Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Advent-Orion, 1993
430.00

objednat
ISBN 80-7172-061-5 (váz.)
Obsahuje rejstříky.
Bible - příběhy - vyprávění
Křesťanství - dějiny - vyprávění
000025238
Obsah // Úvod 7 // 1. Jaký záměr má Bůh se svou církvi? 9 // 2. Výchova dvanácti učedníků 14 // 3. Velké posláni 19 // 4. Letnice 25 // 5. Dar Ducha 33 // 6. U chrámových dveří 40 // 7. Varování před pokrytectvím 49 // 8. Před veleradou 54 // 9. Sedm diákonů 60 // 10. První křesťanský mučedník 66 // 11. Evangelium v Samaří 70 // 12. Z pronásledovatele učedníkem 76 // 13. Dny příprav 83 // 14. Hledač pravdy 88 // 15. Vysvobozen z vězení 95 // 16. Poselství evangelia v Antiochii 103 // 17. Hlasatelé evangelia 110 // 18. Působení mezi pohany 117 // 19. Žid a pohan 124 // 20. Povyšování kříže 133 // 21. Ve vzdálených zemích 140 // 22. Tessalónika 146 // 23. Berea a Athény 153 // 24. Korint 161 // 25. Listy Tessalonickým 169 // 26. Apollos v Korintu 178 // 27. Efez 186 // 28. Dny nesnází a zkoušek 193 // 29. Varovné poselství 197 // 30. Povolán na vyšší stupeň 204 // 31. Poselství přijato 213 // 32. Štědrá církev 221 // 33. Práce v nesnadných podmínkách 228 // 34. Posvěcená služba 236 // 35. Spása Židům 245 // 42936. Odpadnutí v Galacii 252 // 37. Pavlova poslední cesta do Jeruzaléma 256 // 38. Pavel uvězněn 263 // 39. Soud v Cezareji 275 // 40. Pavel se odvolává k císaři 281 // 41. „Téměř bys mne к tomu naklonil" 284 // 42. Plavba a ztroskotání lodi 288 // 43. V Římě 293 // 44. Císařův dům 302 // 45. Listy z Říma 307 // 46. Na svobodě 318 // 47. Naposled ve vězení 321
// 48. Pavel před Neronem 323 // 49. Pavlův poslední list 327 // 50. Odsouzen na smrt 334 // 51. Věrný pastýř 337 // 52. Pevně až do konce 347 // 53. Milovaný Jan 353 // 54. Věrný svědek 358 // 55. Proměněn milostí 365 // 56. Patmos 372 // 57. Zjevení 378 // 58. Církev vítězná 388 // Rejstřík 395 // Rejstřík veršů 425 // Obsah // 430

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC