Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
1. vyd.
Praha : Miroslav Tichý, 2005
119 s. : il

objednat
ISBN 80-239-5523-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, fotografie
Bibliografie na s. 114-118
Ústrojí pohybové - klouby - poruchy funkční - léčení - příručky
000025644
1. UVOĎ // OBSAH // 2. ÚVODNÍ A TERMINOLOGICKÉ POZNÁMKY str i // 3. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ KLOUBNÍCH SPOJŮ str // 4. KLOUBY PEVNE // 4. 1. Syndesmosa // 4. 2. Synchondrosa // 4. 3. Synostosa // str. ? // 5. SYNOVI ALNI KLOUBY // 5. 1. Obecná stavba synoviálního kloubu // 5. 1. 1. Kloubní plocha // 5. 1. 2. Kloubní chrupavka 5. 1. 3. Vazivové kloubní pouzdro 5. 1. 4. Synoviální membrána 5. 1. 5. Synoviální tekutina 5. 1. 6. Model lubrikace // 5. 1. 7. Přídatné orgány kloubu (discus, meniscus, labrum) // str. li // KLASIFIKACE SYNOVIALNICH KLOUBU // 6. 1. Klasifikace podle složitosti stavby // 6. 2. Klasifikace dle tvaru kloubních ploch // 6. 3. Klasifikace dle počtu os otáčení // str. 22 // POHYBY V KLOUBECH // 7. 1. Program pohybu // 7. 2. Kombinovaná funkce kosterního svalu // 7. 3. Vícekloubové svaly // 7. 4. Základní a střední postavení v kloubu // 7. 5. Přirozený pohyb a pravoúhlý systém rovin a os // 7. 6. Pasivní pohyby v kloubech // 7. 7. Bariéra a vůle měkkých tkání // 7. 8. Kloubní vůle // 7. 9. Měření mechanického chování měkkých tkání // str. 30 // 8. BLOKADA KLOUBU // 8. 1. Funkční blokáda kloubu // 8. 1. 1. Příčina funkční blokády kloubu // 8. 1. 2. Funkční blokáda kloubu a její typické příznaky // 8. 1. 2. 1. Chování zdravého kloubu 8. 1. 2. 2. Chování kloubu při funkční blokádě // str. 51 // 4 // 8. 1. 2. 2. 1. Asymetrie bariér a kloubních vůlí 8. 1. 2. 2. 2. Změna rozsahu
pohybů u funkční blokády kloubu // 8. 1. 2. 2. 3. Chování kosterních svalů při funkční blokádě kloubu // 8. 1. 2. 2. 4. Funkční blokáda v oblasti páteře 8. 2. Strukturální blokáda kloubu // 8. 2. 1. Vratnost strukturální poruchy // 8. 3. Klasifikace blokád kloubu // 9. kloubní vůle u normálního kloubu // A U KLOUBU S FUNKČNÍ BLOKÁDOU str 72 // 9. 1. Funkce kloubní vůle // 9. 2. Velikost kloubní vůle // 9. 3. Kloubní vůle u zdravého kloubu // 9. 4. Změny kloubní vůle u zablokovaného kloubu // 10. PRAVIDLA PRO ŘETĚZENÍ KLOUBNÍCH BLOKÁD // A SVALOVÝCH SPASMŮ str 82 // 10. 1. Podstata řetězení dysfunkcí v pohybovém aparátu // 10. 2. Vznik a vývoj řetězců patologických dysfunkcí v pohybovém aparátu // 10. 3. Flledání primárního místa řetězce dysfunkcí // 10. 4. Viscerovertebrální a vertebroviscerální vztahy // 10. 4. 1. Vztahy nervově reflexní 10. 4. 1. 1. Bolest // 10. 4. 2. Kontaktní vztahy viscerovertebrální 10. 4. 3. Orgánový vzorec // 11. MANUÁLNÍ MEDICÍNA VE VZTAHU ? CELOTĚLOVÝM // (GLOBÁLNÍM) KONCEPTŮM str 97 // 11. 1. Dolní končetina // 11. 2. Florní končetina // 11. 3. Osový orgán // 12. LÉČBA FUNKČNÍ BLOKÁDY KLOUBU KOMBINOVANÉ KOLEM VÍCE ZÁKLADNÍCH OS SOUČASNÉ str los // 13. DIAGNOSTIKA POHYBEM, KINEMATIKA POHYBU str no // 14. LITERATURA str ii4 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC