Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : ASPI, 2005
116 s.

objednat
ISBN 80-7357-112-9 (brož.)
Otázky a odpovědi z praxe
Další názvový údaj na obálce: 115 otázek a odpovědí z praxe
Obsahuje rejstřík
Dovolená mateřská - předpisy právní - Česko - příručky
Dovolená na zotavenou - předpisy právní - Česko - příručky
Dovolená rodičovská - předpisy právní - Česko - příručky
000025061
1. Dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část ...8 // Příklad č. 1 Dovolená a registrace u úřadu práce ...8 // Příklad č. 2 Dovolená při skončení pracovního poměru ...9 // Příklad č. 3 Dovolená při nástupu na MD ...9 // Příklad č. 4 Je možné krátit dovolenou? ...10 // Příklad č. 5 Krácení dovolené pro nemoc ...? // Příklad č. 6 Dovolená ve výpovědní době ...12 // Příklad č. 7 Výpočet dovolené ...13 // 2. Dovolená za odpracované dny ...15 // Příklad č. 8 Neodpracování 60 dnů ...15 // Příklad č. 9 Dovolená po pracovní neschopnosti ...16 // Příklad č. 10 Posuzování nároku na dovolenou ...16 // Příklad č. 11 Dovolená po novém nástupu do pracovního poměru ...17 // Příklad č. 12 Dovolená za odpracované dny ...18 // 3. Dodatková dovolená ...19 // Příklad č. 13 Dodatková dovolená horníků ...19 // Příklad č. 14 Nárok zdravotnického pracovníka na dodatkovou dovolenou ...19 // Příklad č. 15 Dovolená zaměstnance vězeňské služby ...20 // — // 4. Výměra dovolené ...22 // Příklad č. 16 Výpočet a čerpání dovolené u zaměstnanců s nerovnoměrně // rozvrženou pracovní dobou ...22 // Příklad č. 17 Dovolená hlídačů ...23 // Příklad č. 18 Dovolená důchodců ...24 // Příklad č. 19 Krácení dovolené pro nemoc ...25 // Příklad č. 20 Nárok na dovolenou u nepravidelné pracovní doby ...26 // Příklad č. 21 Čerpání dovolené po dnech ...26 // Příklad č. 22 Výměra dovolené ..27 // 5. Nárok na dovolenou // Příklad č. 23 Dovolená u nového zaměstnavatele // Příklad č. 24 Pracovní poměr na dobu určitou a dovolená // Příklad č. 25 Dovolená společníků // Příklad č. 26 Dovolená u vedlejšího pracovního poměru // Příklad č. 27 Posouzení nároku na dovolenou //
Příklad č. 28 Výpočet dovolené v pracovních dnech // Příklad č. 29 Dovolená brigádníka // Příklad č. 30 Správné posouzení nároku na dovolenou // Příklad č. 31 Dovolená při kratší pracovní době // Příklad č. 32 Neplacené volno a nárok na dovolenou // Příklad č. 33 Dovolená zaměstnance s měsíční mzdou // Příklad č. 34 Dovolená ředitele společnosti // Příklad č. 35 Dovolená invalidní důchodkyně a při dohodě o pracovní činnosti // Příklad č. 36 Další mateřská dovolená po rodičovské dovolené // Příklad č. 37 Dovolená po několika rodičovských dovolených // Příklad č. 38 Dovolená domáckých zaměstnanců // Příklad č. 39 Splnění podmínky pro vznik nároku na dovolenou // Příklad č. 40 Nárok na dovolenou při krátkodobém pracovním poměru // Příklad č. 41 Dovolená při zkráceném pracovním úvazku // Příklad č. 42 Přečerpaná dovolená a srážky ze mzdy // Příklad č. 43 Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a délka dovolené // Příklad č. 44 Nárok na dovolenou a výpočet náhrady mzdy při zkráceném pracovním úvazku ...46 // Příklad č. 45 Dovolená a změna úvazku ...48 // Příklad č. 46 Čerpání dovolené a svátky ...49 // 6. Dovolená na zotavenou a mateřská a rodičovská dovolená ...50 // Příklad č. 47 Dovolená učitelky po skončení mateřské dovolené ...50 // Příklad č. 48 Výpočet dovolené ...51 // Příklad č. 49 Čerpání dovolené před skončením peněžité pomoci v mateřství ...53 // Příklad č. 50 Rodičovský příspěvek ...54 // Příklad č. 51 Dovoléná po mateřské dovolené ...55 // Příklad č. 52 Nevyčerpaná dovolená ...56 // Příklad č. 53 Nařízení čerpání dovolené ...57 // Příklad č. 54 Nárok na dovolenou a odchod na mateřskou dovolenou ...58 //
Příklad č. 55 Mateřská a rodičovská dovolená a krácení dovolené na zotavenou ...59 // Příklad č. 56 Proplacení náhrady mzdy za dovolenou a výše peněžité pomoci v mateřství . . 60 // Příklad č. 57 Nárok na náhradu mzdy za dovolenou a mateřská a rodičovská dovolená ... 61 // Příklad č. 58 Dovolená, pracovní neschopnost a nástup na MD ...62 // Příklad č. 59 Mateřská dovolená a délka dovolené na zotavenou ...63 // Příklad č. 60 Dovolená a práce při mateřské dovolené ...64 // Příklad č. 61 Dovolená na zotavenou po nástupu z RD ...65 // Příklad č. 62 Čerpání mateřské dovolené a vznik nároku na dovolenou na zotavenou ...65 // Příklad č. 63 Mateřská a rodičovská dovolená a povinnost zaměstnavatele // poskytnout celou dovolenou za kalendářní rok ...66 // Příklad č. 64 Dovolená učitelky II. stupně ...68 // Příklad č. 65 Výše dovolené a mateřská dovolená ...69 // Příklad č. 66 Rodičovská dovolená ...70 // Příklad č. 67 Nástup po mateřské dovolené ...: ...71 // Příklad č. 68 Odkdy může žena čerpat rodičovskou dovolenou ...71 // Příklad č. 69 Podnikání ve sdružení a mateřská dovolená ...72 // Příklad č. 70 Pochybení zaměstnavatele při vyplácení peněžité pomoci v mateřství ...73 // Příklad č. 71 Přerušení mateřské a rodičovské dovolené ...75 // Příklad č. 72 Mateřská dovolená a roční vyúčtování ...76 // Příklad č. 73 Peněžitá pomoc v mateřství jako vlastní příjem ...77 // Příklad č. 74 Účast na důchodovém pojištění v době rodičovské dovolené ...77 // Příklad č. 75 Odčitatelná položka na manželku ...78 // Příklad č. 76 Sdružení - odchod na mateřskou dovolenou ...79 // Příklad č. 77 Péče o dítě do 4 let věku a tn/ání pracovního poměru ...79 //
Příklad č. 78 Podnikání na mateřské dovolené ...81 // 7. Čerpání dovolené ...82 // Příklad č. 79 Vliv svátku na čerpání dovolené ...82 // Příklad č. 80 Návštěva lékaře v době dovolené ...83 // Příklad č. 81 Odvolání zaměstnance z dovolené ...83 // Příklad č. 82 Žádost o dovolenou ...84 // Příklad č. 83 Čerpání dovolené po půl dnech ...85 // Příklad č. 84 Dovolená z předešlého roku ...85 // Příklad č. 85 Népožádání o čerpání dovolené ...86 // Příklad č. 86 Čerpání čtyř týdnů dovolené ...87 // Příklad č. 87 Hromadné čerpání dovolené ...87 // 8. Přerušení dovolené ...89 // Příklad č. 88 Překážka v práci a čerpání dovolené ...89 // Příklad č. 89 Přerušení dovolené z důvodu pracovní neschopnosti ...89 // Příklad č. 90 Přerušení dovolené z důvodu vojenského cvičení ...90 // Příklad č. 91 Hromadné čerpání dovolené a vyčerpaná dovolená ...90 // Příklad č. 92 Pracovní neschopnost v době dovolené ...91 // Příklad č. 93 Odvolání zaměstnance z dovolené ...91 // 9. Převod a zánik nároku na dovolenou ...92 // Příklad č. 94 Změna pracovního úvazku ...92 // Příklad č. 95 Čerpání dovolené u nového zaměstnavatele ...93 // Příklad č. 96 Dovolená při odchodu do důchodu ...93 // Příklad č. 97 Převod dovolené k jinému zaměstnavateli ...94 // 10. Náhrada mzdy za dovolenou // Příklad č. 98 Náhrada mzdy při různých délkách pracovní doby // Příklad č. 99 Náhrada mzdy za dovolenou při skončení pracovního poměru // Příklad č. 100 Náhrada za dovolenou // Příklad č. 101 Proplacení mzdy za nevyčerpanou dovolenou // Příklad č. 102 Nevyúčtovaná dovolená // Příklad č. 103 Dovolená při krátkodobém zaměstnání // Příklad č. 104 Různé pracovní doby //
Příklad č. 105 Proplacení náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou při skončení pracovního poměru // Příklad č. 106 Výpočet náhrady mzdy při čerpání dovolené // Příklad č. 107 Lze zaměstnanci poskytnout zálohu na náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou? // Příklad č. 108 Náhrada za dovolenou učitele // Příklad č. 109 Náhrada za nevybranou dovolenou // Příklad č. 110 Určení délky dovolené a výplata náhrady mzdy při zkráceném úvazku // Příklad č. 111 Pracovní neschopnost pro pracovní úraz // Příklad č. 112 Přečerpaná dovolená // Příklad č. 113 Výpočet náhrady mzdy za dovolenou a použití pravděpodobného výdělku Příklad č. 114 „Příspěvek na dovolenou“ pro zaměstnance obecních úřadů // 11. Součinnost odborové organizace v souvislosti s dovolenou ...109 // Příklad č. 115 Stanovení plánu dovolených ...109 // Příloha-vzory ...110 // Určení nástupu dovolené ...110 // Žádost zaměstnance o převedení dovolené k jinému zaměstnavateli ...110 // Žádost zaměstnance o proplacení nevyčerpané dovolené ...111 // Žádost zaměstnance o poskytnutí dovolené na zotavenou ...112 // Žádost zaměstnankyně o poskytnutí rodičovské dovolené ...112 // Žádost zaměstnankyně o poskytnutí dovolené v návaznosti na skončení mateřské dovolené ...113 // Sdělení zaměstnavatele o krácení dovolené na zotavenou ...113 // Sdělení o přerušení mateřské dovolené ...114 // Rejstřík ...115

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC