Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007
399 s. : il., portréty, faksim. ; 23 cm

ISBN 978-80-7325-130-7 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 369-376, bibliografické odkazy a rejstřík
000026175
___j 395 // Obsah // Úvodem ...5 // I. UDÁLOSTI - STRUKTURY - POSTOJE // Vztah státu a církve ...15 // Před rokem 1948 ...15 // Poúnorová strategie...16 // Izolace od Říma...18 // Církevní šestka...20 // Jednání biskupů se státem a jeho konec ...21 // Schismatická Katolická akce...23 // Exkomunikační dekrety...24 // Nové církevní zákony...26 // Státní úřad pro věci církevní...29 // Slib věrnosti republice...34 // Číhošťský zázrak...35 // Likvidace řeckokatolické církve...37 // Rok 1950 ... 39 // Amnestie 1960... 40 // Jednání vlády s vatikánskými diplomaty do roku 1968 ... 41 // Obnova církve v důsledku II. vatikánského koncilu a Pražského jara ... 44 // Obnova řeckokatolické církve...47 // Vztahy státu a církve po roce 1968 - pokračování Ostpolitik...49 // Hranice diecézí a nová církevní provincie...52 // Proměna vztahů za Jana Pavla II...53 // Quidam episcopi ...55 // Velehrad...56 // Druhá polovina osmdesátých let...58 // Anežská pouť ke sv. Vítu a slovenské demonstrace, vyvrcholení ..59 // 396 I Katolická cirkev v Československu 1945-1989 // Biskupové... 63 // Čas obnovy - do roku 1949 ... 63 // Neveřejná a tajná biskupská svěcení... 67 // Nemlč, arcibiskupe!... 71 // Pastýřský list„v hodině velké zkoušky"... 71 // Čas destrukce - po roce 1949 ... 76 // Biskupský slib věrnosti... 81 // Kapitulní vikáři... 83 // Kauza Beran ... 89 // Záblesk naděje - rok 1968 ... 90 // Biskupská
úmrtí... 92 // Plody vatikánské Ostpolitik - problematický rok 1973 ... 94 // Biskupové pro pastoraci krajanů v zahraničí... 96 // Tomáškova proměna... 96 // S vatikánskou podporou ... 99 // Desetiletí duchovní obnovy národa ...101 // Biskupská úmrtí a nová svěcení na konci osmdesátých let...102 // Kardinál Tomášek a listopadové události 1989 ... 106 // Symbolická tečka...107 // Veřejně a neveřejně vysvěcení biskupové // v Československu 1945-1989 ... 108 // Kněží...111 // Bohosloveckéfakulty a semináře...111 // Politické procesy s kněžími...115 // Babičtí mučedníci...119 // Kněží v komunistickém režimu ...122 // EXKURS 1 : Kněz-vězeň Oldřich Koutný ...125 // Kněží kolaborující...127 // Suspenze...128 // Mírové hnutí katolického duchovenstva...129 // Zformování Sdružení katolického duchovenstva Pacem in terris...131 // Činnost SKD PIT...124 // Likvidujeme vás, tleskejte!...135 // Obsah // I 397 // Quidam episcopi...137 // Agonie a zánik...141 // Kritéria kolaborace...145 // EXKURS 2: Kněz-kolaborant Josef Plojhar...149 // Řehole...153 // Řeholníci ...155 // Početní stavy v roce 1948 ... 155 // Začátky perzekuce...156 // První řeholní monstrproces...157 // Akce ? - bartolomějská noc mužských klášterů...158 // Centralizační a internační tábory, přeškolovací střediska...767 // Milosrdní bratři...767 // PTP...767 // Procesy a věznění...769 // Vývoj po roce 1968 ... 776
// Řeholnice...177 // AkceŘ...178 // Cesty ? akci ?...180 // Soudní procesy a věznění...182 // Posuny druhé poloviny padesátých let...186 // Šedesátá léta...188 // Pražské jaro...189 // Normalizace...190 // Laici...193 // Represe proti katolickým spolkům...194 // Represe proti katolickým intelektuálům...196 // Politické procesy se členy pravověrné Katolické akce ...200 // EXKURS 3: Katolický intelektuál Václav Vaško ...203 // Kauza „ilegální" Křesťanskodemokratická strana ...206 // Likvidace selského stavu ...206 // EXKURS 4: Sedlák Bohumil Černík...209 // Represe proti věřícím...212 // Katolička církev v Československu 1945-1989 // 398 I // Církevní obřady spojené s životními mezníky...213 // Účast na bohoslužbách ...216 // Výuka náboženství...218 // Proměny (zánik?) politického katolicismu...220 // II. KULTURNÍ ZMĚNY - MENTALITY - SPIRITUALITA // Katolicismus a změna mentalit po roce 1945 ... 231 // Charakteristika poválečného tříletí...231 // Chápání poválečných změn v katolické publicistice... 233 // Obnova církevních struktur a charakter laických věřících...236 // Doba „souboje idejí"...238 // Tři proudy církevního života a jeho vnitřní diferenciace...239 // Oficiální, skrytá a exilová církev...239 // Charakter rozdělení a příklady aktivit ...242 // Pavel Tigrid a Svědectví...244 // EXKURS 1 : Jan Čep - komunismus a křesťanství...246 // Vybrané rysy spirituality
české katolické církve...255 // „Živá paměť" českého katolicismu ...256 // Konzervatismus jako forma obrany...257 // Strach jako převládající fenomén doby...258 // Důraz na výrazné osobnosti a mentalita podzemí ...259 // Katolicismus jako kulturotvorný společenský prvek...261 // Katolický samizdat a další aktivity normalizační doby...263 // Ženská spiritualita ...265 // Rozdíly mezi českou a slovenskou církví...268 // Proměny lidové zbožnosti ...271 // Protináboženská ideologie KSČ a vliv odsunu Němců z Československa 272 // Spolková tradice a její životnost...275 // Proměny poutí: od společenského charakteru ? individuálnímu...276 // Fenomén mariánských zjevení...278 // Obsah // I 399 // DKO jako intelektuální hnutí zakotvené v tradicích...279 // Liturgické reformy ...281 // Lidová zbožnost a lidová strana...282 // Lidová zbožnost jako antropologická konstanta ...283 // Koncil v českých zemích...285 // Podoba a formy přijetí koncilu v českých zemích...286 // Oficiální instituce jako orgány koncilní obnovy...289 // Pozitivní a negativní ohlasy na myšlenky koncilu...289 // Nové chápání církve a jejích dějin...290 // Dominik Pecka: integrující osobnost spojující staré a nové...292 // Exilový přínos ...294 // Kladné hodnocení české humanistické tradice // jako výsledek koncilních podnětů ...296 // Koncil v oficiálních textech a samizdatových teologických příručkách
. 297 // Skromné, ale významné teologické výboje...300 // Koncilnízměny v oblasti sakrálního umění...303 // EXKURS 2: Bonaventura Bouše - nepohodlný svědek víry a úpadku české církve...303 // Nové zkušenosti českého katolicismu, paměť a dějiny...311 // Celospolečenské zkušenosti z totalitního režimu...312 // Vnucená optika minority a protinárodního organismu ...313 // Věznění: bohatě využitá „chyba" režimu...314 // Tři svědectví: nové kontakty, pomoc bližním, modlitba...315 // Význam neustálého vzdělávání...318 // Sdílená kultura napříč názorovým spektrem...319 // Slabosti a selhání církve a její reprezentace...321 // Církev po pádu komunismu: problémy a povaha sebereflexe...324 // Poznámky...329 // Literatura...369 // Seznam vyobrazení...377 // Jmenný rejstřík // 387

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC