Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.02.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Oikoymenh, 2002
306 s.

objednat
ISBN 80-7298-052-1 (brož.)
Oikúmené
Bibliografie na s. 297-305
Náboženství staroegyptské - teologie - dějiny - studie
000025749
Předmluva 9 // První kapitola // NÁBOŽENSTVÍ - BOŽÍ BLÍZKOST A TRANSCENDENCE 13 // 1.1 Dva pojmy náboženství 15 // 1.2 Boží blízkost - privilegovaná zkušenost či kulturní prostor pro jednání 18 // 1.3 Dimenze boží blízkosti 20 // 1.4 Bůh a bohové 23 // 1.5 Implicitní a explicitní theologie 25 // PRVNÍ ČÁST // DIMENZE BOŽÍ BLÍZKOSTI - IMPLICITNÍ THEOLOGIE EGYPTSKÉHO POLYTHEISMU 29 // Druhá kapitola // LOKÁLNÍ NEBO KULTOVNÍ DIMENZE 29 // 2.1 Bohové měst a města bohů 29 // 2.2 Chrám 41 // 2.3 Obraz a kult 57 // Třetí kapitola // KOSMOS 72 // 3.1 Kult a kosmos - uspořádání a událost, symbol a skutečnost 72 // 3.2 Kosmografie jako theologie 73 // 3.3 Natura loquitur 91 // 3.4 Kosmos a čas 97 // 3.5 Božskost kosmu a „kosmicita bohů“ - kosmos jako dimenze boží blízkosti 105 // Čtvrtá kapitola // JAZYKOVÁ NEBO MYTICKÁ DIMENZE 108 // 4.1 „Formulace jména“ 108 // 4.2 Síla ach v jazyce. Prozáření jako sakrální interpretace. 113 // 4.3 Posvátné slovo a posvátné vědění 119 // 4.4 Jazyk a osobnost 123 // 4.5 Jazyk, význam a jednání 131 // Pátá kapitola // MÝTUS // 5.1 Mýtus, „ikona“ a příběh // 5.2 Mýtus o nebeské krávě // 5.3 Zplození syna // 5.4 Genealogie kosmu a království // Mýtus o Usirovi // Šestá kapitola // O VÝZNAMU TŘÍ DIMENZÍ. SHRNUJÍCÍ POZNÁMKY 184 // 6.1 (A-)historičnost „implicitní theologie“ 184 // 6.2 K systematice dimenzí 186 // 6.3 Trojitost jako celost 195 // DRUHÁ ČÁST EXPLICITNÍ THEOLOGIE - VÝVOJ THEOLOGICKÉHO DISKURSU 197 // Sedmá kapitola // JEDNOTA DISKURSU 197 // Osmá kapitola // THEODICEA A THEOLOGIE VE STREDNÍ RÍSl 204 // 8.1 Theodicea a theologie 204 // 8.2 Výčitky bohu 206 // 8.3 Dobrý pastýř - Naučení pro krále Merikarea 207 // 8.4 Apologie stvořitele - Texty rakví, 1130 210 //
8.5 Zjevení boha života - Texty rakví, 80 214 // 8.6 Theologie, náboženství a jazyk ve Střední říši 221 // Devátá kapitola // NOVÍ BOHOVÉ 227 // 9.1 Amon-Re 227 // 9.2 Bůh amarnského náboženství 238 // 9.3 Světový bůh a pomocník v nouzi - transcendentní bůh ramessovské doby a zrození čtvrté dimenze 266 // Seznam zkratek 295 // Prameny a literatura 297 // Poznámka vydavatele 306

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC