Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.10.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Příručka
3. aktual. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2002
xxii,714 s.

objednat
ISBN 80-7179-681-6 (váz.)
Obsahuje slovníček pojmů, rejstříky
Obsahuje tabulky, grafy
Ekonomie - učebnice vysokošk.
000026141
Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima IX // Předmluva autora ke třetímu vydání XI // 1. Člověk ekonomický a tržní systém 1 // 1.1 Je ekonomie exaktní věda? 1 // 1.2 Ekonomie - věda politická 2 // 1.3 Svoboda volby a lidské motivace 4 // 1.4 Spontánně vzniklé a člověkem zkonstruované systémy 6 // 1.5 Vlastní zájem a společenský zájem 7 // 1.6 Úloha cen - informace, motivace, alokace 9 // 1.7 Pravidla tržního systému 12 // 1.8 Sankce tržní konkurence 13 // 1.9 Ekonomický koloběh 14 // 1.10 Racionální chování, člověk ekonomický a efektivní alokace 16 // Shrnutí 21 // Klíčové pojmy 21 // 2. Chování spotřebitele: užitečnost a poptávka 22 // 2.1 Celkový užitek a mezní užitek 22 // 2.2 Spotřebitelův přebytek 25 // 2.3 Obětovaná příležitost a vyrovnávání mezních užitků 27 // 2.4 Poptávka 29 // 2.5 Zákon klesající poptávky - důchodový a substituční efekt 31 // 2.6 Poptávka v krátkém a v dlouhém období 34 // 2.7 Elasticita poptávky 36 // 2.8 Změny poptávky 37 // 2.9 Tržní poptávka a poptávka po statku jednoho prodávajícího 39 // Shrnutí 42 // Klíčové pojmy 43 // Otázky a příklady 43 // Dodatek: Indiferenční křivky 45 // Shrnutí dodatku 51 // Klíčové pojmy dodatku 52 // Otázky a příklady k dodatku 52 // 3. Chování výrobce: náklady a nabídka 53 // 3.1 Utopené náklady 53 // 3.2 Náklady příležitosti 55 // 3.3 Ekonomické náklady a ekonomický zisk 56 // 3.4 Zmčna nákladů 59 // 3.5 Zastavení činnosti 60 // 3.6 Odchod z trhu 62 // 3.7 Produkční funkce a nákladová funkce firmy 63 // 3.8 Optimální objem produkce (rovnováha firmy) 69 // 3.9 Nabídka firmy v krátkém období 71 // 3.10 Nabídka firmy v dlouhém období - dlouhodobá rovnováha firmy 74 // 3.11 Změny nabídky 76 // 3.12 Tržní nabídka 79 // Shrnutí 82 // Klíčové pojmy 83 // Otázky a příklady 83 //
4. Tržní rovnováha a efektivnost 87 // 4.1 Tržní rovnováha a její dosahování 87 // 4.2 Efektivnost tržní rovnováhy 92 // 4.3 Změny rovnováhy 93 // 4.4 Arbitráž a zákon jediné ceny 96 // Shrnutí 98 // Klíčové pojmy 98 // Otázky a příklady 99 // Dodatek: Spekulace 102 // Shrnutí dodatku 104 // 5. Směna, specializace a mezinárodní obchod 105 // 5.1 Směna a bohatství 105 // 5.2 Specializace a směna na základě absolutních výhod 106 // 5.3 Specializace a směna na základě komparativních výhod 109 // 5.4 Cím jsou dány komparativní výhody 112 // 5.5 Přínosy z mezinárodního obchodu 114 // 5.6 Účinky dovozního cla 117 // 5.7 Účinky dovozní kvóty 119 // 5.8 Mýty obchodního ochranářství 121 // Shrnutí 127 // Klíčové pojmy 129 // Otázky a příklady 129 // 6. Nedokonalé trhy, informace a podnikatelé 131 // 6.1 Dokonalé a nedokonalé trhy 131 // 6.2 Mezní příjem a cenová tvorba na nedokonalém trhu 135 // 6.3 Cenová přirážka 138 // 6.4 Rovnováha firmy na nedokonalém trhu 139 // 6.5 Monopolistická konkurence 142 // 6.6 Oligopol 143 // 6.7 Nedokonalé trhy a informace 146 // 6.8 Informace a podnikatelé 148 // 6.9 Podnikatelé a inovace 151 // 6.10 Podnikatelé a stát 152 // Shrnutí 153 // Klíčové pojmy 154 // Otázky a příklady 154 // Dodatek: Cenová diskriminace 157 // Shrnutí dodatku 161 // Klíčové pojmy dodatku 161 // Otázky a příklady k dodatku 162 // 7. Konkurence a regulace 163 // 7.1 Otevřené trhy a regulace vstupu na trh 164 // 7.2 Cech 169 // 7.3 Antidumpingová politika 172 // 7.4 Ochrana hospodářské soutěže 178 // 7.5 Monopol a substituce 184 // 7.6 Monopol a regulace ceny 187 // 7.7 Státem vytvořené monopoly 191 // 7.8 Přirozený monopol 196 // 7.9 Kdo má zájem na regulaci 200 // Shrnutí 201 // Klíčové pojmy 202 // Otázky a příklady 202 //
Dodatek 1: Kartelová dohoda 204 // Dodatek 2: Vězňovo dilema 211 // Shrnutí dodatků 214 // Klíčové pojmy dodatků 215 // Příklady k dodatkům 215 // 8. Zásahy státu do cen 216 // 8.1 Cenový strop (maximální cena) 216 // 8.2 Spotřební daň 223 // 8.3 Subvence 228 // 8.4 Minimální cena a vývozní subvence 230 // 8.5 Státní intervenční nákupy 233 // 8.6 Produkční kvóty 235 // Shrnutí 237 // Klíčové pojmy 238 // Otázky a příklady 238 // 9. Poptávka po výrobních faktorech 241 // 9.1 Výrobní faktory 241 // 9.2 Produkční funkce a mezní produkt 242 // 9.3 Poptávka po výrobním faktoru 244 // 9.4 Změny poptávky po výrobním faktoru 249 // 9.5 Volba výrobní techniky a technická substituce 251 // Shrnutí 254 // Klíčové pojmy 255 // Otázky a příklady 255 // 10. Nabídka výrobního faktoru a renta 258 // 10.1 Transferová platba a renta 258 // 10.2 Nabídka a renta na pracovních trzích 259 // 10.3 Nabídka a renta v krátkém a dlouhém období 262 // 10.4 Kompenzující mzdové rozdíly 265 // 10.5 Výrobní faktory s nepružnou nabídkou 266 // Shrnutí 267 // Klíčové pojmy 267 // Otázky a příklady 268 // 11. Nabídka práce a trh práce 269 // 11.1 Nabídka práce 269 // 11.2 Nominální a reálné zvýšení mzdy 273 // 11.3 Trh práce 275 // Shrnutí 280 // Klíčové pojmy 280 // Otázky 280 // Dodatek 1: Indiferenční analýza 281 // Dodatek 2: Mezinárodní migrace práce 282 // Shrnutí dodatků 285 // Otázky k dodatkům 285 // 12. Nezaměstnanost 287 // 12.1 Míra nezaměstnanosti 287 // 12.2 Nezaměstnanost frikční, strukturální a cyklická 288 // 12.3 Nezaměstnanost dobrovolná a nedobrovolná 293 // 12.4 Dlouhodobá nezaměstnanost 300 // 12.5 Vytváření pracovních míst 302 // Shrnutí 305 // Klíčové pojmy 306 // Otázky a příklady 306 //
13. Kapitál a úrok 308 // 13.1 Kapitál a investice 308 // 13.2 Úrok a míra časové preference 312 // 13.3 Nominální a reálná úroková míra 314 // 13.4 Nabídka zapůjčitelných fondů (úspory) 316 // 13.5 Poptávka po zapůjčitelných fondech (investice) 318 // 13.6 Trh zapůjčitelných fondů (trh kapitálu) 321 // 13.7 Lidský kapitál 326 // Shrnutí 329 // Klíčové pojmy 330 // Otázky a příklady 330 // Dodatek: Mezinárodní pohyby kapitálu 331 // Shrnutí dodatku 333 // 14. Investiční rozhodování 334 // 14.1 Aktiva 334 // 14.2 Cena perpetuity 335 // 14.3 Cena anuity - dnešní hodnota budoucích výnosů 338 // 14.4 Míra výnosu 341 // 14.5 Riziko a míra výnosu 344 // 14.6 Morální hazard 346 // Shrnutí 351 // Klíčové pojmy 352 // Otázky a příklady 352 // 15. Vlastnictví 355 // 15.1 Vlastnictví soukromé a veřejné 355 // 15.2 Oddělení vlastnictví a řízení - problém „pána a správce" 360 // 15.3 Nepřátelské převzetí 364 // 15.4 Problém menšinového vlastníka 367 // 15.5 Družstevní vlastnictví 369 // 15.6 Zaměstnanecké vlastnictví 371 // Shrnutí 372 // Klíčové pojmy 373 // Otázky 373 // 16. Externality 375 // 16.1 Negativní externality 375 // 16.2 Pozitivní externality 377 // 16.3 Extemalita - porušení práva 378 // 16.4 Externality a morálka 379 // 16.5 Soukromá vyjednávání a Coaseho teorém 381 // 16.6 Vlastnická práva 385 // 16.7 Transakční náklady 386 // Shrnutí 388 // Klíčové pojmy 389 // Otázky a příklady 389 // Dodatek: Převoditelná práva ke znečišťování 391 // Klíčové pojmy dodatku 394 // 17. Volné zdroje, volné statky a veřejné statky 395 // 17.1 Volné zdroje 395 // 17.2 Volné statky 400 // 17.3 Veřejné statky 405 // Shrnutí 407 // Klíčové pojmy 408 // Otázky a příklady 408 //
18. Veřejná volba 410 // 18.1 Volba mezi veřejnými a soukromými statky 410 // 18.2 Racionální neznalost 414 // 18.3 Zájmové skupiny 416 // Shrnutí 420 // Klíčové pojmy 421 // Otázky 421 // 19. Domácí produkt 422 // 19.1 Hrubý a čistý domácí produkt 422 // 19.2 Nominální a reálný domácí produkt 426 // 19.3 Domácí produkt jako přidaná hodnota 429 // 19.4 Agregátní výdaje a domácí produkt 431 // 19.5 Úspory z HDP 434 // 19.6 Veřejný sektor 436 // 19.7 Zahraniční obchod 439 // Shrnutí 440 // Klíčové pojmy 441 // Otázky a příklady 441 // Dodatek: Národní produkt 442 // Shrnutí dodatku 443 // Klíčové pojmy dodatku 443 // Otázky k dodatku 443 // 20. Spotřeba, investice a rovnovážný HDP 444 // 20.1 Spotřební funkce 444 // 20.2 Změny spotřební funkce 447 // 20.3 Plánované investice a rovnovážný HDP 449 // 20.4 Důchodotvomý účinek investic 452 / // Shrnutí 454 // Klíčové pojmy 454 // Otázky a příklady 455 // 21. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích 456 // 21.1 Proč vznikly peníze 456 // 21.2 Peníze - prostředek směny 458 // 21.3 Peněžní zůstatky - likvidní aktivum 462 // 21.4 Transakční a opatmostní zůstatky 466 // 21.5 Peněžní zůstatky a důchod 468 // 21.6 Peněžní zůstatky a úroková míra 469 // 21.7 Nominální a reálné peněžní zůstatky 470 , // 21.8 Poptávka po peněžních zůstatcích 471 // Shrnutí 473 // Klíčové pojmy 474 // Otázky a příklady 474 // 22. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz 475 // 22.1 Banky s částečnými rezervami a tvorba peněz 475 // 22.2 Peněžní zásoba a její změny 482 // 22.3 Rovnováha trhu peněz 483 // 22.4 Růst peněžní zásoby v krátkém období 486 // 22.5 Růst peněžní zásoby v dlouhém období 487 // Shrnutí 489 // Klíčové pojmy 490 // Otázky a příklady 490 //
23. Agregátní poptávka, agregátní nabídka a potenciální produkt 491 // 23.1 Agregátní poptávka 491 // 23.2 Agregátní nabídka a potenciální produkt 496 // 23.3 „Soky“ ze strany poptávky 500 // 23.4 „Soky“ ze strany nabídky 503 // Shrnutí 506 // Klíčové pojmy 506 // Otázky a příklady 507 // 24. Hospodářský cyklus 508 // 24.1 Strukturální a cyklické výkyvy 508 // 24.2 Fáze hospodářského cyklu 509 // 24.3 Příčiny hospodářských cyklů 511 // 24.4 Finanční krize 514 // 24.5 Bankovní panika 516 // Shrnutí 517 // Klíčové pojmy 517 // Otázky 518 // Dodatek: Hospodářská deprese 30. let 518 // Shrnutí dodatku 521 // 25. Hospodářský růst 522 // 25.1 Mýtus poptávky 522 // 25.2 Hospodářský růst a přírodní zdroje 525 // 25.3 Akumulace kapitálu 527 // 25.4 Nové technologie 529 // 25.5 Velikost trhu 530 // 25.6 Hospodářský růst a společenský systém 532 // Shrnutí 536 // Klíčové pojmy 537 // Otázky 537 // 26. Inflace 538 // 26.1 Měření inflace 538 // 26.2 Inflace a přerozdělování 542 // 26.3 Zamlžení cenových informací 545 // 26.4 Poptávková inflace 546 // 26.5 Nákladová inflace 549 // 26.6 Inflační spirála 552 // 26.7 Inflační očekávání a setrvačná inflace 553 // 26.8 Phillipsova křivka a volba mezi inflací a nezaměstnaností 556 // 26.9 Přirozená míra nezaměstnanosti 559 // 26.10 Akcelerující inflace 561 // Shrnutí 564 // Klíčové pojmy 565 // Otázky a příklady 565 // 27. Měnový kurz 567 // 27.1 Měnový kurz a měnový trh 567 // 27.2 Měnový kurz a úroková parita 572 // 27.3 Teorie parity kupní síly - absolutní verze 573 // 27.4 Teorie parity kupní síly - relativní verze 576 // 27.5 Intervence státu do měnového kurzu 577 //
27.6 Režimy stabilního kurzu 579 // Shrnutí 582 // Klíčové pojmy 583 // Otázky 583 // Dodatek: Měnová krize 584 // Shrnutí dodatku 589 // 28. Platební bilance a zahraniční dluh 590 // 28.1 Platební bilance 590 // 28.2 Rovnováha platební bilance 594 // 28.3 Finanční účet platební bilance 596 // 28.4 Bilance zboží a služeb 597 // 28.5 Nerovnováha bilance zboží a služeb 602 // 28.6 Je aktivní bilance zboží a služeb „dobrá věc“? 608 // 28.7 Zahraniční dluh 609 // Shrnutí 612 // Klíčové pojmy 613 // Otázky 613 // 29. Veřejné rozpočty a daně 616 // 29.1 Veřejné rozpočty a státní rozpočet 616 // 29.2 Byrokracie a bujení státního rozpočtu 619 // 29.3 Přerozdělování 625 // 29.4 Daně. Sedá ekonomika a Lafferova křivka 630 2 // 29.5 Nepřímé daně 633 // Shrnutí 635 // Klíčové pojmy 635 // Otázky a příklady 636 // 30. Rozpočtové schodky a státní dluh 637 // 30.1 Fikce „obědu zdarma" 637 // 30.2 Financování rozpočtového schodku 641 // 30.3 Rozpočtový schodek, vládní půjčky a státní dluh 642 // 30.4 Politický cyklus 645 // 30.5 Strukturální a cyklický schodek státního rozpočtu 647 // 30.6 Důchodotvomý účinek státních výdajů a efekt vytěsňování 649 // Shrnutí 653 // Klíčové pojmy 654 // Otázky a příklady 654 // 31. Měnová politika 656 // 31.1 Nezávislost centrální banky 656 // 31.2 Cíle a nástroje mčnové politiky 659 // 31.3 Slučitelnost cílů měnové politiky 660 // 31.4 Aktivistická měnová politika 663 // 31.5 Adaptivní očekávání a racionální očekávání 666 // 31.6 Racionální očekávání a neúčinnost mčnové politiky 669 // 31.7 „Ukotvení" měnovým kurzem 675 // 31.8 Pravidlo stálého měnového růstu (měnové cílování) 677 // 31.9 Inflační cílování 679 // 31.10 Desinflační politika 683 // Shrnutí 687 // Klíčové pojmy 688 // Otázky a příklady 688 // Jmenný rejstřík 707 // Věcný rej. 709

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC