Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Mýtus, filosofie, věda I (@@20121010-13:42:34@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:19x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2001
265 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-339-8 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, předmluvy, údaje o autorech, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 240-247
Filozofie - příručky
000026181
OBSAH // Z předmluvy autorů Předmluva к českému vydání Úvod // Filosofické disciplíny // Východní filosofie // Přehled // Indie I / Upanišady; ortodoxní systémy I Indie II / Ortodoxní systémy II Indie III / džinismus; buddhismus Čína 1 / Konfucianismus; škola jin a jang Čína II / taoismus; mohismus Starý orient // Antika // Přehled Presokratici 1 Presokratici II Sofistika Sokrates // Platón 1: nauka o idejích Platón II: teorie poznám, dialektika Platón lil: anthropologie, etika Platón IV: nauka o státu Aristoteles I: logika Aristotelés II: metafyzika Aristoteles III: psychologie, etika Aristotelés IV: politika, poetika Stoa I / logika, fyzika Stoa II / etika Epikúros // Skepticismus; eklekticismus Novoplatónismus // Středověk Přehled Patristika Augustinus I Augustinus II // Raná scholastika I / Johannes Scotus Eriugena; // Anselm z Canterbury Raná scholastika II / otázka universálií; // Petr Abélard Arabská filosofie // Vrcholná scholastika I / Roger Bacon; // Bonavennira; Raymundtis Lullus Vrcholná scholastika II / Albert Veliký; // Tomáš Akvinský 1 Vrcholná scholastika III / Tomáš Akvinský II Vrcholná scholastika IV / Tomáš Akvinský III Vrcholná scholastika V / Duns Scotus; // Mistr Eckhart // Pozdní scholastika / Vilém Ockham 88 // Mikuláš Kusánský 90 // Renesance // Přehled 92 // Přírodní vědy; Francis Bacon 94 // Humanismus 96 // Italská filosofie 98 // Teorie státu a práva; reformace 100 // Osvícenství
// Přehled 102 // Racionalismus I / Descartes I 104 // Racionalismus II / Descartes II 106 // Racionalismus III / Spinoza I 108 // Racionalismus IV / Spinoza II 110 // Racionalismus V / Leibniz I 112 // Racionalismus VI / Leibniz II; Wolff 114 // Empirismus I / Hobbes 116 // Empirismus II / Locke I 118 // Empirismus III / Locke II 120 // Empirismus IV / Berkeley 122 // Empirismus V / Hume I 124 // Empirismus VI / Hutne II; Adam Smith 126 // Francouzské osvícenství I / Pascal; Voltaire 128 Francouzské osvícenství II / Montesquieu; Vico 130 Francouzské osvícenství III / Rousseau 132 // Německý idealismus // Přehled 134 // Kant I: Kritika čistého rozumu 1 136 // Kant II: Kritika čistého rozumu II 138 // Kant III: Kritika čistého rozumu III 140 // Kant IV: Kritika praktického rozumu 142 // Kant V: Kritika soudnosti 144 // Fichte I 146 // Fichte II; Schleiermacher 148 // Schelling 150 // Hegel I 152 // HegelII 154 // Hegel III 156 // 19- století // Přehled 158 // Schopenhauer 1б0 // Kierkegaard 1б2 // Pozitivismus 164 // Hegelovská levice 166 // Marx I; Engels 1б8 // Marx II ’ 170 // Pragmatismus 172 // Novokantovství; induktivní metafyzika 174 // Nietzsche I 176 // Nietzsche II 178 // Dilthey 180 // 5 // 5 // 10 // 12 // 14 // 16 // 18 // 20 // 22 // 24 // 26 // 28 // 30 // 32 // 34 // 36 // 38 // 40 // 42 // 44 // 46 // 48 // 50 // 52 // 54 // 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // 68 // 70 // 72 // 74 // 76 // 78 // 80 // 82 // 84 // 86 // 8 Obsah // 20.
století Analytická filosofie 11 / Russell 220 // Přehled 182 Analytická filosofie III / teorie mluvních aktů; // Přírodní vědy 1 / Fyzika I 184 metaetika 222 // Přírodní vědy 11 / Fyzika 11 186 Analytická filosofie IV / ontologie 224 // Přírodní vědy 111 / Biologie 1 188 Nicolai Hartmann; Whitehead 226 // Přírodní vědy IV / Biologie II 190 Marxismus 228 // Filosofie života 192 Kritická teorie 230 // Fenomenologie 1 / Husserl 194 Sociální filosofie 232 // Fenomenologie 11 / Husserl 11; Merlcau-Ponty 196 Kritický racionalismus 234 // Fenomenologie III / Scheler 198 Anthropologie; hermeneutika 236 // Filosofie exisience 1 /Jaspers 200 Strukturalismus 238 // Filosofie exisience 11 / Sartre 202 // Filosofie existence 111 / Camus; Marcel 204 Bibliografie // Heidegger 1 206 Prameny 240 // Heidegger 11 208 Sekundární literatura 246 // Moderní logika 1 210 Zdroje překreslovaných obrázků 247 // Moderní logika 11 212 // Wittgenstein 1 214 Rejstřík // Wittgenstein II 216 Jmenný rejstřík 248 // Analytická filosofie I / Frege; Vídeňský kruh 218 Věcný rejstřík 252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC