Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.7) Půjčeno:11x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
183 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1490-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-6672-0 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000026174
1. POJEM DEMENCE 9 // 1.1 Vymezení pojmu 9 // 1.2 Literatura 10 // 2. DEMOGRAFIE A EPIDEMIOLOGIE 13 // 2.1 Literatura 17 // 3. IDENTIFIKACE SENIORŮ S PORUCHAMI KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ. // MÍRNÁ KOGNITIVNÍ PORUCHA 21 // 3.1 Stárnutí a kognitivní funkce 24 // 3.2. Mírná kognitivní porucha 25 // 3.3 Literatura 27 // 4. DĚLENÍ DEMENCÍ, ALZHEIMEROVA NEMOC 31 // 4.1 Primárně degenerativní demence 31 // 4.2 Sekundární a smíšené demence 31 // 4.3 Alzheimerova nemoc (AN) 34 // 4.3.1 Diagnostická kritéria pro AN (podle MKN-10) 36 // 4.3.2 Rizikové faktory pro rozvoj AN 41 // 4.3.3 Neurobiologické změny u Alzheimerovy nemoci 42 // 4.3.4 Zobrazovací metody v diagnostice Alzheimerovy nemoci 43 // 4.3.5 Genetické faktory v etiologii Alzheimerovy nemoci 44 // 4.4 Literatura 44 // 5. OSTATNÍ DEMENCE, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA 51 // 5.1 Vaskulámí demence (VaD) 51 // 5.1.1 Multiinfarktová demence (MID) 51 // 5.1.2 Podkorová vaskulámí demence (Binswangerova choroba) 52 // 5.1.3 Demence při rozsáhlé CMP 53 // 5.2 Demence s Lewyho tělísky (LBD) 54 // 5.3 Frontotemporální demence (FTD) 55 // 5.4 Demence u Parkinsonovy choroby 56 // 5.5 Demence u Huntingtonovy choroby 56 // 5.6 Demence při normotenzním hydrocefalu 56 // 5.7 Alkoholová demence 56 // 5.8 Demence při zánětlivých onemocněmch CNS 57 // 5.8.1 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 57 // 5.8.2 Demence při infekci HIV 57 // 5.8.3 Demence při lues 57 // 5.9 Metabolické demence 58 // 5.9.1 Rozvoj demencí u vrozených metabolických poruch 58 // 5.9.2 Rozvoj demencí u získaných metabolických poruch 59 // 5.10 Demence při kolagenózách 59 // 5.11 Posttraumatické demence 59 // 6 / Demence // 5.12 Demence při epilepsii 60 // 5.13 Diferenciální diagnostika 60 // 5.13.1 Diferenciální diagnóza „4D“ 60 // 5.13.2 Deprese. Diferenciální diagnostika mezi depresí a demencí 60 //
5.13.3 Delirium 62 // 5.14 Literatura 72 // 6. PORUCHY CHOVÁNÍ VE STÁŘÍ (BPSD) 79 // 6.1 Konsenzus BPSD 80 // 6.2 Behaviorální symptomy 81 // 6.2.1 Bloudění 81 // 6.2.2 Agitovanost/agresivita 81 // 6.3 Psychologické (psychiatrické) příznaky 82 // 6.3.1 Bludy 83 // 6.3.2 Halucinace 83 // 6.4 Poruchy nálady 84 // 6.5 Poruchy spánku 84 // 6.6 Etiopatogeneze BPSD 86 // 6.6.1 Genetické a neurobiologické faktory 86 // 6.6.2 Psychologické a sociální faktory 88 // 6.7 Posuzování BPSD 88 // 6.8 Literatura 89 // 7. LÉČBA DEMENCE 93 // 7.1 Nefarmakologická léčba 93 // 7.1.1 Role nejbližších příbuzných a pečovatelů 96 // 7.1.2 Literatura 101 // 7.2 Obecné zásady farmakoterapie seniorů 102 // 7.2.1 Nedostatečná nebo nadměrná preskribce léků u seniorů 103 // 7.2.2 Compliance seniorů 104 // 7.2.3 Úskalí farmakoterapie seniorů 104 // 7.2.4 Literatura 111 // 7.3 Farmakoterapie demencí 112 // 7.3.1 Farmakoterapie Alzheimerovy nemoci 112 // 7.3.2 Vedlejší a nežádoucí účinky při léčbě IChE 121 // 7.3.3 Farmakoterapeutické možnosti u dalších forem demencí 126 // 7.3.4 Farmakoterapie poruch aktivit denního života u demence 126 // 7.3.5 Možné přídatné (podpůrné) léky v terapii demence 126 // 7.3.6 Léky ovlivňující pozitivně metabolizmus CNS 127 // 7.3.7 Literatura 128 // 7.4 Farmakoterapie BPSD 135 // 7.4.1 Kognitivní farmakoterapie BPSD 137 // 7.4.2 Nekognitivní farmakoterapie BPSD 137 // 7.4.3 Léčba poruch spánku u seniorů 148 // 7.4.4 Shrnutí 150 // 7.4.5 Literatura 152 // Obsah / 7 // 8. DEMENCE, VÝŽIVA A MALNUTRICE 155 // 8.1 Další faktory mající vliv na udržení správné výživy 157 // 8.1.1 Hygiena a kultura stolování 157 // 8.1.2 Stav dutiny ústní 158 // 8.1.3 Příjem tekutin 158 // 8.1.4 Obstipace 158 // 8.1.5 Farmaka (polypragmazie) 158 // 8.2 Rozpoznání poruch výživy //
8.3 Literatura 160 // 9. PÁDY SENIORŮ 163 // 9.1 Etiologie pádů 163 // 9.1.1 Pády z vnitřních příčin 163 // 9.1.2 Pády z vněj sich příčin 164 // 9.2 Důsledky pádů 165 // 9.3 Bludný kruh v procesu pádů seniorů 165 // 9.4 Literatura 166 // 10. PŘÍLOHY 167 // 10.1 Mini-Mental State Examination (MMSE) 167 // 10.2 Skála deprése pro geriatrické pacienty 169 // 10.3 Ischemické skóre Hachinského 170 // 10.4 Neuropsychiatrický dotazník (NPI) 170 // 10.5 Test hodin 171 // 10.6 Test instrumentálních všedních činností 173 // 10.7 Test základních všedních činností podle Barthelové 174 // 10.8 Algoritmus diagnostiky a léčby kognitivních poruch seniorů 175 // 10.9 Literatura 176 // SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK 177 // INTERNETOVÉ KONTAKTY 179 // REJSTŘÍK 181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC