Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2005
127 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-992-5 (brož.)
Spektrum
Obsahuje ilustrace, předmluvu, úvod, údaje o autorovi
Bibliografie na s. 125-127
Psychodynamika - studie
000025508
Obsah // Předmluva Úvod . . . . // 7 // 9 // 1 Psychoanalyticky orientované modely v psychiatrii... 19 // Pokus o integraci... 19 // 2 Model konfliktu a psychotická dynamika ... 29 // Kontroverze defekt versus obrana vůči konfliktu... 29 // Poznámka ? významu agrese... 39 // Afektivní psychózy... 40 // 3 Individuální psychoterapie psychóz___V... 45 // Terapeutické možnosti... 48 // Tři léčebné metody, jež nelze doporučit... 53 // Tři vhodné formy terapeutického sezení... 54 // Symptom jako kompromisní nebo náhradní uspokojení... 59 // 4 Psychodynamika afektivních psychóz ... 63 // Psychodynamika deprese... 65 // Vznik a regulace sebeúcty... 67 // Nadjá a jaský ideál... 68 // Pocity studu a viny... 73 // Ilustrativní kazuistika... 74 // 5 Afektivní psychóza, scWzofrenie a neurotická deprese ... 81 // Reakce na odmítnutí a frustraci... 81 // Reakce při sblížení a náklonnosti... 83 // Bipolarita versus monopolarita u deprese - smělá myšlenka .. 85 // Problém depresivního a schizofrenního pacienta... 87 // Schizofrenní „defekt“ versus depresivní prázdnota... 88 // Agrese v dynamice deprese... 89 // Psychotické, neurotické a reaktivní deprese ... 90 // Exkurz 1 : Biologický faktor... 94 // Exkurs 2: Několik dalších poznámek ? terapii... 95 // Exkurs 3: Vztah znázorněného modelu ? pojmům symbiózy // a orality... 97 // 6 Poruchy osobnosti... 99 // Psychodynamické a psychoanalytické aspekty... 99 // Pacient D...101
// Pacient H...103 // Trojdimenzionální model...104 // Pokus o grafické znázornění trojrozměrného diagnostického // modelu...105 // Tvorba symptomu a utváření charakteru ...108 // Psychodynamický koncept psychopatie v užším smyslu...113 // 7 Vztah mezi intrapsychickým a institucionálním násilím ..117 // Institucionální násilí...118 // Literatura // ...125 // v // 6 DYNAMIKA DUŠEVNÍ NEMOCI

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC