Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 2002
306 s.

objednat
ISBN 80-7298-052-1 (brož.)
Oikúmené
Bibliografie na s. 297-305
Náboženství staroegyptské - teologie - dějiny - studie
000025749
Obsah // Předmluva...9 // První kapitola // NÁBOŽENSTVÍ - BOŽÍ BLÍZKOST // A TRANSCENDENCE... 13 // 1.1 Dva pojmy náboženství... 15 // 1.2 Boží blízkost - privilegovaná zkušenost či kulturní // prostor pro jednání... 18 // 1.3 Dimenze boží blízkosti...20 // 1.4 Bůh a bohové... . 23 // 1.5 Implicitní a explicitní theologie...25 // PRVNÍ ČÁST // DIMENZE BOŽÍ BLÍZKOSTI - IMPLICITNÍ THEOLOGIE EGYPTSKÉHO POLYTHEISMU...29 // Druhá kapitola // LOKÁLNÍ NEBO KULTOVNÍ DIMENZE...29 // 2.1 Bohové měst a města bohů...29 // 2.2 Chrám...41 // 2.3 Obraz a kult...57 // Třetí kapitola // KOSMOS...72 // 3.1 Kult a kosmos - uspořádání a událost, symbol // a skutečnost...72 // 3.2 Kosmografie jako theologie...73 // 3.3 Natura loquitur...91 // 3.4 Kosmos a čas...97 // 3.5 Božskost kosmu a „kosmicita bohů“ - kosmos jako // dimenze boží blízkosti... 105 // % // 5 // Čtvrtá kapitola // JAZYKOVÁ NEBO MYTICKÁ DIMENZE... 108 // 4.1 „Formulace jména“... 108 // 4.2 Síla ach v jazyce. Prozáření jako sakrální interpretace. 113 // 4.3 Posvátné slovo a posvátné vědění... 119 // 4.4 Jazyk a osobnost... 123 // 4.5 Jazyk, význam a jednání... 131 // Pátá kapitola // MÝTUS... // 5.1 Mýtus, „ikona“ a příběh... // 5.2 Mýtus o nebeské krávě... // 5.3 Zplození syna... // 5.4 Genealogie kosmu a království // Mýtus o Usirovi... // 141 // 141 // 143 // 147 // 150 // 155 // Šestá kapitola // O VÝZNAMU TRÍ DIMENZÍ.
SHRNUJÍCÍ POZNÁMKY ... 184 // 6.1 (A-)historičnost „implicitní theologie“... 184 // 6.2 ? systematice dimenzí... 186 // 6.3 Trojitost jako celost... 195 // DRUHÁ ČÁST EXPLICITNÍ THEOLOGIE - // VÝVOJ THEOLOGICKÉHO DISKURSU...197 // Sedmá kapitola // JEDNOTA DISKURSU... 197 // Osmá kapitola // THEODICEA A THEOLOGIE VE STREDNÍ RÍSl...204 // 8.1 Theodicea a theologie...204 // 8.2 Výčitky bohu...206 // 8.3 Dobrý pastýř - Naučení pro krále Merikarea...207 // 8.4 Apologie stvořitele - Texty rakví, 1130...210 // 8.5 Zjevení boha života - Texty rakví, 80...214 // 8.6 Theologie, náboženství a jazyk ve Střední říši...221 // 6 // Devátá kapitola // NOVÍ BOHOVÉ... 227 // 9.1 Amon-Re...227 // 9.2 Bůh amarnského náboženství...238 // 9.3 Světový bůh a pomocník v nouzi - transcendentní bůh // ramessovské doby a zrození čtvrté dimenze... 266 // Seznam zkratek...295 // Prameny a literatura...297 // Poznámka vydavatele...306 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC