Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : Academia, 1985
600 s. ; 25 cm

objednat
Magistri Iohannis Hus Opera omnia ; tomus 4
Připravila komise pro vydávání spisů M. Jana Husa ustavené věd. kolegiem historie ČSAV
Vysvětlivky k textům a přílohám
Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
Částečně latinský text
000025246
Rekat.
Praefatio ...5 // Předmluva ...8 // Soupis užitých pramenů a základní literatury ...41 // JAN HUS: DROBNÉ SPISY ČESKÉ - TEXTY A POZNÁMKY k ZÁKLADNÍM TEXTOVÝM PRAMENŮM // 1. Výklad piesniček Šalomúnových ...51 // 2. Zrcadlo hriešnika tzv. větší ...132 // 3. Zrcadlo hriešnika tzv. menší ...143 // 4. Provázek třípramenný ...147 // 5. Dcerka - O poznáni cesty pravé k spasení ...163 // 6. Knížky o svatokupectví ...187 // 7. O šesti bludiech ...271 // 8. O manželství ...297 // 9. Knížky proti knězi kuchmistrovi ...312 // 10. Abeceda ...324 // 11. Katechismus ...325 // 12. Jádro učení křesťanského ...330 // 13. O hřieše ...334 // 14. O víře ...338 // 15. Devět kusóv zlatých ...346 // 16. Mravní průpovědi ...347 // 17. Písně // Návštěv nás, Kriste žádůci ...348 // Jesukriste, štědrý kněže ...349 // Králi slavný, Kriste dobrý ...352 // Jesus Kristus, náše spása ...355 // Nebudeš mieti bohóv jiných ...356 // Vstalť jest buoh z mrtvých svú mocí ...357 // RŮZNOČTENÍ Z OSTATNÍCH TEXTOVÝCH PRAMENŮ // 1. Zrcadlo hriešnika tzv. větší ...363 // 2. Dcerka ...375 // VÝZNAMNÁ RŮZNOČTENÍ ZE ZTRACENÉHO RUKOPISU ARCIBISKUPSKÉHO ...390 // 3. Knížky o svatokupectví ...394 // 4. O šesti bludiech ...395 // 5. O manželství ...411 // 6. Abeceda ...415 // 599 // 7. Jádro učení křesťanského ...416 // 8. O hřieše ...418 // 9. Devět kusóv zlatých ...420 // 10. Mravní průpovědi ...422 // 11. Písně // Návštěv nás, Kriste žádúcí ...423 // Jesukriste. štědrý kněže ...423 // Králi slavný, Kriste dobrý ...423 // Vstalf jest buoh z mrtvých svú moci ...423 //
VYSVĚTLIVKY // 1. Výklad piesniček šalomúnových ...427 // 2. Zrcadlo hriešnika tzv. větši ...430 // 3. Zrcadlo hriešnika tzv. menši ...430 // 4. Provázek třípramenný ...432 // 5. Dcerka ...432 // 6. Knížky o svatokupectví ...438 // 7. O šesti bludiech ...456 // 8. O manželství ...461 // 9. Knížky proti knězi kuchmistrovi ...463 // 10. Abeceda ...464 // 11. Katechismus ...464 // 12. Jádro uěení křesfanského ...465 // 13. O hřieše ...465 // 14. O víře ...465 // PŘÍLOHY - TEXT A POZNÁMKY K ZÁKLADNÍM TEXTOVÝM PRAMENŮM // 1. Pseudo-Augustinus: Speculum peccatoris ...469 // Překlady do latiny: // 2. Zrcadla menšího ...481 // 3. Zrcadla většího ...485 // 4. Provázku Třípramenného ...494 // 5. Zkrácená úprava Knížek o svatokupectví ze zlomku strahovského ...510 // 6. Olomoucký výpisek De sex erroribus s překladem ...516 // 7. České znění výboru ze spisu De sex erroribus z neustadtského rukopisu Výkladů ...517 // 8. Katechismus - druhá redakce z vídeňského rukopisu č. 4557 ...520 // 9. Katechismus - táborská redakce z rukopisu bývalé lobkovické knihovny v Roudnici VI Fg 60 ...526 // 10. Dvojotázka o přijímání ...529 // text Pavla Bydžovského ...529 // text vídeňského rukopisu č. 4557 ...529 // text vídeňského rukopisu č. 4271 ...530 // 11. Otázka o živém chlebě ...531 // 12. Tractatus de Fide catholica ...532 // 13. Latinské zpracování původního znění Devíti kusů zlatých ...543 // 14. Druhá redakce českého textu Devíti kusů zlatých z žitavského rukopisu ...545 // 15. Latinské zpracováni druhé redakce Devíti kusů zlatých ...547 // 16. Úprava Devíti kusů zlatých od Petra Chelčického ...548 // Různočtení k této úpravě z norimberského vydání ...552 //
17. Delší písňová úprava Deviti kusů zlatých od Jana Táborského ...553 // 18. Kratší písňová úprava Deviti kusů zlatých snad od Sixta Palmy Močidlanského ...560 // 19. Původní modlitba „Navščěv nás, Kriste žádúci“ ...563 // 20. Starší podoba písně „Jesukriste, ščedrý kněže“ ...565 // 21. „Jesu, salvator optime“ - latinské zpracováni pisně „Jesukriste, štědrý kněže“ ...568 // 22. „Rex glorie“ - latinská paralela pisně „Králi slavný, Kriste dobrý“ ...571 // 23. Latinská piseň Jesus Cristus, nostra salus“ ...573 // 24. „Návštěv nás, Kriste žádúci“ - zápis v tzv. breviári kněze Antocha z Přelouče ...575 // 25. „Králi slavný, Kriste dobrý“ - zápis v tzv. breviári kněze Antocha z Přelouče ...577 // VYSVĚTLIVKY K PŘÍLOHÁM // 1. Pseudo-Augustinus: Speculum Peccatoris ...581 // 2. Překlady Zrcadla menšibo. Zrcadla většiho a Provázku třípramenného do latiny ...581 // 3. Olomoucký výpisek ze spisu De sex erroribus s překladem ...581 // 4. České znění výboru ze spisu De sex erroribus ...581 // 5. Katechismus - druhá redakce ...582 // 6. Katechismus - táborská redakce ...582 // 7. Tractatus de fide catholica ...582 // 8. Úprava Devíti kusů zlatých od Petra Chelčického ...585 // 9. Delši písňová úprava Devíti kusů zlatých ...585 // 10. Kratší pisňová úprava Devíti kusů zlatých ...585 // Rejstřík citovaných a připomínaných mist a) bible ...587 b) ostatni prameny ...594 // Obsah ...599
(OCoLC)13240415
cnb000028905

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC