Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.06.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Themis, 2000
398 s., [16] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-85821-80-X (váz.)
Historie
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje černobílé obrázky
Obsahuje rejstřík
Bibliografie s. 377-378
Vraždy politické - Evropa - r. 1400-1800 - pojednání
000025560
ÚVOD ... 7 // I. ČÁST: TYRANOVRAŽDA VE SLUŽBÁCH DYNASTICKÝCH A RODOVÝCH ZAJMÚ (1400-1550)... 11 // Kapitola první. Renesance politické vraždy... 13 // Prípad Eduarda II. (1327) - Návrat jedu - 1392: atentát na Oliviera de Clisson - Tyranovražda po italskú - Vražda, nástroj moci - Ludvík XI. a utkvělá predstava vraždy - Setkání pod maximálni ochranou: Picquigny (1475) - Strach z jedu - Panovnická stráž - Politická vražda v Itálii - Zločin běžným politickým nástrojem: Borgiové. // Kapitola druhá. Typologie politického zločinu... 43 // Zavraždění Richarda II. (1400) - typ vraždy po anglicku -Vražda Jindřicha VI. (1471) a Eduarda V. (1483) - Zavraždění vévody orleánského (1407) - 10. září 1419 - na mostě v Monte-reau - Kralovraždy ve Skotsku a v Portugalsku - Spiknutí Pazziů (1478) - tyranovraždy po italskú - Využití a význam atentátu -Zločiny bez lidové podpory. // Kapitola třetí. Teoretikové politické vraždy. Od apologie Jeana Petita po Machiavelliho príručku ... 75 // Počátky: antická filozofie a tyranovražda - Křesťanská tradice - Disputace ve středověku - Váhání Tomáše Akvinského - Diskuse v Itálii 14. století - Jean Petit a apologie vraždy vévody orleánského (1408) - Kritiky Thomase du Bourg a Gersona - Realismus Kostnického koncilu - Erasmus a Thomas More: „Lépe, když zahyne jen jeden“ - Machiavelli - analytik politické vraždy - La Boétie a tyranovražda. // II. ČÁST. TYRANOVRAŽDA VE SLUŽBÁCH NÁBOŽENSTVÍ ... 105 // Kapitola čtvrtá. Velká diskuse o tyranovraždě... 107 // Model: zavraždění Františka de Guise (1563) - Poltrot de Méré: prototyp tyranovraha v letech 1550-1610 - Lutherův nesouhlas a Kalvínovy nuance - Protestantští monarchomachové, společenská smlouva a právo na tyranovraždu - Jezuité a rozšíření pole tyranovraždz -
Obvinění a obhajoby tovaryšstva Ježíšova - Debata na ulici: pamflety a kázání - Politická dimenze: „Nespokojenci“ - Politický zločin a renesance. // Kapitola pátá. Mezi politikou a náboženstvím ... 141 // Atypické případy - Vraždy rádců: případ Colignyho (1572) -Vražda Jindřicha de Guise - akt královské spravedlnosti -Šlechta proti „tyranii“ rádců - První atentáty na krále (1557-1566) - Zavraždění Jindřicha III. (1589): fanatismus a manipulace - Jindřich IV.: typ tyrana-uzurpátora? - První pokusy - Jean Chastel (1594): tyranovražda na vykoupení hříchu - Poslední pokusy. // Kapitola šestá. Politické zločiny v Evropě a problém ochrany panovníků... 175 // Úklady proti královně Alžbětě (1558-1603) - Smíšené motivace: Řím a Madrid - Spiknutí střelného prachu a jeho využití (1605) - Psychóza politické vraždy v Evropě (1580-1610) - Atentáty na Viléma Oranžského (1582 a 1584) - Problémy bezpečnosti a ochrany - 1610: rok zavraždění Jindřicha IV. či Ravailla-kovy popravy? - Otázka spiknutí. // III. ČÁST. TYRANOVRAŽDA PROTI ABSOLUTISMU (1610-1750) ... 201 // Kapitola sedmá. Šok roku 1610 - teorie politické vraždy na ústupu ... 203 // 1610: veřejná prohlášení jezuitů o jejich nevině - Spor o Anti-Cotona a Acquavivův dekret (1610) - Bellarminova intervence // (1611) - Diskuse ze 17. - 22. prosince 1611: problém zpovědního tajemství - Polemika kolem Suarezových děl (1612-1614) - Poslední teologické spisy ve prospěch tyranovraždy (1610-1630) -Rokování ve stavech roku 1614 - Třetí stav - obhájce božského práva panovníků. // Kapitola osmá. Nedotknutelnost krále a sekularizace práva na odpor ... 229 // Triumf náboženského odůvodnění nedotknutelnosti královy osoby - Bossuet a posvátný charakter králů - Státní zájem a významové posunutí pojmu tyran -
Hobbes, nežádoucí spojenec proti tyranovraždě - Sekularizace odporu a teorie smlouvy -John Locke a odpor proti tyranovi - Nedostatek komunikace, odvolání Nanteského ediktu a návrat hrozby kralovraždy do Francie. // Kapitola devátá. Uklidnění, nové cíle a manipulace . 253 // Uklidnění? - Zlepšení ochrany vůdčích činitelů v 17. století -Pokles ostražitosti v 18. století - Vzácnost vražd v středozemní a střední Evropě - „Poprava“ či „vražda"? Případy Conciniho a Karla I. - Nové terče: ministři a rádci - Ludvík XIV. a Ravail-lakův přízrak - Jean Meslier: „Kde jsou ti šlechetní vrahové králů?“ - Manipulování a zužitkování spiknutí v Anglii. // IV. ČÁST. OD TYRANOVRAŽDY K MODERNÍ POLITICKÉ VRAŽDĚ (1750-1800) ... 287 // Kapitola devátá. Odsouzení tyranovraždy ve století osvícenství ... 289 // Reinterpretace sv. Tomáše proti tyranovraždě - Královražda -zbraň proti jezuitům - Využití Damiensova případu proti jezuitskému řádu - Mlčení jezuitů - Obrat církve: absolutní zákaz tyranovraždy - Troufalost abbého Ray naia - Politická vražda -pozůstatek „gotického barbarství“ - Opatrnost filozofů. // Kapitola jedenáctá. Damiens, první zmedializovaný atentát ... 315 // Hrozivé klima - Reakce: údiv a zděšení nad návratem barbarství - Damiens - fanatik či blázen? - Ďáblem posedlý? - Projevy monarchistické loajálnosti - Rozpaky úřadů: jak aféru ututlat? -Damiens - odhalitel napětí svého století - Damiens - špatné // svědomí společnosti i moci - Poprava obětního beránka a její dvojznačnost. // Kapitola dvanáctá: Od Damiense k rue Saint-Nicaise. Rozmach praxe a teroristická derivace ... 347 // Damiensovi napodobitelé - uchazeči o spáchání sebevražedného atentátu - Palácové revoluce v Rusku: smrt Petra III., Ivana VI. a Pavla I. -
Aristokratické atentáty na osvícené panovníky - Josef I. (1758) a Gustav III. (1792) - Avantgardní tyranovražda: jakobíni a smrt tyranů - Proces s Ludvíkem XVI. - završení lidové tyranovraždy - Spiknutí z rue Saint-Nicaise, první moderní teroristický atentát (1800) - Cadoudalovo spiknutí - přechod od tyranovraždy k současné politické vraždě. // ZÁVĚR... 337 // Stručná bibliografie ... 377 // Rejstřík jmenný... 379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC