Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 7., V Pasece 1.
Praha : Paseka, 2003
115 s.

objednat
ISBN 80-7185-613-4 (váz.)
Smil: jazykem o jazyce ; 1
Čeština - zásoba slovní - stol. 17. - učebnice historické
000024979
Cesty k jazykům podle Komenského aneb Žáčkova pouť od skromných dveří k rozlehlým palácům (Martin Steiner) ...7 // Z latinské předmluvy: o příčině, čili, způsobu sepsaní knížky této ...19 // Čtenáři českému pozdravení ...25 // Rejstřík titulů podlé pořádku abecedy ...28 // Dvéře jazyků odevřené // I Vchod (přístup) ...30 // II O původu světa ...30 // III O živlích ...31 // IV O obloze ...31 // V O ohni ...32 // VI O věcech v povětří se dělajících ...32 // VII O vodách ...33 // VIII O zemi ...34 // IX O kamení ...34 // X O kovích ...34 // XI O Stromoví a ovoci ...35 // XII O bylinách ...36 // XIII O křovinách ...3? // XIV O živočiších: a nejprv o PTÁCÍCH ...38 // XV O vodních (tvorích) ...39 // XVI O hovádkách ...40 // XVII O zvěři ...40 // XVIII O obojživelních (tvořích) a zeměplazích ...41 // XIX O žížalách (hmyzu) ...42 // XX O človeku ...42 // XXI O těle: a nejprv odudech zevnitřních ...43 // XXII O oudech vnitřních ...44 // XXIII o případcích těla ...45 // XXIV O nemocech ...46 // XXV O vředích a ranách ...47 // XXVI O citech zevnitřních ...47 // XXVII O smyslech vnitřních ...49 // XXVIII O mysli ...49 // XXIX O vůli a náruživostech ...50 // XXX O řemeslech veřejné ...51 // XXXI O zahradnictví ...51 // XXXII O orbě ...51 // XXXIII O mletí ...52 // XXXIV O pekařství ...53 // XXXV O pastýřství ...53 // XXXVI O řeznictví ...54 // XXXVII O myslivectví ...54 // XXXVIII O rybářství ...54 // XXXIX O ptáčnícství ...54 // XL O kuchařství ...54 // XLI o nápojů strojení ...55 // XLII O formanství [vozatajství] ...56 // XLIII O plavectví ...56 // XLIV O chůzách ...57 // XLV O kupectví ...58 // XLVI O šatných řemeslech ...59 // XLVII šatstva rozdílové ...59 // XLVIII O kujících a těšících řemeslech ...60 // XLIX O domu a jeho částkách ...61 // L O jizbě [světnici] ...62 //
LI O večeřadlu ...62 // LII O hostěnici [léhanici] ...63 // LIII O lázni a svárnosti ...64 // LIV O manželství a příbuzenství ...64 // LV O dětí rození ...65 // LVI O krevnosti ...65 // LVII O hospodářství ...66 // LVIII O městě ...66 // LIX O chrámu ...67 // LX O církvi ...67 // LXI O pohanských a židovských pověrách ...68 // LXII O rádním domu ...68 // LXIII O soudech ...69 // LXIV O zločincích a trestáních ...70 // LXV O královském stavu ...70 // LXVI O království a zemi ...71 // LXVII O pokoji a VÁLCE ...72 // LXVIII O škole a cvičení ...74 // LXIX O pokoji k studování ...75 // LXX O gramatice ...76 // LXXI O dialektice [logice] ...76 // LXXII O řečnicství a skládání verso ...76 // LXXIII O počítářství ...77 // LXXIV O geometrii [měřičství] ...77 // LXXV O měrách a vahách ...77 // LXXVI O prohledačství a malířství ...78 // LXXVII O muzice ...78 // LXXVIII O hvězdářství ...78 // LXXIX O vypisování země ...79 // LXXX O historicství ...79 // LXXXI O lékařství ...79 // LXXXII O umění mravů veřejně ...80 // LXXXIII O opatrnosti ...80 // LXXXIV O středmosti ...81 // LXXXV O čistotě ...82 // LXXXVI O mírnosti ...82 // LXXXVII O přestávání NA SVÉM ...83 // LXXXVIII O spravedlnosti: nejprv směnné ...84 // LXXXIX O spravedlnosti podílné ...85 // XC O udatnosti ...86 // XCI O trpělivosti ...86 // XCII O stálosti ...87 // XCIII O přátelství a vlídnost ...87 // XCIV O upřímnosti ...89 // XCV O obcování s sebou učených ...89 // XCVI O hříčkách ...90 // XCVII O smrti a pohřbu ...91 // XCVIII O opatrování božím ...92 // XCIX O anjelích ...92 // С Zavírka ...93 // Zdráv ještě buď, čtenáři! ...95 // Informace o díle (Karel Hádek) ...96 // Vysvětlivky ...101 // Ediční poznámka ...115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC