Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
2., opravené vyd.
Praha : Oikoymenh, 2008
551 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-424-4 (v knize neuvedeno ; váz.) ISBN !978-80-7298-282-0 (chyb.) ISBN !978-80-7298-281-3 (chyb.)
Dějiny náboženského myšlení ; sv. 4
němčina
Obsahuje bibliografii na s. 503-541, bibliografické odkazy a rejstřík
000025099
Předmluva 11 // XL. MĚSTA A SYMBOLY - STARÁ STŘEDOAMERICKÁ NÁBOŽENSTVÍ // 319. "Staroamerické kultury" 13 // 320. Svět Olméků: jaguáři a kamenné kolosy 18 // 321. Předchůdci a paralely klasické mayské kultury: // posvátné hry a kalendář 23 // 322. Mayský řád: nebe, země, krev 26 // 323. Teotihuacán: hlavní město říše 35 // 324. Tollán: sakrální království a toltécká kreativita 40 // 325. Tenochtitlán: centrum aztéckého světa 43 // 326. Kosmogonie a kosmologie: oběť bohů 44 // 327. Aztécký pantheon: příroda jako hierofanie 47 // 328. Huitzilopochtli: bůh, který bije 49 // 329. Praxe lidských obětí 50 // 330. Aztécká spiritualita: nejvyšší dualita 56 // XLI. HLEDÁNÍ NESMRTELNOSTI - TAOISMUS V ČÍNSKÝCH // NÁBOŽENSKÝCH PŘEDSTAVÁCH V DOBĚ ŠESTI DYNASTIÍ (cca 400-600 př. Kr.) // 331. Hledání nesmrtelnosti: tělesné techniky 59 // 332. Duchovní techniky: vnitřní zření, meditace a mystická jednota 65 // 333. Theogonie a kosmogonie 70 // 334. Taoistická církev a spása věřících: instituce a obřady 80 // XLII. ROZMANITOST A CELISTVOST - NÁBOŽENSTVÍ V INDONÉSII // 335. Světová a lidová náboženství v Indonésii 93 // 336. Etnická rozmanitost ostrovního světa 94 // 337. Rasy, jazyky a kultury ostrovního světa 98 // 5 // 338. Základní znaky staroindonéských náboženství 103 // 339. Mytická tradice 108 // 340. Bohové, duchové a lidé 112 // 341. Makrokosmos a mikrokosmos 117 // 342. Zvyky, kult a slavnosti 122 // 343. Staroindonéští kněží 128 // 344. Člověk - život a smrt 133 // 345. Hinduismus, islám a křesťanství v Indonésii 140 // XLIII. MANA A TABU - NÁBOŽENSTVÍ OCEÁNIE // 346. Životní prostor Oceánie 150 // 347. Melanésané - společnost a způsob života 153 // 348. O znalosti melanéských náboženství 157 // 349. Mýtus, kult a slavnost 161 //
350. Předkové, duchové a magické praktiky 169 // 351. Polynésané - původ a společnost 174 // 352. Mana a tabu 178 // 353. Nauka o bozích a stvořitelský mýtus 180 // 354. Kult, umění a náboženský život 183 // 355. Náboženství Mikronésanů 188 // XLIV. TOTEM, ČAS SNĚNÍ, TJURINGA - AUSTRALSKÁ NÁBOŽENSTVÍ // 356. Původ a životní podmínky původních obyvatel Austrálie 194 // 357. Australská náboženství a věda 196 // 358. Společenský řád a totemismus 198 // 359. Čas snění a jeho božské bytosti 202 // 360. Tjuringa: pozemské manifestace doby snění 207 // 361. Iniciace a jiné kultické úkony 209 // 362. Minulost a přítomnost - muži a ženy 215 // XLV. RODINNÁ POSPOLITOST A KOSMICKÉ MOCNOSTI ZÁKLADNÍ NÁBOŽENSKÉ IDEJE V ZÁPADOAFRICKÝCH NÁBOŽENSTVÍCH // 363. Přehled dějin náboženství 219 // 364. Aktuální stav znalostí tradičních náboženství Afriky 221 // 365. Komplexní model západoafrických náboženství 224 // 366. Jednotlivec 229 // 367. Předkové 232 // 6 // 368. Čarodějnice a kouzelníci 240 // 369. Nebeský bůh 245 // 370. Kratofanie 249 // 371. Kult země 251 // 372. Jorubský pantheon 253 // XLVI. V KRUHU ŽIVÝCH-MRTVÝCH - NÁBOŽENSKÉ IDEJE NA VÝCHODĚ STŘEDNÍ AFRIKY // 373. Cíl a meze pojednání 257 // 374. Historický nárys 259 // 375. Představa boha 260 // 376. Duchové 263 // 377. Mystická síla 266 // 378. Mýty 270 // 379. Životní stadia 272 // 380. Kontakty s křesťanstvím a islámem 275 // XLVII. ŠAMANISMUS A CESTA DO ŘÍŠE MRTVÝCH NÁBOŽENSKÉ PŘEDSTAVY INDIÁNŮ JIHOAMERICKÉ NÍŽINY // 381. Stav pramenů 277 // 382. Kosmogonie a kosmologie 281 // 383. Nej vyšší bytost 287 // 384. Mytický původ lidí 289 // 385. Kosmická kataklyzmata: představy o zániku světa 294 // 386. Smrt a onen svět 297 //
XLVIII. VE ZNAMENÍ TANCE SLUNCE - NÁBOŽENSKÝ OBRAZ SVĚTA A RITUALISMUS SEVEROAMERICKÝCH OGLALA-SIOUXŮ // 387. Historický přehled 303 // 388. K situaci pramenů 305 // 389. Základy oglalského náboženství 306 // 390. Obřady 311 // 391. Tanec slunce 313 // XLIX. ŠINTÓ A LIDOVÉ NÁBOŽENSTVÍ - JAPONSKÁ RELIGIOZITA V HISTORICKÉM KONTEXTU // 392. Objasnění pojmu 318 // 393. Historické ohlédnutí 320 // 7 // 394. Principy japonských domácích náboženských představ 322 // 395. Kult a kultiště 325 // 396. Státní náboženské rity 331 // 397. Konfrontace s buddhismem 334 // L. NÁBOŽENSTVÍ A POLITIKA - VÝVOJ JAPONSKÉHO BUDDHISMU AŽ DO SOUČASNOSTI // A. MAHÁJÁNOVÝ BUDDHISMUS V JAPONSKU 339 // 398. Zařazení 339 // 399. Situace po ukončení války v Pacifiku 340 // 400. Dějinný vývoj - počátky a první velký rozkvět v období Nara 342 // 401. Tendai a šingon v období Heian 345 // 402. Středověká reformní hnutí: zen, amidismus, Ničiren 347 // 403. Stagnace během období Tokugawa a buddhismus v období Meidži 350 // B. MODERNIZAČNÍ SNAHY V TRADIČNÍM JAPONSKÉM BUDDHISMU 351 // 404. Zásadní nové tendence: humanistický vzor 351 // 405. Kritický duch, racionalizace, demytologizace 353 // 406. Příklon k tomuto světu a jeho otázkám 357 // 407. Vědomí solidarity a sociální služba 360 // 408. Nové začátky a přetváření v praxi: sebekritika 362 // 409. Organizační sjednocení 365 // 410. Přizpůsobování moderní době 367 // 411. Návrat k původnímu buddhismu 370 // C. MODERNÍ JAPONSKÁ LIDOVÁ NÁBOŽENSTVÍ BUDDHISTICKÉHO RAŽENÍ 372 // 412. Dvě nová hnutí v Ničirenově duchu 372 // 413. Hnutí Reijúkai 374 // 414. Nová náboženství linie Šingon 378 // 415. Riššó kóseikai: rané dějiny a základy nauky 381 // 416. Osobní zrání člověka a způsob života 385 //
417. Náboženská praxe 386 // 418. Sóka gakkai: počátky hnutí 388 // 419. Ničiren šóšú a Sóka gakkai 392 // 420. Jádro Ničirenovy nauky v novém pojetí víry 394 // 421. Náborová akce: šakubuku 397 // 422. Školení vůdců 402 // 423. Třetí civilizace 403 // 8 // D. POLITICKÝ BUDDHISMUS V JAPONSKU SVĚTOVÉ NÁBOŽENSTVÍ ZA MÍR 405 // 424. Buddhismus a stát v Japonsku 405 // 425. Ničiren a ničirenismus 409 // 426. Sóka gakkai: náboženství a politika - vstup do politiky 413 // 427. Krize 414 // 428. Stabilizace 417 // 429. Japonský buddhismus a světový buddhismus 418 // 430. Ekumenismus a světový mír 422 // Závěrečná kapitola: // NÁBOŽENSKÁ KREATIVITA A SEKULARIZACE V EVROPĚ OD OSVÍCENSTVÍ // 431. Závěrečná kapitola v celkovém plánu "dějin náboženského myšlení" 426 // 432. Nábožensko-historické předpoklady osvícenství: náboženství // jako konfese a vznik novodobého státního církevnictví 428 // 433. Protestantský pietismus a katolická barokní zbožnost 430 // 434. Dvojí tvář osvícenství a Francouzská revoluce jako událost // v dějinách náboženství 433 // 435. "Uctívání v Duchu a v pravdě" - nové pochopení souvislosti náboženství, morálky a politiky v německém idealismu 438 // 436. "Redukcionalismus" - a romantismus jako alternativa? 443 // 437. Klasikové "hermeneutické kritiky náboženství": Feuerbach, // Marx, Freud 447 // 438. Zhroucení kulturního optimismu a nové určení vztahu víry // a kultury 453 // 439. Marxistické a antimarxistické diktatury a problém "pseudomorfóz" náboženského 456 // 440. Pokus o ohlédnutí a výhled 462 // VYBRANÁ KRITICKÁ BIBLIOGRAFIE 466 // Seznam literatury 503 // Editor a autoři 542 // Ediční poznámka 543
cnb001831409

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC