Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
3. aktual. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2002
xxii,714 s.

objednat
ISBN 80-7179-681-6 (váz.)
Obsahuje slovníček pojmů, rejstříky
Obsahuje tabulky, grafy
Ekonomie - učebnice vysokošk.
000026141
Obsah // Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima...IX // Předmluva autora ke třetímu vydání ...XI // 1. Člověk ekonomický a tržní systém ...1 // 1.1 Je ekonomie exaktní věda? ...1 // 1.2 Ekonomie - věda politická ...2 // 1.3 Svoboda volby a lidské motivace...4 // 1.4 Spontánně vzniklé a člověkem zkonstruované systémy ...6 // 1.5 Vlastní zájem a společenský zájem ...7 // 1.6 Úloha cen - informace, motivace, alokace...9 // 1.7 Pravidla tržního systému ...12 // 1.8 Sankce tržní konkurence ...13 // 1.9 Ekonomický koloběh...14 // 1.10 Racionální chování, člověk ekonomický a efektivní alokace ...16 // Shrnutí...21 // Klíčové pojmy...21 // 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka...22 // 2.1 Celkový užitek a mezní užitek...22 // 2.2 Spotřebitelův přebytek...25 // 2.3 Obětovaná příležitost a vyrovnávání mezních užitků ...27 // 2.4 Poptávka...29 // 2.5 Zákon klesající poptávky - důchodový a substituční efekt...31 // 2.6 Poptávka v krátkém a v dlouhém období...34 // 2.7 Elasticita poptávky ...36 // 2.8 Změny poptávky ...37 // 2.9 Tržní poptávka a poptávka po statku jednoho prodávajícího...39 // Shrnutí ...42 // Klíčové pojmy...43 // Otázky a příklady ...43 // XIII // Ekonomie // Dodatek: Indiferenční křivky ...45 // Shrnutí dodatku ...51 // Klíčové pojmy dodatku ...52 // Otázky a příklady k dodatku ...52 // 3. Chování výrobce: náklady a nabídka ...53
3.1 Utopené náklady...53 // 3.2 Náklady příležitosti...55 // 3.3 Ekonomické náklady a ekonomický zisk...56 // 3.4 Zmčna nákladů ...59 // 3.5 Zastavení činnosti ...60 // 3.6 Odchod z trhu ...62 // 3.7 Produkční funkce a nákladová funkce firmy ...63 // 3.8 Optimální objem produkce (rovnováha firmy)...69 // 3.9 Nabídka firmy v krátkém období...71 // 3.10 Nabídka firmy v dlouhém období - dlouhodobá rovnováha firmy...74 // 3.11 Změny nabídky...76 // 3.12 Tržní nabídka ...79 // Shrnutí ...82 // Klíčové pojmy...83 // Otázky a příklady...83 // 4. Tržní rovnováha a efektivnost...87 // 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování...87 // 4.2 Efektivnost tržní rovnováhy...92 // 4.3 Změny rovnováhy...93 // 4.4 Arbitráž a zákon jediné ceny...96 // Shrnutí...98 // Klíčové pojmy...98 // Otázky a příklady...99 // Dodatek: Spekulace ...102 // Shrnutí dodatku ...104 // 5. Směna, specializace a mezinárodní obchod...105 // 5.1 Směna a bohatství ...105 // 5.2 Specializace a směna na základě absolutních výhod...106 // 5.3 Specializace a směna na základě komparativních výhod ...109 // 5.4 Cím jsou dány komparativní výhody ...112 // 5.5 Přínosy z mezinárodního obchodu ...114 // 5.6 Účinky dovozního cla...117 // 5.7 Účinky dovozní kvóty...119 // 5.8 Mýty obchodního ochranářství...121 // XIV // Obsah // Shrnutí...127 // Klíčové pojmy...129 // Otázky a příklady...129 // 6. Nedokonalé trhy, informace a
podnikatelé...131 // 6.1 Dokonalé a nedokonalé trhy...131 // 6.2 Mezní příjem a cenová tvorba na nedokonalém trhu...135 // 6.3 Cenová přirážka...138 // 6.4 Rovnováha firmy na nedokonalém trhu ...139 // 6.5 Monopolistická konkurence ...142 // 6.6 Oligopol...143 // 6.7 Nedokonalé trhy a informace ...146 // 6.8 Informace a podnikatelé...148 // 6.9 Podnikatelé a inovace...151 // 6.10 Podnikatelé a stát...152 // Shrnutí...153 // Klíčové pojmy...154 // Otázky a příklady...154 // Dodatek: Cenová diskriminace...157 // Shrnutí dodatku ...161 // Klíčové pojmy dodatku ...161 // Otázky a příklady k dodatku ...162 // 7. Konkurence a regulace...163 // 7.1 Otevřené trhy a regulace vstupu na trh ...164 // 7.2 Cech...169 // 7.3 Antidumpingová politika ...172 // 7.4 Ochrana hospodářské soutěže...178 // 7.5 Monopol a substituce ...184 // 7.6 Monopol a regulace ceny ...187 // 7.7 Státem vytvořené monopoly...191 // 7.8 Přirozený monopol ...196 // 7.9 Kdo má zájem na regulaci ...200 // Shrnutí...201 // Klíčové pojmy...202 // Otázky a příklady...202 // Dodatek 1: Kartelová dohoda...204 // Dodatek 2: Vězňovo dilema ...211 // Shrnutí dodatků ...214 // Klíčové pojmy dodatků ...215 // Příklady k dodatkům ...215 // XV // Ekonomie // 8. Zásahy státu do cen ...216 // 8.1 Cenový strop (maximální cena)...216 // 8.2 Spotřební daň ...223 // 8.3 Subvence ...228 // 8.4 Minimální cena a vývozní subvence ...230 // 8.5 Státní intervenční
nákupy...233 // 8.6 Produkční kvóty...235 // Shrnutí...237 // Klíčové pojmy...238 // Otázky a příklady...238 // 9. Poptávka po výrobních faktorech...241 // 9.1 Výrobní faktory...241 // 9.2 Produkční funkce a mezní produkt...242 // 9.3 Poptávka po výrobním faktoru...244 // 9.4 Změny poptávky po výrobním faktoru...249 // 9.5 Volba výrobní techniky a technická substituce...251 // Shrnutí...254 // Klíčové pojmy...255 // Otázky a příklady...255 // 10. Nabídka výrobního faktoru a renta ...258 // 10.1 Transferová platba a renta ...258 // 10.2 Nabídka a renta na pracovních trzích ...259 // 10.3 Nabídka a renta v krátkém a dlouhém období...262 // 10.4 Kompenzující mzdové rozdíly ...265 // 10.5 Výrobní faktory s nepružnou nabídkou...266 // Shrnutí...267 // Klíčové pojmy ...267 // Otázky a příklady...268 // 11. Nabídka práce a trh práce...269 // 11.1 Nabídka práce ...269 // 11.2 Nominální a reálné zvýšení mzdy...273 // 11.3 Trh práce ...275 // Shrnutí...280 // Klíčové pojmy...280 // Otázky ...280 // Dodatek 1: Indiferenční analýza ...281 // Dodatek 2: Mezinárodní migrace práce ...282 // Shrnutí dodatků ...285 // Otázky k dodatkům ...285 // XVI // Obsah // 12. Nezaměstnanost ...287 // 12.1 Míra nezaměstnanosti...287 // 12.2 Nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklická ...288 // 12.3 Nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná...293 // 12.4 Dlouhodobá nezaměstnanost ...300 // 12.5 Vytváření
pracovních míst...302 // Shrnutí ...305 // Klíčové pojmy ...306 // Otázky a příklady...306 // 13. Kapitál a úrok...308 // 13.1 Kapitál a investice ...308 // 13.2 Úrok a míra časové preference...312 // 13.3 Nominální a reálná úroková míra...314 // 13.4 Nabídka zapůjčitelných fondů (úspory) ...316 // 13.5 Poptávka po zapůjčitelných fondech (investice) ...318 // 13.6 Trh zapůjčitelných fondů (trh kapitálu) ...321 // 13.7 Lidský kapitál ...326 // Shrnutí...329 // Klíčové pojmy ...330 // Otázky a příklady...330 // Dodatek: Mezinárodní pohyby kapitálu ...331 // Shrnutí dodatku ...333 // 14. Investiční rozhodování...334 // 14.1 Aktiva ...334 // 14.2 Cena perpetuity ...335 // 14.3 Cena anuity - dnešní hodnota budoucích výnosů ...338 // 14.4 Míra výnosu...341 // 14.5 Riziko a míra výnosu...344 // 14.6 Morální hazard...346 // Shrnutí...351 // Klíčové pojmy ...352 // Otázky a příklady...352 // 15. Vlastnictví...355 // 15.1 Vlastnictví soukromé a veřejné...355 // 15.2 Oddělení vlastnictví a řízení - problém „pána a správce"...360 // 15.3 Nepřátelské převzetí...364 // 15.4 Problém menšinového vlastníka...367 // 15.5 Družstevní vlastnictví...369 // 15.6 Zaměstnanecké vlastnictví ...371 // XVII // Ekonomie // Shrnutí...372 // Klíčové pojmy ...373 // Otázky...373 // 16. Externality ...375 // 16.1 Negativní externality ...375 // 16.2 Pozitivní externality...377 // 16.3 Extemalita - porušení
práva...378 // 16.4 Externality a morálka...379 // 16.5 Soukromá vyjednávání a Coaseho teorém...381 // 16.6 Vlastnická práva...385 // 16.7 Transakční náklady...386 // Shrnutí...388 // Klíčové pojmy ...389 // Otázky a příklady...389 // Dodatek: Převoditelná práva ke znečišťování ...391 // Klíčové pojmy dodatku ...394 // 17. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky...395 // 17.1 Volné zdroje...395 // 17.2 Volné statky...400 // 17.3 Veřejné statky ...405 // Shrnutí...407 // Klíčové pojmy ...408 // Otázky a příklady...408 // 18. Veřejná volba ...410 // 18.1 Volba mezi veřejnými a soukromými statky...410 // 18.2 Racionální neznalost...414 // 18.3 Zájmové skupiny ...416 // Shrnutí...420 // Klíčové pojmy ...421 // Otázky...421 // 19. Domácí produkt ...422 // 19.1 Hrubý a čistý domácí produkt...422 // 19.2 Nominální a reálný domácí produkt ...426 // 19.3 Domácí produkt jako přidaná hodnota ...429 // 19.4 Agregátní výdaje a domácí produkt ...431 // 19.5 Úspory z HDP ...434 // 19.6 Veřejný sektor ...436 // 19.7 Zahraniční obchod...439 // XVIII // Obsah // Shrnutí...440 // Klíčové pojmy ...441 // Otázky a příklady...441 // Dodatek: Národní produkt ...442 // Shrnutí dodatku ...443 // Klíčové pojmy dodatku ...443 // Otázky k dodatku...443 // 20. Spotřeba, investice a rovnovážný HDP ...444 // 20.1 Spotřební funkce ...444 // 20.2 Změny spotřební funkce ...447 // 20.3 Plánované investice
a rovnovážný HDP...449 // 20.4 Důchodotvomý účinek investic...452 / // Shrnutí...454 // Klíčové pojmy ...454 // Otázky a příklady...455 // 21. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích...456 // 21.1 Proč vznikly peníze ...456 // 21.2 Peníze - prostředek směny...458 // 21.3 Peněžní zůstatky - likvidní aktivum...462 // 21.4 Transakční a opatmostní zůstatky...466 // 21.5 Peněžní zůstatky a důchod...468 // 21.6 Peněžní zůstatky a úroková míra ...469 // 21.7 Nominální a reálné peněžní zůstatky ...470 , // 21.8 Poptávka po peněžních zůstatcích...471 // Shrnutí...473 // Klíčové pojmy ...474 // Otázky a příklady...474 // 22. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz...475 // 22.1 Banky s částečnými rezervami a tvorba peněz ...475 // 22.2 Peněžní zásoba a její změny...482 // 22.3 Rovnováha trhu peněz ...483 // 22.4 Růst peněžní zásoby v krátkém období...486 // 22.5 Růst peněžní zásoby v dlouhém období...487 // Shrnutí ...489 // Klíčové pojmy ...490 // Otázky a příklady...490 // 23. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt ...491 // 23.1 Agregátní poptávka ...491 // /) // XIX // Ekonomie // 23.2 Agregátní nabídka a potenciální produkt ...496 // 23.3 „Soky“ ze strany poptávky...500 // 23.4 „Soky“ ze strany nabídky...503 // Shrnutí...506 // Klíčové pojmy...506 // Otázky a příklady...507 // 24. Hospodářský cyklus...508 // 24.1 Strukturální
a cyklické výkyvy...508 // 24.2 Fáze hospodářského cyklu ...509 // 24.3 Příčiny hospodářských cyklů ...511 // 24.4 Finanční krize ...514 // 24.5 Bankovní panika ...516 // Shrnutí...517 // Klíčové pojmy ...517 // Otázky ...518 // Dodatek: Hospodářská deprese 30. let ...518 // Shrnutí dodatku ...521 // 25. Hospodářský růst...522 // 25.1 Mýtus poptávky...522 // 25.2 Hospodářský růst a přírodní zdroje...525 // 25.3 Akumulace kapitálu ...527 // 25.4 Nové technologie ...529 // 25.5 Velikost trhu...530 // 25.6 Hospodářský růst a společenský systém...532 // Shrnutí...536 // Klíčové pojmy ...537 // Otázky ...537 // 26. Inflace...538 // 26.1 Měření inflace ...538 // 26.2 Inflace a přerozdělování...542 // 26.3 Zamlžení cenových informací ...545 // 26.4 Poptávková inflace...546 // 26.5 Nákladová inflace ...549 // 26.6 Inflační spirála...552 // 26.7 Inflační očekávání a setrvačná inflace ...553 // 26.8 Phillipsova křivka a volba mezi inflací a nezaměstnaností ...556 // 26.9 Přirozená míra nezaměstnanosti...559 // 26.10 Akcelerující inflace ...561 // Shrnutí...564 // XX // Obsah // Klíčové pojmy ...565 // Otázky a příklady...565 // 27. Měnový kurz...567 // 27.1 Měnový kurz a měnový trh...567 // 27.2 Měnový kurz a úroková parita ...572 // 27.3 Teorie parity kupní síly - absolutní verze...573 // 27.4 Teorie parity kupní síly - relativní verze...576 // 27.5 Intervence státu do měnového
kurzu... 577 ;> // 27.6 Režimy stabilního kurzu...579 // Shrnutí...582 // Klíčové pojmy ...583 // Otázky ...583 // Dodatek: Měnová krize ...584 // Shrnutí dodatku ...589 // 28. Platební bilance a zahraniční dluh...590 // 28.1 Platební bilance ...590 // 28.2 Rovnováha platební bilance ...594 // 28.3 Finanční účet platební bilance ...596 // 28.4 Bilance zboží a služeb ...597 // 28.5 Nerovnováha bilance zboží a služeb...602 // 28.6 Je aktivní bilance zboží a služeb „dobrá věc“?...608 // 28.7 Zahraniční dluh ...609 // Shrnutí...612 // Klíčové pojmy ...613 // Otázky ...613 // 29. Veřejné rozpočty a daně ...616 // 29.1 Veřejné rozpočty a státní rozpočet ...616 // 29.2 Byrokracie a bujení státního rozpočtu...619 // 29.3 Přerozdělování...625 // 29.4 Daně. Sedá ekonomika a Lafferova křivka ... 630 2 // 29.5 Nepřímé daně...633 // Shrnutí...635 // Klíčové pojmy ...635 // Otázky a příklady...636 // 30. Rozpočtové schodky a státní dluh...637 // 30.1 Fikce „obědu zdarma" ...637 // 30.2 Financování rozpočtového schodku ...641 // 30.3 Rozpočtový schodek, vládní půjčky a státní dluh ...642 // XXI // Ekonomie // 30.4 Politický cyklus...645 // 30.5 Strukturální a cyklický schodek státního rozpočtu ...647 // 30.6 Důchodotvomý účinek státních výdajů a efekt vytěsňování ...649 // Shrnutí ...653 // Klíčové pojmy...654 // Otázky a příklady ...654 // 31. Měnová politika ...656
31.1 Nezávislost centrální banky ...656 // 31.2 Cíle a nástroje mčnové politiky ...659 // 31.3 Slučitelnost cílů měnové politiky...660 // 31.4 Aktivistická měnová politika ...663 // 31.5 Adaptivní očekávání a racionální očekávání...666 // 31.6 Racionální očekávání a neúčinnost mčnové politiky...669 // 31.7 „Ukotvení" měnovým kurzem ...675 // 31.8 Pravidlo stálého měnového růstu (měnové cílování)...677 // 31.9 Inflační cílování...679 // 31.10 Desinflační politika ...683 // Shrnutí...687 // Klíčové pojmy ...688 // Otázky a příklady...688 // Slovník základních pojmů ...691 // Jmenný rejstřík ...707 // Věcný rejstřík...709

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC