Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2001
179 s.,[18] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-247-0228-2 (brož.)
Malá monografie
Obsahuje ilustrace, fotografie, bibliografické citace, předmluvu, úvod, rejstřík
Drenáže - chirurgie - příručky
000025343
¦ OHS A H // Předmluva ...9 // Úvod (J. Wechsler)... 11 // 1 Historie (1. Čapov)...15 // 2 Materiály (Y. Čapov) ...19 // 2.1 Biostabilita ...19 // 2.2 Biokompatibilita...20 // 2.3 Druhy materiálů ...20 // 2.3.1 Změněné prírodní materiály...20 // 2.3.2 Syntetické umělé hmoty ...21 // 3 Charakteristika drenážních systémů a jejich účinnost (I. Čapov)...23 // 3.1 Dělení drenážních systémů ...23 // 3.2 Charakteristika drénů...24 // 3.3 Nejdůležitější kritéria pro výběr drénu...27 // 3.4 Účinnost drenáže...29 // 4 Dřená/ pleurální dutiny a mezihrudí (L Čapov) ...32 // 4.1 Několik poznámek ? anatomii hrudníku a fyziologii dýchání...32 // 4.2 Indikace punkce a drenáže...34 // 4.2.1 Spontánní pneumotorax...34 // 4.2.2 Tenzní pneumotorax ... 35 // 4.2.3 Progresivní iatrogenní pneumotorax ...36 // 4.2.4 Traumatický pneumotorax...36 // 4.2.5 Hemotorax u akutního traumatu...37 // 4.2.6 Pacient „in extremis“ s evidentním hrudním traumatem ...38 // 4.2.7 Empyém hrudníku ...38 // 4.2.8 Symptomatický fluidotorax...40 // 4.2.9 Chylotorax...41 // 4.2.10 Operační výkony v pleurální dutině...41 // 4.2.11 Bronchopleurální pištěl ...43 // 4.3 Kontraindikace ...45 // 4.4 Technika hrudní punkce a hrudní drenáže...45 // 4.4.1 Hrudní drenáž s využitím trokaru ...47 // 4.4.2 Tupá disekce...48 // 4.4.3 Změny pleurálního prostoru po pneumonektomii...56 // 4.5 Komplikace a technické problémy...57 // 4.6 Drenážní
systémy...63 // 4.6.1 Drenážní systémy resterii i zovatel né...66 // 4.6.2 Drenážní systémy jednorázové...68 // 4.7 Ošetřování hrudních drénů...73 // 4.8 Nejčastější chyby při aplikaci hrudní drenáže...75 // 4.9 Punkce a drenáž perikardu...76 // 4.10 Drenáž mediastina...76 // 4.10.1 Anatomické poznámky...77 // 4.10.2 Přístup zevní čili zevní drenáž ...77 // 4.10.3 Vnitřní drenáž mediastina ...78 // 4.10.4 Laváž mediastina ...79 // 5 Drenáž břišní dutiny (I. Čapov, J Žák) ...85 // 5.1 Anatomické poznámky ? břišní stěně...85 // 5.2 Obecné poznámky ? drenáži břišní dutiny ...86 // 5.3 Využití drenáže v chirurgii jícnu a žaludku ...92 // 5.4 Využití drenáže v chirurgii tenkého a tlustého střeva ...97 // 5.5 Drenáže v hepato-pankreato-biliámí chirurgii...103 // 5.5.1 Drenáže v chirurgii jater... 103 // 5.5.2 Drenáže v chirurgii žlučníku a žlučových cest ... 105 // 5.5.3 Drenáže v oblasti pankreatu... 109 // 6 Drenáž v septické břišní chirurgii (V Jedlička) ... 114 // 6.1 Roztoky používané ? laváži dutiny břišní...115 // 6.2 Strategie drenáže v septické abdominální chirurgii...116 // 6.3 Jednotlivé typy drenáži užívaných při nitrobřišních zánětlivých procesech ... 117 // 6.3.1 Přímá drenáž... // 6.3.2 Perkutánní drenáž... // 6.3.3 Standardní laparotomie se sanací zánětlivého ložiska a drenáži . 118 // 6.3.4 Laparoskopická sanace zánětlivého
ložiska se standardní // drenáži dutiny břišní... // 6.3.5 Laváž po etapách (plánovaná relaparotomie, programovaná // peritoneální laváž) ...U9 // 6.3.6 Uzavřená kontinuální peritoneální laváž... 120 // 6.3.7 Otevřená drenáž dutiny břišní (laparostomie, „open package“) ...121 // 6.3.8 Otevřená kontinuální dorzo-ventrální laváž dutiny břišní... 121 // 6.4 Volba optimálního způsobu drenáže (laváže) dutiny břišní v septické chirurgii ... 122 // 6.5 Léčebný postup ve vybraných diagnózách ...123 // 6.5.1 Nitrobřišní absces...123 // 6.5.2 Perforující appendicitida ...125 // 6.5.3 Difúzni peritonitida ...126 // 6.5.4 Akutní (nekrotizujícQ pankreatitida... 126 // 7 Drenáž v úrazové a rekonstrukční chirurgii (7. Čapov)... 128 // 7.1 Systémy vakuové drenáže... 139 // 7.1.1 Drenážní systém s vysokým podtlakem... 130 // 7.1.2 Nízkotlaký odsavný systém...;...131 ’ // 7.1.3 Praktické poznámky ... // 7.2 Proplachová drenáž... // 7.3 Punkce a laváž dutiny břišní...132 // 8 Shunty (7. Čapov) ...134 // 8.1 Typy shunto... 134 // 8.2 Peritoneovenózní spojky (PVS)...136 // 8.3 Pleuroperitoneální spojky (PPS)...138 // 8.4 Pleurovenózni spojky... 140 // 8.5 Perikardioperitoneální spojky ... 140 // 9 Zásady drenáže v dčtské chirurgii (J. Tuma) ...142 // 10 Drény a drenážni systémy v urologii (A. Rovný)...145 // 10.1 Derivace moče zajištěná cévkami (katetry) a splinty ...145
10.1.1 Nefrostomie...145 // 10.1.2 Ureterální stenty a cévky...148 // 10.1.3 Epicystostomie ...149 // 10.1.4 Uretrálnf katetry ...150 // 10.1.5 Systémy pro sběr moče ze stomiŕ a uretrálních katétru ...153 // 10.2 Drenáž operačního prostoru v urologii ...153 // 10.2.1 Drenáž retroperitoneálního prostom ...153 // 10.2.2 Drenáž dutiny břišní ...154 // 10.2.3 Drenáž Retziova prostom... 154 // 10.2.4 Drenáž po výkonech v oblasti skrota a zevního genitálu...154 // 11 Speciální drenáže v neurochirurgii (Z Novák) ...155 // 12 Drenáž při gynekologických operacích (J. Chovanec)...160 // 12.1 Indikace...160 // 12.2 Stanovení doby drénování...160 // 12.3 Komplikace drenáži ...161 // 12.4 Drenáž u abdominálních gynekologických operací... 161 // 12.5 Drenáž u vaginálních gynekologických operací... 162 // 12.6 Drenáž u laparoskopických gynekologických operací ...162 // 12.7 Význam drenáže u zánětlivých stavu - absces Douglasova prostom ... 163 // 13 Punkce a drenáže kloubních dutin (M. Mašek)...165 // 13.1 Indikace kloubní punkce...165 // 13.2 Diagnostická punkce...:...165 // 13.3 Terapeutická punkce ... 165 // 13.4 Podmínky provedení punkce...166 // 13.5 Drenáž kloubní dutiny ...167 // 13.6 Punkční přístupy ? jednotlivým kloubům...167 // 14 Invazivní radiologie - využití stento v drenáži (I. Suškevič)...170 // 14.1 Perkutánní výkony na žlučových cestách ...170 // 14.2 Perkutánní drenáže
kolekcí tekutiny... 173 // Seznam použitých zkratek...175 // Rejstřík...176

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC