Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2004
190 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7178-848-1 (brož.)
angličtina
000025149
Obsah // Úvod ...9 // Cvičné testy ...9 // Nebojte se testování ...10 // Zvládnout celý proces výběru ...10 // 1 Něco o psychotestech ...11 // Typický a maximální výkon ...11 // Test typického výkonu ...11 // Testy maximálního výkonu ...12 // Testy rychlosti a testy výkonu ...13 // Vloha a schopnost usuzování ...13 // Jiné typy testů ...14 // Jak a proč firmy užívají psychotesty ...16 // Jak testy zapadají do širšího výběrového procesu? ...16 // Budu se muset podrobit testu jen tehdy, když žádám o místo? ... 18 // A konečně testy! ...19 // Struktura jednotlivých testů ...20 // 2 Číselné testy ...21 // Číselný test 1 (sčítání) ...22 // Číselný test 2 (odčítání) ...23 // Číselný test 3 (dělení) ...24 // Číselný test 4 (násobení) ...25 // Číselný test 5 (kombinace) ...27 // 5 // Číselný test 6 (kombinace procent, zlomků, číselných řad // a rovnic) ...28 // Číselný test 7 (číselné řady) ...31 // Číselný test 8 (řešení číselných problémů) ...35 // Další typy číselných testů ...44 // Příklad 1 ...44 // Příklad 2 ...45 // Příklad 3 ...46 // Několik rad, jak postupovat při číselných testech ...47 // 3 Testy verbální schopnosti ...51 // Verbální test 1 (pravopis) ...51 // Verbální test 2 - porozumění významu (chybějící slova) ...59 // Verbální test 3 - porozumění významu (slova se vzájemným // vztahem)...61 // Verbální test 4 - porozumění významu
(slova se vzájemným // vztahem)...63 // Verbální test 5 - porozumění významu (synonyma a antonyma) . . 66 Verbální test 6 - řešení problémových úkolů (kritické myšlení) ... 68 // Několik rad, jak postupovat při verbálních testech ...76 // Pravopis ...76 // Chybějící slova ...77 // Slova se vzájemným vztahem ...77 // Synonyma a antonyma ...78 // Řešení problémových úkolů neboli kritické myšlení ...79 // 4 Testy abstraktní schopnosti ...81 // Abstraktní test 1 - řady obrazců ...81 // Abstraktní test 2 - vztah mezi obrazci (obrazec, který nepatří // do skupiny) ...88 // Několik rad, jak postupovat při testech abstraktní schopnosti ... 93 // 5 Testy technické schopnosti ...95 // Test mechanické schopnosti 1 ...96 // Prostorový test 1 - vytváření trojrozměrných předmětů ...104 // Prostorový test 2 - otáčející se předměty ...119 // 6 // Několik rad, jak postupovat při testech prostorové a mechanické // schopnosti ...126 // Skládání a rozkládání předmětů ...126 // Otáčející se předměty ...127 // Mechanické usuzování ...127 // 6 Testy rychlosti a postřehu ...,...129 // Test rychlosti a postřehu 1 - kontrola informací ..130 // Test rychlosti a postřehu 2 - kontrola informací ..132 // Test rychlosti a postřehu 3 - opisování informací .138 // Několik rad, jak postupovat při testech rychlosti a postřehu ...140 // 7 Osobnostní testy ...141 // Osobnostní test ...142 // Jak vyhodnotit osobnostní
test ...147 // Jak interpretovat počet získaných bodů ...148 // Emocionalita ...148 // Asertivita ...148 // Entuziasmus ...149 // Společenské sebevědomí ...149 // Orientace v pravidlech ...149 // Citlivost ...149 // Obezřetnost ...150 // Styl poznávání ... 150 // Otevřenost ...150 // Sebehodnocení ... 151 // Přizpůsobivost ...151 // Nezávislost ...151 // Několik rad, jak postupovat při osobnostních testech ... 152 // 8 Jak zvládat testy a všechno kolem nich ...153 // Jaké informace o testech jsou к dispozici? ...154 // Provádění pohovorů zjišťujících způsobilost pro dané // zaměstnání ...154 // Příprava na testování ...155 // Testování ...157 // 7 // Potestová zpětná vazba a pohovor ...158 // Struktura zpětnovazebního rozhovoru ...159 // A nakonec...160 // Řešení testů ...163 // 2. kapitola - Číselné testy ...162 // 3. kapitola - Testy verbální schopnosti ...171 // 4. kapitola - Testy abstraktní schopnosti ...178 // 5. kapitola - Testy technické schopnosti ...180 // 6. kapitola — Testy rychlosti a postřehu ...184 // 8

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC