Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Bratislava : Alfa, 1989
343 s.

objednat
ISBN 80-05-00113-4
000026152
Rekat.
N // Obsah // Úvod... 7 // 1 Riešené príklady ... 9 // 1.1 Demografia (J. Kvetko)... 9 // 1.2 Pracovné sily a pracovný čas (R. Pardelová)... 48 // 1.3 Základné prostriedky, investície a zásoby (I. Šlauková)... 76 // 1.4 Produkcia (J. Chajdiak)... 114 // 1.5 Technicko-ekonomická úroveň výrobného procesu (I. Šlauková, J. Chajdiak) ... 153 // 1.6 Relatívne charakteristiky úrovne hospodárenia (R. Pardelová, I. Šlauková, V. Repáš) 169 // 1.7 Súhrnné hodnotenie úrovne hospodárenia (J. Chajdiak)... 215 // 1.8 Obeh a ceny (V. Repáš)... 232 // 1.9 Životná úroveň (I. Šlauková)... 254 // 2 Neriešené príklady... 272 // 2.1 Demografia (J. Kvetko)... 272 // 2.2 Pracovné sily a pracovný čas (R. Pardelová)... 276 // 2.3 Základné prostriedky, investície a zásoby (I. Šlauková) ... 278 // 2.4 Produkcia (J. Chajdiak)... 288 // 2.5 Technicko-ekonomická úroveň výrobného procesu (J. Chajdiak, I. Šlauková) . . . 292 // 2.6 Relatívne charakteristiky úrovne hospodárenia (J. Chajdiak, R. PARDELOvá) ... 295 // 2.7 Súhrnné hodnotenie úrovne hospodárenia (J. Chajdiak)... 298 // 2.8 Obeh a ceny (J. Chajdiak, V. Repáš)... 300 // 2.9 Životná úroveň (J. Chajdiak, I. Šlauková)... 302 // 3 Prílohy... 309 // 3.1 Vybrané súbory údajov (J. Chajdiak)... 309 // 3.2 Vybrané metodické problémy ekonomickej štatistiky (J. Chajdiak)... 310 // 3.3 Výsledky neriešených príkladov... 327 // Literatúra... 331 // Register // 333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC