Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.7) Půjčeno:106x 
BK
Vyd. 2.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
108 s. : il.. grafy ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-465-5 (brož.)
Obsahuje tabulky
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta
Bibliografie na s. 84-85
Pro posluchače zdravotnických oborů prvního ročníku ZSF OU
Fyziologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000025095
1. ÚKOLY Z FYZIOLOGIE KRVE...5 // Sedimentace erytrocytů...7 // Hematokrit (Hct)...7 // Fotometrické stanovení hemoglobinu v krvi...8 // Stanovení osmotické rezistence erytrocytů...9 // KREVNÍ SKUPINOVÉ SYSTÉMY ...10 // Použití screeningového ABO setu Sangvitestt...I1 // Použití náplavu typových krvinek a diagnostických sér pro systémy ABO a Rh...12 // 2. ÚKOLY Z FYZIOLOGIE KREVNÍHO OBĚHU...16 // MĚŘENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE...16 // Měření klidové tepové frekvence, dechová arytmie...16 // Měření srdeční frekvence za neklidových podmínek...16 // Tepová vlna, rychlost krevního proudu, kinetika cévní stěny...17 // Průkaz šíření tepové vlny...17 // Rychlost krevního proudu a pulzní vlna pomocí cévního doppleru...17 // Prstová pletysmografie - záznam pulsní vlny...17 // MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU...22 // Doporučený postup při měření krevního tlaku...22 // Měření klidového krevního tlaku...23 // Sledování vlivu gravitace na krevní tlak...24 // Testy autonomní nervové regulace oběhového systému...26 // Změny krevního tlaku při izometrické kontrakci...26 // Krevní tlak při zvýšeném nitrohrudním tlaku - Valsalvův manévr...26 // Ortostáza a klinostáza...28 // Vliv lokální chladové zátěže na oběhový systém - upravený chladový test dle Hinnise a Browna.29 // 3. ZÁZNAM ELEKTROKARDIOGRAMU (EKG)...35 // ELEKTROKARDIOGRAFICKÁ KŘIVKA...36 // Ekg záznam...37 // Určení sklonu elektrické osy srdeční...38 // 4. ÚKOLY Z FYZIOLOGIE DÝCHÁNÍ...41 // VYŠETŘENÍ PLICNÍCH FUNKCÍ...43 // Klidová (základní) spirometrie...43 // Měření křivky průtok - objem...43 // Hodnocení výsledků vyšetření:...44 // MMV - maximální minutové (volní) ventilace...45 // Spiroergometrie...46 // Celkové zhodnocení výsledků měřených parametrů v průběhu Spiroergometrie:...47 //
5. ÚKOLY K PRAKTICKÉ FYZIOLOGII VYLUČOVÁNÍ...50 // FYZIKÁLNĚ CHEMICKÁ VYŠETŘENÍ MOČI...51 // Vyšetření barvy moče...51 // Stanovení specifické hustoty moče...51 // Zkouška na bílkovinu v moči...51 // Zkouška na glukosy v moči...51 // Vyšetření moče pomocí diagnostických proužků...51 // VYŠETŘENÍ MOČOVÉHO SEDIMENTU...52 // 6. MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ...54 // Měření pomocí kaliperu (metoda podle Pořízkové)...55 // Měření podkožního tuku metodou bioelektrické impedance (BIA)...56 // Metody měření rozložení (distribuce) tělesného tuku...56 // Měření množství svalové hmoty...57 // 7. BAZÁLNÍ A PRACOVNÍ METABOLISMU ČLOVĚKA...60 // TEORETICKÉ VÝPOČTY : Stanovení bazálního energetického výdeje (BM) a aktuální klidové // energetického VÝDEJE (KEV)...60 // PŘEMĚNA ENERGIE V KLIDU A PŘI PRÁCI - NEPŘÍMÁ KALOMETRIE...61 // Stanovení energetického výdeje měřením...62 // Energetická přeměna při práci...62 // VÝPOČET ENERGIE ZÍSKANÉ Z PŘÍJMU POTRAVY...63 // Stanovení deního energetického příjmu a výdeje energie za 24 hodin...64 // 8. ÚKOLY Z FYZIOLOGIE SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ...68 // SLUCH...68 // Vyšetření sluchu řečí...70 // Vyšetření sluchu ladičkami...7/ // Audiometrické vyšetření sluchového prahu...72 // Hodnoceni tónového audiogramu:...73 // ZRAK...74 // Stanovení zrakové ostrosti...74 // Průkaz Purkyňových obrázků...74 // Průkaz slepé skvrny - Mariotův pokus...75 // Vyšetření barvocitu...75 // SOMATOSENZORICKÝ SYSTÉM...76 // 9. POUŽITÁ LITERATURA...84 // 10. PŘEHLED VYBRANÝCH FYZIOLOGICKÝCH HODNOT...86 // 11. PŘÍLOHY A TABULKY...87

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC