Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:9x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2007
183 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1490-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-6672-0 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000026174
OBSAH // 1. POJEM DEMENCE...9 // 1.1 Vymezení pojmu...9 // 1.2 Literatura...10 // 2. DEMOGRAFIE A EPIDEMIOLOGIE...13 // 2.1 Literatura...17 // 3. IDENTIFIKACE SENIORŮ S PORUCHAMI KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ. // MÍRNÁ KOGNITIVNÍ PORUCHA...21 // 3.1 Stárnutí a kognitivní funkce...24 // 3.2. Mírná kognitivní porucha...25 // 3.3 Literatura...27 // 4. DĚLENÍ DEMENCÍ, ALZHEIMEROVA NEMOC...31 // 4.1 Primárně degenerativní demence...31 // 4.2 Sekundární a smíšené demence...31 // 4.3 Alzheimerova nemoc (AN)...34 // 4.3.1 Diagnostická kritéria pro AN (podle MKN-10)...36 // 4.3.2 Rizikové faktory pro rozvoj AN...41 // 4.3.3 Neurobiologické změny u Alzheimerovy nemoci...42 // 4.3.4 Zobrazovací metody v diagnostice Alzheimerovy nemoci...43 // 4.3.5 Genetické faktory v etiologii Alzheimerovy nemoci...44 // 4.4 Literatura...44 // 5. OSTATNÍ DEMENCE, DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA...51 // 5.1 Vaskulámí demence (VaD)...51 // 5.1.1 Multiinfarktová demence (MID)...51 // 5.1.2 Podkorová vaskulámí demence (Binswangerova choroba)...52 // 5.1.3 Demence při rozsáhlé CMP...53 // 5.2 Demence s Lewyho tělísky (LBD)...54 // 5.3 Frontotemporální demence (FTD)...55 // 5.4 Demence u Parkinsonovy choroby...56 // 5.5 Demence u Huntingtonovy choroby...56 // 5.6 Demence při normotenzním hydrocefalu...56 // 5.7 Alkoholová demence...56 // 5.8 Demence při zánětlivých onemocněmch CNS...57 // 5.8.1 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc...57 // 5.8.2 Demence při infekci HIV...57
5.8.3 Demence při lues...57 // 5.9 Metabolické demence...58 // 5.9.1 Rozvoj demencí u vrozených metabolických poruch...58 // 5.9.2 Rozvoj demencí u získaných metabolických poruch...59 // 5.10 Demence při kolagenózách...59 // 5.11 Posttraumatické demence...59 // 6 / Demence // 5.12 Demence při epilepsii...60 // 5.13 Diferenciální diagnostika...60 // 5.13.1 Diferenciální diagnóza „4D“...60 // 5.13.2 Deprese. Diferenciální diagnostika mezi depresí a demencí...60 // 5.13.3 Delirium...62 // 5.14 Literatura...72 // 6. PORUCHY CHOVÁNÍ VE STÁŘÍ (BPSD)...79 // 6.1 Konsenzus BPSD...80 // 6.2 Behaviorální symptomy...81 // 6.2.1 Bloudění...81 // 6.2.2 Agitovanost/agresivita...81 // 6.3 Psychologické (psychiatrické) příznaky...82 // 6.3.1 Bludy...83 // 6.3.2 Halucinace...83 // 6.4 Poruchy nálady...84 // 6.5 Poruchy spánku...84 // 6.6 Etiopatogeneze BPSD...86 // 6.6.1 Genetické a neurobiologické faktory...86 // 6.6.2 Psychologické a sociální faktory...88 // 6.7 Posuzování BPSD...88 // 6.8 Literatura...89 // 7. LÉČBA DEMENCE...93 // 7.1 Nefarmakologická léčba... 93 // 7.1.1 Role nejbližších příbuzných a pečovatelů...96 // 7.1.2 Literatura...101 // 7.2 Obecné zásady farmakoterapie seniorů...102 // 7.2.1 Nedostatečná nebo nadměrná preskribce léků u seniorů...103 // 7.2.2 Compliance seniorů...104 // 7.2.3 Úskalí farmakoterapie seniorů...104 // 7.2.4 Literatura...111 // 7.3 Farmakoterapie demencí...112 // 7.3.1 Farmakoterapie
Alzheimerovy nemoci...112 // 7.3.2 Vedlejší a nežádoucí účinky při léčbě IChE...121 // 7.3.3 Farmakoterapeutické možnosti u dalších forem demencí...126 // 7.3.4 Farmakoterapie poruch aktivit denního života u demence...126 // 7.3.5 Možné přídatné (podpůrné) léky v terapii demence...126 // 7.3.6 Léky ovlivňující pozitivně metabolizmus CNS...127 // 7.3.7 Literatura...128 // 7.4 Farmakoterapie BPSD...135 // 7.4.1 Kognitivní farmakoterapie BPSD...137 // 7.4.2 Nekognitivní farmakoterapie BPSD...137 // 7.4.3 Léčba poruch spánku u seniorů...148 // 7.4.4 Shrnutí...150 // 7.4.5 Literatura...152 // Obsah / 7 // 8. DEMENCE, VÝŽIVA A MALNUTRICE...155 // 8.1 Další faktory mající vliv na udržení správné výživy...157 // 8.1.1 Hygiena a kultura stolování...157 // 8.1.2 Stav dutiny ústní...158 // 8.1.3 Příjem tekutin...158 // 8.1.4 Obstipace...158 // 8.1.5 Farmaka (polypragmazie)...158 // 8.2 Rozpoznání poruch výživy...158 // 8.3 Literatura...160 // 9. PÁDY SENIORŮ...163 // 9.1 Etiologie pádů...163 // 9.1.1 Pády z vnitřních příčin...163 // 9.1.2 Pády z vněj sich příčin...164 // 9.2 Důsledky pádů...165 // 9.3 Bludný kruh v procesu pádů seniorů...165 // 9.4 Literatura...166 // 10. PŘÍLOHY...167 // 10.1 Mini-Mental State Examination (MMSE)...167 // 10.2 Skála deprése pro geriatrické pacienty...169 // 10.3 Ischemické skóre Hachinského...170 // 10.4 Neuropsychiatrický dotazník (NPI)...170 // 10.5 Test hodin...171
// 10.6 Test instrumentálních všedních činností...173 // 10.7 Test základních všedních činností podle Barthelové...174 // 10.8 Algoritmus diagnostiky a léčby kognitivních poruch seniorů...175 // 10.9 Literatura...176 // SEZNAM VYBRANÝCH ZKRATEK...177 // INTERNETOVÉ KONTAKTY... 179 // REJSTŘÍK... \...181

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC