Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.4) Půjčeno:42x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2000
611 s. : il., noty ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7106-238-3 (váz.)
Encyklopedický atlas
Obsahuje ilustrace, noty, tabulky, předmluvy, úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 544-557
Hudba - slovníky výkladové
000026182
OBSAH 5 // Předmluvy Obsah o // Seznam symbolu a zkratek Úvod // SYSTEMATICKÁ ČÁST Hudební věda // Akustika // Mechanické kmity a vlnení Tónové parametry, zvuk // Fyziologická akustika // Sluchový orgán, slyšení // Psychologická akustika // Sluchové jevy a vlohy // Fyziologie hlasového ústroji // Fyziologie, akustika // Organologie // Úvod // Idiofony // Membranofony: kotle, bubny Chordofony I: deskové // - ?: klávesové nástroje // - ?: fiduly, violy // - IV: housle // - V: loutny, theorby // - VI: kytary, harfy Aerofony I / žesté 1: obecné // - H / žesté 2: rohy // - ? / žesté 3: trubky, pozouny // - IV / dřeva 1: flétny // - V / dřeva 2: jazýčkové nástroje // - VI: varhany 1 // - VII: varhany 2; harmoniky Elektrofony I: principy, elektronické varhany // - ?: syntezátory, historie Orchestr: obsazení, dějiny // Hudební teorie // Notace // Partitura // Zkratky, značky a přednesová označení // Provozovací praxe // Tónový systém I: základy, intervaly // - ?: stupnice // - ?: teorie // - IV: dějiny Kontrapunkt I: základy // - ?: formy // Nauka o harmonii I: trojzvuky, kadence // - II: alterace, modulace, analýza // Generálbas 100 // Dodekafonie 102 // Forma I: hudební tvar 104 // - II: kategorie členění 106 // - III: hudební formy 108 // Druhy a formy // Árie 110 // Fuga 112 // Charakteristický kus 114 // Chorál 116 // Kánon 118 // Kantáta 120 // Koncert 122 // Madrigal 124 // Moteto 126 // Mše 128 // Opera 130
Oratorium 132 // Ouvertura 134 // Pašije 136 // Píseň 138 // Preludium 140 // Programm hudba 142 // Recitativ . 144 // Serenáda 146 // Sonáta 148 // Suita 150 // Symfonie 152 // Tanec 154 // Variace 156 // HISTORICKÁ ČÁST // Prehistorie a rané dějiny 158 // Velké starověké kultury // Mezopotámie I60 // Palestina 162 // Egypt 164 // Indie I66 // Čína I68 // Řecko I (3. tisíciletí - 7. stol. př. n. 1.) 170 // - ? (7-3. stol. př. n. 1.), hudební nástroje 172 // - III: hudební teorie, prameny 174 // - IV: tónový systém 176 // Pozdní antika a raný středověk // Řím, stěhovám národů 178 // Hudba prvokřesťanské církve 180 // Byzanc 182 // Středověk // Gregoriánský chorál / dějiny 184 // - notace, neumy 186 // 4 // 5 // 8 // 11 // 12 // 14 // 16 // 18 // 20 // 22 // 24 // 26 // 32 // 34 // 36 // 38 // 40 // 42 // 44 // 46 // 48 // 50 // 52 // 54 // 56 // 58 // 60 // 62 // 64 // 66 // 68 // 70 // 82 // 84 // 86 // 88 // 90 // 92 // 94 // 96 // 98 // 6 OBSAH // - tónový systém // - tropus a sekvence // Umělá svetská píseň / trubadúri a truvéři I // - trubadúri a truvéři II // - minnesangl // - minnesang II, meistersang Vícehlas / rané organum (9-11. století) // - Saint Martial // - Notre Dame I // - Notre Dame II // - ars antiqua I: moteto // - ars antiqua II: hudební druhy, teorie // - ars antiqua III: menzurální notace, prameny // - periferní vícehlas 13. století // - ars nova I: menzurální systém, moteto // - ars
nova II: izorytmie, kantilénová věta // - ars nova III: mše, Machaut // - trecento I (1330-1350) // - trecento II (1350-1390) // - pozdní období 14. stol., ars subtilior Hudební nástroje // Renesance // Všeobecně // Fauxbourdon, sazba, parodie Vokální druhy, bílá menzurální notace Anglie v 15. století Franko-vlámská vokální hudba I /1 (1420-1460): počátky, Burgundsko // - 1/2 (1420-1460): Dufay // - II (1460-1490); HI/1 (1490-1520) // - ?/2 (1490-1520): Josquin // - IV (1520-1560): Willaert, Gombert // - V (1560-1600): Lasso Římská škola, Palestrina Benátská škola // Světská vokální hudba v Itálii a Francii I // - II // Německá vokální hudba Vokální hudba ve Španělsku a Anglii Varhanní, klávesová a loutnová hudba I: Německo, Itálie // - II: Francie, Španělsko, Anglie Smyčcová a ansámblová hudba // Baroko // Všeobecně Chápání hudby Hudební řeč Hudební struktury Opera I / Itálie: počátky // - II / Itálie: benátská operai škola // - IH / Itálie: Benátky, Řím, Neapol // - IV / Itálie: neapolská operní škola // - V/Francie // - VI/Anglie // - VII / Německo ad. 286 // Oratorium I 288 // - II 290 // Katolická chrámová hudba I 292 // - II 294 // Evangelická chrámová hudba I 296 // - II 298 // Píseň 300 // Monteverdi 302 // Schütz 304 // Varhany a klavír I / Itálie, Nizozemí, Francie 306 // - II/Německo 17. století 308 // - III/Německo 18. století 310 // - IV/Bach 312 // - V / zbývající 18.
století; loutna 314 // Smyčcové nástroje I / housle 316 // - II; dechové nástroje 318 // Orchestr I / počátky a přehled 320 // - II / druhy; suita, balet 322 // - IH / concerto grosso 324 // - IV / sólový koncert 326 // Bach 328 // Händel 330 // Klasicismus // Všeobecně 332 // Chápání hudby 334 // Struktura hudební věty 336 // Opera I / opera seria: Leo, Hasse, Jommelli 338 // - II / opera buffa 1: Pergolesi, Paisiello 340 // - IH / opera buffa 2: Mozart 342 // - IV / Francie 1: Rousseau, Monsigny 344 // - V / Francie 2: Gluck, Grétry 346 // - VI/Německo 1: Mozart 348 // - VII / Německo 2: Mozart, Beethoven 350 // Oratorium 352 // Chrámová hudba I 354 // - II 356 // - III 358 // Píseň ?60 // Klavír I / galantní a citový styl 362 // - II / doba Haydnova, Mozartova 364 // - III / doba Beethovenova 366 // - IV/Beethoven 368 // Komorní hudba I / housle, violoncello 370 // - II / klavírní trio, klavírní kvartet 372 // - IH / smyčcové trio, smyčcový kvartet 1 374 // - IV / smyčcový kvartet 2, smyčcový kvintet 376 // - V / dechové nástroje ad. 378 // Orchestr I / rané sinfonie 380 // - II / klasická symfonie: Haydn 382 // - IH / klasická symfonie: Mozart, Beethoven 384 // - IV / Beethovenovy symfonie 386 // - V / ouvertura, balet aj. 388 // - VI / koncerty 1: housle, klavír 390 // 188 // 190 // 192 // 194 // 195 // 196 // 198 // 200 // 202 // 204 // 206 // 208 // 210 // 212 // 214 // 216 // 218 // 220 // 222 // 224 // 226 // 228 // 230
// 232 // 234 // 236 // 238 // 240 // 242 // 244 // 246 // 248 // 250 // 252 // 254 // 256 // 258 // 260 // 262 // 264 // 266 // 268 // 270 // 272 // 274 // 276 // 278 // 280 // 282 // 284 // OBSAH 7 // - VII / koncerty 2: dechy, skupinové koncerty; praxe // Haydn // Mozart // Beethoven // 19. století // Všeobecně Chápání hudby Hudební řeč // Opera I / Itálie: belcantová opera // - II / Itálie: verismus // - HI / Itálie: Verdi // - IV / Francie: grand opéra, drame lyrique // - V / Francie: opéra comique, opereta // - VI / Německo: romantická opera, komická opera // - VII / Německo: hudební drama, pohádková opera // - VIII / Německo: Wagner // - IX/ostami Oratorium Duchovní hudba I // - U // Píseň I / Schubert aj. // - H / Brahms aj.; sborová píseň Schubert // Klavír I / raný romantismus // - II / vrcholný romantismus // - III / pozdní romantismus Chopin // Schumann // Liszt // Komorní hudba I / smyčce sólo // - II / klavírní trio, klavírní kvartet // - III / smyčcový kvartet, smyčcový kvintet // - IV / dechové nástroje // Orchestr I / symfonie 1: raný a vrcholný romantismus // - H / symfonie 2: pozdní romantismus // - HI / symfonie 3: Francie, východní Evropa // - IV / programní symfonie, symfonická báseň 1 // - V / symfonická báseň 2 // - VI / ouvertura, suita, balet // - VII / klavím koncert 1: Chopin, Schumann // - Vili / klavírní koncert 2: Liszt, Brahms // - IX/houslový koncert aj. // Brahms // Přelom století
I / Mahler, Reger 476 // - H / Strauss, Busoni 478 // - Ill / impresionismus 1: Debussy, Ravel 480 // - IV / impresionismus 2: Ravel, Rachmaninov aj. 482 // 20. století // Všeobecně 484 // Chápání hudby 486 // Hudební tvar 488 // Schönberg 490 // Berg, Webern 492 // Bartók 494 // Stravinskij 496 // Neoklasicismus I: Francie, Rusko 498 // - II: Rusko aj., Německo 500 // - III: Německo, USA 502 // Zábavná hudba I / jazz 1: New Orleans // až Chicago 504 // - H / jazz 2: swing až electric jazz 506 // - III / orchestr, filmová hudba, šlágr 508 // - IV / média, muzikál, rock 510 // Hudba po r. 19501: dodekafonie, // modálni kompozice 512 // - H: konkrétní hudba, náhoda, koláž 514 // - ?: témbrová hudba, řeč 516 // - IV: seriálm hudba, aleatorika 518 // - V: elektroakustika, prostor, čas 520 // - VI: opera, hudební divadlo 522 // - VII: postseriální hudba, minimalismus; // novější vývoj 524 // České země // Středověk, husitství a raná renesance 526 // Humanismus, renesance a reformace 528 // 17. -18. století 530 // 18. -I9. století 532 // 19. století 534 // 19. století: Smetana, Dvořák 536 // 19-20. století 538 // 20. století 1 540 // 20. století 2 542 // Seznam pramenů a literatury 544 // Ediční poznámka a poděkování 558 // Rejstřík 559 // 392 // 394 // 396 // 398 // 400 // 402 // 404 // 406 // 408 // 410 // 412 // 414 // 416 // 418 // 420 // 422 // 424 // 426 // 428 // 430 // 432 // 434 // 436 // 438 // 440 // 442 // 444
// 446 // 448 // 450 // 452 // 454 // 456 // 458 // 460 // 462 // 464 // 466 // 468 // 470 // 472 // 474
(OCoLC)85007375
cnb000980208

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC