 Jak definovat práci na černo? ...185 // 5.2 Jak měřit práci na černo? ...189 // 5.2.1 Metody odhadu práce na černo ...189 // 5.2.2 Mezinárodní srovnání rozsahu práce na černo...197 // 5.3 Pět koncepčních úvah o vztahu mezi politikou státu // a prací na černo...199 // 5.4 Specifická omezení a specifické rysy trhu práce na černo ...202 // 5.5 Nabídka práce na černo ...205 // 5.5.1 Motivace vedoucí ? práci na černo ...205 // 5.5.2 Typologie nabídky práce na černo ...211 // 5.5.3 Atypické formy práce a práce na černo ...220 // 5.5.4 Typičtí pracovníci pracující na černo ...225 // 5.6 Poptávka po práci na černo ...231 // 5.6.1 Poptávka po finálních produktech práce na černo // (teoretická východiska)...231 // 5.6.2 Určující faktory poptávky po práci na černo ...232 // 5.6.3 Názory národních expertů na příčiny existence a rozvoje práce na černo v nových členských // a kandidátských zemích EU ...236 // 5.6.4 Odvětvové členění práce na černo v EU-15 ...238 // 5.6.5 Odvětvové členění práce na černo // v nových členských zemích EU ...243 // 5.6.6 Regionální dimenze práce na černo // (teoretická východiska)...244 // 5.7 Výzkum práce na černo v ČR ...245 // 5.7.1 Přehled výzkumu od poloviny
80. let // do rozdělení Československa ...245 // 5.7.2 Výzkum práce na černo v samostatné České republice ...249 // 5.8 Základní charakteristiky práce na černo v ČR ...257 // 5.8.1 Celkový rozsah a struktura nabídky práce na černo v ČR ...258 // 5.8.2 Výše nedeklarovaných příjmů pracovníků na černo...264 // 5.8.3 Struktura poptávky po práci na černo ...• ...270 // 5.8.4 Kvalitativní rysy a morální souvislosti práce na černo v ČR ..273 // 6. Jak bojovat se stínovou ekonomikou a prací na černo? ...275 // 6.1 Teoretická východiska ...275 // 6.1.1 Společenský kontext boje se stínovou ekonomikou // a prací na černo ... 275 // 6.1.2 Obecné rysy politiky zaměřené proti stínové ekonomice // a práci na černo ...277 // 6.1.3 Snížení daní jako univerzální nástroj boje proti stínové ekonomice // a práci na černo? ...280 // 6.2 Evropská unie v boji proti SE a práci na černo - // vývoj, zkušenosti, doporučení ...283 // 6.2.1 Klíčové dokumenty ...283 // 6.2.2 Pět koncepčních úvah o politice EU zaměřené na // potírání práce na černo ...286 // 6.2.3 Usnesení Rady EU o přeměně nedeklarované práce // na regulérní zaměstnanost...289 // 6.2.4 Opatření přijímaná proti SE a práci na černo // ve vyspělých členských zemích EU ...294 // 6.2.5 Příklady dobré praxe ve čtyřech vybraných členských zemích EU // (Belgie, Francie, Itálie, Německo) ...298 // 6.3 Boj proti stínové ekonomice
a práci na černo v ČR...312 // 6.3.1 Stručný přehled navržených a přijatých // legislativně organizačních opatření ...312 // 6.3.2 Sociální partneři v boji proti práci na černo ...317 // 6.3.3 Národní plán boje proti stínové ekonomice // a práci na černo (návrh) ...321 // Tabulková příloha ...327 // Seznam literatury ...335

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC