Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.3) Půjčeno:29x 
BK
[Vyd. 3., zcela přeprac., rozš.]
[Havlíčkův Brod] : Tobiáš, [2004]
[70] volných pracovních listů : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7311-030-X (brož.)
Údaje popisu z obálky
000025648
ÚVOD 3 // 1. VÝVOJ MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ 6 // 1.1 Teoreticko - metodologická východiska rozvoje // matematických schopností dětí 6 // 1.2 Vývoj psychických předpokladů pro matematiku v předškolním // věku 8 // 2. TERMINOLOGIE 13 // 2.1 Terminologické vymezení poruch a narušení // matematických schopností 14 // 2.2 Výskyt vývojových dyskalkulií 17 // 2.3 Rozdělení poruch a narušení matematických schopností // a popisyjejích projevů ve výukové oblasti 18 // 2.3.1 Kalkulastenie 18 // 2.3.2 Hypokalkulie 20 // 2.3.3 Oligokalkulie 21 // 2.3.4 Vývojová dyskalkulie 23 // 2.3.5 Akalkulie 28 // 3. TEZE K DIAGNOSTICE MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ 30 // 4. ORGANIZACE NÁPRAVNÉ PÉČE 35 // 4.1 Možnosti prevence poruch a narušení matematických // schopností 36 // 4.2 Všeobecné zásady práce s dyskalkulickým žákem 40 // 4.3 Specifické zásady práce s dyskalkulickým žákem 45 // 4.4 Zkušenosti s dosaženým efektem nápravy dyskalkulických // obtíží 48 // 4.5 Dalšívzděláváníjedincůs dyskalkulií 49 // 5. OBRAZ DYSKALKULIE V ADOLESCENCI 51 // 6. METODIKA ROZVÍJENÍ POČETNÍCH DOVEDNOSTÍ // U DĚTÍ DYSKALKULICKÝCH // 6.1 Charakteristika metodiky a možnosti uplatnění // 6.2 Pracovní zásady // 6.3 Základní matematické pojmosloví (verbalizace a používání) // 6.4 Struktura čísla 63 // 6.4.1 Struktura víceciferných čísel 68 // 6.5 Rozklad čísel v první desítce 71 // 6.6 Sčítání 74 // 6.6.1 Podstata sčítání a početní spoje v první desítce 74 // 6.6.2 Počítání s přechodem přes desítku 76 // 6.7 Odčítání 82 // 6.7.1. Podstata odčítání 82 // 6.7.2. Přechod přes desítku 85 // 6.8 Násobení 87 // 6.9 Dělení 93 // 6.10 Celek-část, význam vztahů 97 // 6.10.1 Desetinná čísla 98 // 6.10.1.1 Pojmy o částech celku 98 // 6.10.1.2 Velikost desetinného čísla 101 //
6.10.1.3 Podstata sčítání desetinných čísel 102 // 6.10.2 Zlomky 103 // 6.10.2.1 Pojmy o částech celku 104 // 6.10.2.2 Velikost zlomku 108 // 6.10.2.3 Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem // (vhled do podstaty úkonu) 112 // 6.10.2.4 Sčítání zlomků s různým čitatelem i s různým // jmenovatelem (vhled do podstaty úkonu) 112 // 6.11 Slovní úlohy 113 // 6.12 Technické pomůcky v rukou dyskalkulického žáka 115 // 7. DALŠÍ CVIČENÍ OBVYKLE POUŽÍVANÁ // PŘI REEDUKACI DYSKALKULIE 119 // 8. LITERATURA (VYUŽITÁ V PUBLIKACI) 121 // 9. PRACOVNÍ LISTY 122

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC