Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
680 s.,[24] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-247-0690-3 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie, grafy, barevné fotografie na příloze, bibliografické citace, předmluvu, úvod, rejstřík
Elektroencefalografie - epileptologie - studie
Epileptologie - elektroencefalografie - studie
Epilesie - elektroencefalografie - studie
000025693
Seznam zkratek 11 // Předmluva 13 // 1 Úvod 15 // 2 Epilepsie . 23 // 3 Epidemiologie 27 // 3.1 Incidence 27 // 3.2 Prevalence 27 // 3.3 Rizikové faktory 28 // 3.4 Prognóza 28 // 3.5 Morbidita 29 // 3.6 Mortalita 29 // 4 Klasifikace 33 // 4.1 Klasifikace epileptických záchvatů 34 // 4.1.1 Čistě semiologická klasifikace epileptických záchvatů [1,2] 34 // 4.1.2 Mezinárodní klasifikace epileptických záchvatů [3,4] 37 // 4.2 Mezinárodní klasifikace epilepsií a epileptických syndromů [7] 40 // 4.3 Recentní návrh na klasifikační schéma pro osoby s epileptickými záchvaty a s epilepsií // (ILAE) [8,9, 10] 43 // 5 Klinický průběh 47 // 5.1 Iniciální inzult 47 // 5.2 Preiktální fáze 48 // 5.2.1 Patofyziologie preiktální fáze 48 // 5.2.2 Časné známky farmakorezistence a antiepileptogeneze 50 // 5.3 Epileptický záchvat 50 // 5.3.1 Provokující faktory 52 // 5.3.2 Epileptogenní zóna 53 // 5.4 Interiktální období 56 // 6 Diagnostika epilepsií // 6.1 Neurologické vyšetření // 6.1.1 Anamnéza // 6.1.2 Diferenciální diagnóza // 6.2 Neuropsychologické vyšetření // 6.2.1 Úloha neuropsychologie u epilepsií // 6.2.2 Úloha neuropsychologie v perioperační diagnostice // 6.2.3 Psychiatrická komorbidita // 6.2.4 Wadův test // 6.3 Morfologické neurozobrazovací metody // 6.3.1 Magneticko-rezonanční zobrazení // 6.3.2 Magneticko-rezonanční spektroskopie // 6.3.3 Funkční magnetická rezonance // 6.3.4 Výzkumné MR metodiky // 6.4 SPECT 88 // 6.4.1 Interiktální SPECT 89 // 6.4.2 Iktální SPECT 89 // 6.5 PET 90 // 6.5.1 PET u meziotemporálních epilepsií 91 // 6.5.2 PET u extratemporálních epilepsií 93 // 6.6 Koregistrace 94 // 6.7 Laboratorní vyšetření 95 // Péče o nemocné s epilepsiemi a léčba epilepsií // 7.1 Třístupňový diagnostický a terapeutický systém //
7.2 První stupeň - neurologická ambulance // 7.2.1 Mechanizmus účinku AED // 7.2.2 AED, která mohou zhoršovat záchvaty // 7.2.3 Nejčastější vedlejší účinky AED // 7.2.4 Nejčastější interakce AED s jinými léčivy // 7.2.5 Zahajování antiepileptické léčby // 7.3 Druhý stupeň - epileptologická ambulance // 7.3.1 Interakce mezi AED v rámci polyterapie // 7.3.2 Epilepsie a léčba psychofarmaky // 7.3.3 Epilepsie u žen // 7.3.4 Léčba epilepsií ve stáří // 7.3.5 Léčba epileptického statu // 7.4 Třetí stupeň // 7.4.1 Epileptochirurgie // 7.4.2 Indikační kritéria // 7.4.3 Epileptochirurgické výkony // 7.4.4 Výsledky // 8 Fyzilologie, anatomie a genetika ve vztahu k epileptologii a elektroencefalografii 155 // 8.1 Iontové kanály 156 // 8.1.1 Membránový potenciál 156 // 8.1.2 Napěťové kanály 157 // 8.2 Excitační mechanizmy 160 // 8.2.1 Transmitery 161 // 8.2.2 Receptory 162 // 8.3 Inhibiční mechanizmy 163 // 8.3.1 Transmiter 164 // 8.3.2 Receptory 165 // 8.4 Modulátory a druzí poslové 165 // 8.5 Neokortex 166 // 8.6 Limbický systém 170 // 8.6.1 Intralimbické spoje 172 // 8.6.2 Aferentní spoje 172 // 8.6.3 Eferentní spoje 172 // 8.6.4 Meziální temporální skleróza 173 // 8.7 Thalamokortikální systém 175 // 8.8 Bazálni ganglia a mozkový kmen 177 // 8.9 Genetika epilepsií 178 // 9 Elektroeneefalograíie (EEG) // 9.1 Skalpové EEG // 187 // 188 // 9.2 EEG v současnosti 192 // 9.3 Perspektivy rozvoje EEG 193 // 9.3.1 Posun v chápání patofyziologie epileptických záchvatů 193 // 9.3.2 Předvídání záchvatu 194 // 10 Technické základy EEG 199 // 10.1 Základní fyzikální principy 199 // 10.2 Popis EEG přístroje 202 // 10.3 Elektrody 202 // 10.3.1 Skalpové elektrody 204 // 10.3.2 Subtemporální elektrody 205 // 10.3.3 Foramenovalé elektrody 206 //
10.3.4 Kortikografické elektrody 206 // 10.3.5 Hloubkové elektrody 207 // 10.4 Hlavice EEG přístroje 207 // 10.5 Vlastní EEG přístroj 207 // 10.5.1 Zesilovače 209 // 10.5.2 Filtry 214 // 10.6 Bezpečnost práce 215 // 11 Fyziologické základy EEG 217 // 11.1 Subcelulární zdroje EEG 217 // 11.1.1 Synaptické děje 217 // 11.1.2 Nesynaptické děje 218 // 11.2 Celulární mechanizmy geneze EEG 218 // 11.3 Geneze EEG v kůře 219 // 11.4 Vztah mezi kortikální aktivitou a EEG 222 // 11.4.1 Fyzikální faktory 223 // 11.4.2 Funkční faktory kortikálního zdroje ovlivňující EEG 225 // 11.5 Geneze EEG rytmů 226 // 11.6 Patofyziologie EEG u epilepsií 228 // 11.6.1 Geneze epileptiformních vzorců 228 // 11.6.2 Geneze elektrografických záchvatů 229 // 11.7 Lokalizační principy v EEG 230 // Deskriptory EEG vzorců a normální EEG // 12.1 Deskriptory EEG vzorců // 12.1.1 Frekvence // 12.1.2 Amplituda // 12.1.3 Tvar // 12.1.4 Distribuce // 12.1.5 Šíření // 12.1.6 Symetrie. // 12.1.7 Synchronie // 12.1.8 Rytmicita // 12.1.9 Periodicita // 12.1.10 Perzistence // 12.1.11 Reaktivita . // 12.2 Normální bdělé EEG // 12.2.1 Alfa aktivita // 12.2.2 Beta aktivita // 12.2.3 Mí rytmus // 12.2.4 Normální pomalá aktivita 289 // 12.2.5 Vlny lambda 291 // 12.2.6 Další vzácné normální vzorce 291 // 12.2.7 Atypický záznam nízké amplitudy 292 // 12.3 Aktivační metody 292 // 12.3.1 Fotostimulace 294 // 12.3.2 Hyperventilace 297 // 12.3.3 Spánek a spánková deprivace 299 // 12.4 Normální spánkové EEG 299 // 12.4.1 Pomalé vlny 300 // 12.4.2 Pozitivní okcipitální ostré tranzienty ve spánku (POSTS) 300 // 12.4.3 Vertexové vlny 300 // 12.4.4 Spánková vřetena 300 // 12.4.5 K-komplexy 304 // 12.4.6 Spánková stadia 307 // 13 Artefakty 315 // 13.1 Artefakty z pacienta 318 // 13.1.1 Artefakty oční 319 //
13.1.2 Artefakty svalové 333 // 13.1.3 Artefakty z pohybu 335 // 13.1.4 EKG artefakty 341 // 13.1.5 Pulzové artefakty 345 // 13.1.6 Galvanické kožní artefakty 345 // 13.1.7 Artefakty dentálni 345 // 13.1.8 Artefakty z pohybů jazyka a ostatních orofaryngeálních struktur 348 // 13.1.9 Artefakty složené 348 // 13.2 Artefakty z EEG přístroje 352 // 13.2.1 Artefakty elektrodové 352 // 13.2.2 Artefakty z činnosti EEG přístroje 356 // 13.3 Interferenční artefakty 358 // 13.4 Artefakty při intrakraniálním snímání 361 // 14 Nespecifické abnormity u epilepsií 365 // 14.1 Vzorce připomínající normální aktivitu 366 // 14.1.1 Ložiskové abnormní vzorce připomínající vzorce normální 366 // 14.1.2 Generalizované abnormní vzorce připomínající vzorce normální 383 // 14.2 Pomalé abnormity 390 // 14.2.1 Ložiskové pomalé abnormity 392 // 14.2.2 Generalizované pomalé abnormity 412 // 14.3 Význam nespecifických abnormit a prognózování 417 // 15 Epileptiformní vzorce 441 // 15.1 Význam epileptiformních vzorců 443 // 15.2 Morfologie epileptiformních vzorců 447 // 15.3 Lokalizované epileptiformní vzorce 450 // 15.4 Generalizované epileptiformní vzorce 474 // 15.5 Speciální epileptiformní vzorce 489 // 15.5.1 Periodické vzorce 489 // 15.5.2 Epileptiformní neepileptogenní vzorce 497 // 15.5.3 Přechodné vzorce mezi vzorci epileptiformními a elektrografickými záchvaty 504 // 15.6 Intrakraniální epileptiformní vzorce 512 // 16 Elektrografické záchvaty 523 // 16.1 Skalpově snímané elektrografické záchvaty 525 // 16.1.1 Temporální záchvaty 537 // 16.1.2 Extratemporální záchvaty 550 // 16.1.3 Generalizované záchvaty 557 // 16.2 Invazivné snímané elektrografické záchvaty 561 // 16.2.1 Meziotemporální epilepsie 562 // 16.2.2 Extrameziotemporální epilepsie 580 //
17 Video-EEG 601 // 17.1 Semiologie parciálních záchvatu 603 // 17.2 Semiologie temporálních záchvatů 604 // 17.2.1 Semiologie meziotemporálních záchvatů 604 // 17.2.2 Semiologie temporálních neokortikálních záchvatů 624 // 17.3 Semiologie frontálních záchvatů 624 // 17.3.1 Fokální klonické záchvaty 624 // 17.3.2 Asymetrické tonické záchvaty 624 // 17.3.3 Frontální komplexní parciální záchvaty 627 // 17.4 Semiologie parietálních záchvatů 634 // 17.5 Semiologie okcipitálních záchvatů 634 // 17.6 Semiologie podkorových záchvatů 635 // 17.7 Lateralizační semiologické známky 635 // 17.8 Generalizované záchvaty 636 // 17.8.1 Generalizované tonicko-klonické záchvaty 636 // 17.8.2 Absence 636 // 17.8.3 Myoklonické záchvaty 638 // 18 Stimulační vyšetření 645 // 18.1 Technika 649 // 18.2 Peroperační vyšetření 650 // 18.3 Stimulace paracentrální oblasti 651 // 18.4 Stimulace řečových oblastí 653 // 18.5 Stimulace frontálních oblastí a inzuly 656 // 18.6 Stimulace zrakových oblastí 657 // 19 Závěr - popis EEG 665 // 19.1 Popis rutinního EEG 665 // 19.2 Popis video-EEG 668 // 19.3 Popis invazivního EEG 670 // Rejstřík 673

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC