Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.5) Půjčeno:27x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2008
255 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1749-4 (brož.)
ISBN 978-80-247-6714-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 239 a rejstřík
Určeno pro odbornou zdravotnickou veřejnost a pracovníky ve zdravotnictví vybraných oborů
Popsáno podle tištěné verze
000024749
Nemoc, její příznaky, průběh a prognóza (J. Špinar) -- Zdravotnická dokumentace (M. Tesák, J. Špinar) -- 2.1 Dokumentace vedená o pacientovi na lůžkovém oddělení (chorobopis) -- 2.1.1 Přijímací zpráva -- 2.1.2 Epikrízy (shrnutí) -- 2.1.3 Závěrečná zpráva (propouštěcí zpráva) -- 2.1.4 Teplotka a dekurz -- 2.1.5 Žádanky a nálezy -- 2.2 Dokumentace pořizovaná při úmrtí pacienta -- 2.3 Dokumentace vedená o pacientovi v ambulanci (ambulantní karta) -- 2.4 Reverz -- 2.5 Elektronicky vedená zdravotnická dokumentace -- 2.6 Poskytování zdravotnické dokumentace -- Postup při vyšetření nemocného (J. Špinar, M. Souček, P. Svačina) -- 3.1 Anamnéza -- 3.2 Základní fyzikální vyšetřovací metody -- 3.2.1 Pohled -- 3.2.2 Pohmat -- 3.2.3 Poklep -- 3.2.4 Poslech -- 3.2.5 Vyšetření pomocí čichu -- 3.3 Vyšetření celkového stavu nemocného -- 3.3.1 Vědomí -- 3.3.2 Poloha -- 3.3.3 Postoj a chůze -- 3.3.4 Abnormální pohyby ---
3.3.5 Habitus -- 3.3.6 Změny hlasu a poruchy řeči -- 3.3.7 Kůže -- 3.3.8 Otok -- 3.3.9 Kožní adnexa -- 3.3.10 Tělesná teplota -- Vyšetření hlavy (M. Souček, P. Svačina) -- 4.1 Vyšetření lebky -- 4.1.1 Vyšetření lebky pohledem -- 4.1.2 Vyšetření lebky poklepem a pohmatem -- 4.2 Vyšetření očí -- 4.3 Vyšetření nosu -- 4.4 Vyšetření rtů a dutiny ústní -- 4.5 Vyšetření uší -- Vyšetření krku (M. Souček, P. Svačina) -- 5.1 Vyšetření krčních arterií -- 5.2 Vyšetření krčních žil -- 5.3 Vyšetření krčních mízních uzlin -- 5.4 Vyšetření štítné žlázy -- Vyšetření hrudníku a plic (A, Hrazdírová, Z Merta, J. Skřičková) -- 6.1 Vyšetření hrudníku pohledem -- 6.1.1 Abnormální a patologické tvary hrudníku -- 6.1.2 Dýchací pohyby -- 6.2 Vyšetření hrudníku pohmatem -- 6.2.1 Hrudní chvění fremitus pectoralis -- 6.2.2 Pleurální tření -- 6.3 Vyšetření hrudníku poklepem -- 6.3.1 Srovnávací poklep ---
6.3.2 Topografický poklep -- 6.4 Vyšetření plic poslechem -- 6.4.1 Dýchací šelesty -- 6.4.2 Změny dýchacích šelestů -- 6.4.3 Vedlejší dýchací šelesty -- 6.4.4 Bronchofonie (hrudní hlas) -- 6.5 Fyzikální vyšetření u vybraných plicních onemocnění -- 6.5.1 Pneumonie -- 6.5.2 Pleurální syndrom onemocnění pleury -- Vyšetření srdce (J. Špinar, L. Špinarová, J. Vítovec) -- 7.1 Vyšetření srdce pohledem -- 7.2 Vyšetření srdce pohmatem -- 7.3 Vyšetření pulzu -- 7.4 Vyšetření srdce poklepem -- 7.5 Vyšetření srdce poslechem -- 7.6 Příznaky srdečních onemocnění -- 7.6.1 Bolest na hrudi -- 7.6.2 Dusnost (dyspnoe) -- 7.6.3 Bušení srdce (palpitace) -- 7.6.4 Závrať (vertigo) -- 7.6.5 Mdloba (synkopa) -- 7.6.6 Cyanóza -- 7.7 Fyzikální nálezy u nej častějších chlopenních -- a zkratových vad v dospělosti -- 7.7.1 Mitrální stenóza -- 7.7.2 Mitrální insuficience -- 7.7.3 Kombinovaná mitrální vada ---
7.7.4 Aortální stenóza -- 7.7.5 Aortální insuficience -- 7.7.6 Kombinovaná aortální vada -- 7.7.7 Trikuspidální insuficience -- 7.7.8 Pulmonální stenóza -- 7.7.9 Pulmonální regurgitace -- 7.7.10 Defekt septa síní -- 7.7.11 Defekt septa komor -- 7.7.12 Koarktace aorty -- 7.7.13 Otevřená Botallova ducej -- 7.7.14 Fallotova tetralogie -- 7.7.15 Ebsteinova anomálie -- 7.7.16 Umělé srdeční chlopně -- 7.7.17 Extrakardiální šelesty -- 7.8 Diferenciálně diagnostické manévry při poslechu -- 7.9 Měření krevního tlaku -- Vyšetření prsů (J. Žaloudík) -- 8.1 Vyšetření prsu pohledem -- 8.2 Vyšetření prsu pohmatem -- 8.3 Vyšetření prsu instrumentálními metodami -- 8.4 Preventivní vyšetření -- Vyšetření břicha (P. Dítě, J. Lata) -- 9.1 Fyzikální vyšetření břicha -- 9.1.1 Vyšetření břicha pohledem -- 9.1.2 Vyšetření břicha pohmatem -- 9.1.3 Vyšetření poklepem -- 9.1.4 Vyšetření poslechem ---
9.1.5 Vyšetření per rectum -- 9.2 Vyšetření jícnu -- 9.2.1 Hlavní příznaky onemocnění jícnu -- 9.2.2 Hlavní diagnostické metody vyšetření jícnu -- 9.3 Vyšetření žaludku, tenkého a tlustého střeva -- 9.3.1 Hlavní příznaky onemocnění zažívacího traktu -- 9.3.2 Krvácení -- 9.3.3 Metody instrumentálního vyšetření střev -- 9.3.4 Vyšetření konečníku -- 9.3.5 Vyšetření stolice -- 9.4 Tekutina v dutině břišní -- 9.4.1 Ohraničená tekutina -- 9.4.2 Volná tekutina -- 9.4.3 Punkce -- Vyšetření jater (P. Dítě, J. Lata, P. Svačina) -- 10.1 Anatomické uložení jater -- 10.2 Vyšetření jater pohmatem, poklepem a poslechem -- 10.3 Hlavní příznaky onemocnění jater -- 10.3.1 Žloutenka (icterus) -- 10.3.2 Portální hypertenze -- 10.3.3 Portosystémová encefalopatie -- 10.3.4 Ascites -- 10.3.5 Dyspepsie a bolest u chorob jater -- Vyšetření žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní -- (P. Dítě, J. Lata, J. Špinar) ---
11.1 Vyšetření žlučníku a žlučových cest -- 11.1.1 Vyšetření pohmatem -- 11.1.2 Břišní ultrazvukové vyšetření -- 11.1.3 MR cholangio-pankreatografíe -- 11.1.4 Endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografíe -- 11.1.5 Endoskopická sonografíe -- 11.1.6 Cholescintigrafie -- 11.2 Vyšetření slinivky břišní -- 11.2.1 Palpace a poklep -- 11.2.2 Ultrazvukové vyšetření -- 11.2.3 Počítačová tomografie -- 11.2.4 Endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografíe (ERCP) -- 11.2.5 Magnetická rezonanční pankreatografie -- 11.2.6 Endoskopická sonografíe -- 11.2.7 Exokrinní funkce -- Vyšetření sleziny (L. Šmardová, Z. Adam, J. Vorlíček) -- 12.1 Anatomie sleziny -- 12.2 Vyšetření sleziny -- 12.2.1 Vyšetření sleziny pohledem -- 12.2.2 Vyšetření sleziny pohmatem -- 12.2.3 Vyšetření sleziny poklepem -- 12.2.4 Vyšetření sleziny poslechem -- 12.3 Splenomegalie ---
Vyšetření urogenitálního systému (M. Souček, P. Svačina, J. Špinar) -- 13.1 Anatomické uložení ledvin -- 13.2 Vyšetření ledvin -- 13.3 Vyšetření močového měchýře -- 13.4 Nejčastější příznaky onemocnění močového ústrojí -- Vyšetření pohybového systému (M. Souček, P. Svačina, J. Špinar) -- 14.1 Vyšetření kloubů -- 14.2 Vyšetření páteře -- 14.3 Vyšetření měkkých tkání lokomočního systému -- Cévní vyšetření (L Hofirek, J. Špinar) -- 15.1 Vyšetření žil -- 15.2 Vyšetření tepen -- 15.3 Syndromy horní hrudní apertury -- Vyšetření mízních uzlin -- (L. Šmardová, L. Křikavová, Z Adam, L. Křen, J. Vorlíček) -- 16.1 Vyšetření lymfatických uzlin pohmatem -- 16.2 Vyšetření lymfatických uzlin pohledem -- 16.3 Vyšetření lymfatických uzlin pomocí zobrazovacích metod -- 16.3.1 Ultrasonografie -- 16.3.2 Počítačová tomografie (CT) a magnetická rezonance (MR) ---
16.3.3 Pozitronová emisní tomografie (FDG-PET) -- 16.4 Bioptické vyšetření lymfatických uzlin -- 16.5 Diferenciální diagnóza zvětšených lymfatických uzlin -- Orientační neurologické vyšetření (M. Brázdil, I. Rektor) -- 17.1 Anamnéza cílená na neurologické obtíže -- 17.2 Zhodnocení úrovně vědomí -- 17.2.1 Glagow Coma Scale -- 17.2.2 Hodnocení poruchy vědomí podle Drábka -- 17.3 Vyšetření mentálního stavu -- 17.4 Vyšetření hlavových nervů -- 17.5 Hodnocení motorických a senzitivních funkcí -- 17.5.1 Vyšetření svalové síly -- 17.5.2 Vyšetření svalového tonu -- 17.5.3 Vyšetření fyziologických a patologických reflexů -- 17.5.4 Vyšetření svalové koordinace (hodnocení integrity mozečku) -- 17.5.5 Vyšetření stoje a chůze -- 17.5.6 Vyšetření senzitivních funkcí -- 17.6 Vyšetření meningeálních jevů -- Preventivní onkologické vyšetření (J. Žaloudík) -- Vyšetřovací metody v ortopedii (J. Vokurka) ---
Vyšetřovací metody při poranění (J. Vokurka) -- Laboratorní vyšetření (V. Soška, M. Penka, J. Špinar) -- 21.1 Vyšetření krve -- 21.1.1 Biochemické vyšetření krve -- 21.2 Vyšetření moče -- 21.2.1 Základní poznámky k biochemickému vyšetření moče -- 21.2.2 Vyšetření moče chemicky a močového sedimentu -- 21.2.3 Vyšetření kreatininové clearance -- 21.3 Hematologická laboratorní diagnostika -- Pomocné diagnostické metody -- 22.1 RTG vyšetření hrudníku (J. Špinar, M. Kuzárová, V. Válek) -- 22.2 Elektrokardiografie (M. Kozák) -- 22.2.1 Normální elektrokardiogram -- 22.2.2 Základní EKG patologie -- 22.3 Ultrazvukové vyšetření srdce (echokardiografie) (V. Chaloupka) -- 22.3.1 Princip echokardiografického vyšetření -- 22.3.2 Provedení echokardiografického vyšetření -- 22.4 Ultrazvuk břicha (I. Novotný) -- 22.4.1 Princip ultrazvukového vyšetření břicha -- 22.4.2 Typy ultrazvukových sond ---
22.4.3 Typy ultrazvukového zobrazení -- 22.4.4 Využití sonografíe -- 22.5 Funkční vyšetření plic (Z. Merta, J. Skřičková) -- 22.6 Zátěžové vyšetření v kardiologii (V. Chaloupka) -- 22.6.1 Zátěžová elektrokardiografie -- 22.6.2 Spiroergometrie -- 22.6.3 Zátěžová echokardiografie -- 22.7 Levostranná a pravostranná srdeční katetrizace -- (L. Groch, O. Hlinomaz) -- 22.7.1 Selektivní koronarografie -- 22.7.2 Levostranná ventrikulografie -- 22.7.3 Pravostranná srdeční katetrizace -- 22.8 Endoskopické vyšetřovací metody -- v pneumologii (bronchoskopie) (J. Skřičková) -- 22.8.1 Definice bronchoskopie -- 22.8.2 Indikace bronchoskopie -- 22.8.3 Kontraindikace bronchoskopie -- 22.8.4 Komplikace bronchoskopie -- 22.8.5 Technika provedení bronchoskopie -- 22.8.6 Diagnostická bronchoskopie -- 22.8.7 Terapeutická bronchoskopie -- 22.9 Endoskopické metody v gastroenterologii (P. Dítě) -- 22.9.1 Historie endoskopie ---
22.9.2 Endoskopická vyšetření -- 22.9.3 Ezofagogastroskopie -- 22.9.4 Enteroskopie -- 22.9.5 Kolonoskopie -- 22.9.6 Endoskopická retrográdní cholangio-pankreatografie (ERCP) -- 22.9.7 Endosonografíe -- 22.9.8 Rektoskopie -- 22.9.9 Laparo

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC