Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:32x 
BK
Praha : Lidové noviny, 2001
512 s. : il.

objednat
ISBN 80-7106-317-7 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje ilustrace, předmluvy, úvod, poznámku, seznam pojmů, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: S. 474-496
Psychologie - encyklopedie
000026183
Obsah // Předmluvy // Úvod // I. Terminologie // Přehled psychologických pojmů // II. Dějiny teorie // 1. Tvorba teorie // 2. Dějiny psychologie // 3. Typologie // 4. Psychofyziologie // 5. Teorie modelu // 6. Teorie systému // 7. Vztah k praxi // lil. Metodika // 1. Metodická paradigmata // 2. Teorie měření // 3. Zjišťování dat // 4. Pokusné plány // 5. Utváření hypotéz // 6. Observace // 7. Explorace // 8. Experiment // IV. Statistika // 1. Transkripce // 2. Rozdělení // 3. Pravděpodobnost // 4. inferenční statistika // 5. Analýza variant // 6. Korelační statistika // 7. Faktorová analýza // 8. Analýza časových řad // V. Neuropsychologie // 1. Problém tělo-duše // 2. Psychofyziologické metody // 3. Genetické ekvivalenty // 4. Energetické ekvivalenty // 5. Neuronální ekvivalenty // 6. Centrální nervová regulace // 7. Psychokybernetika // VI. Psychologie vnímání // 1. Základy vnímání // 2. Fyzika vidění // 3- Fyziologie vidění // 4. Teorie vnímání // 5. Organizace vnímání // 6. Zákony vnímání // 7. Sémantika vnímání 102 // 8. Vnímání tvaru 104 // 9. Vnímání prostoru a času 106 // 10. Vnímání pohybu 108 // 11. Vnímání barev 110 // 12. Fyziologie sluchu 112 // 13. Sluchové vnímání 114 // 14. Vnímání pachů a chutí 116 // 15. Hmatové vnímání 118 // 16. Tělové vnímání 120 // 17. Neadekvátní vnímání 122 // VII. Psychologie paměti // 1. Paměťové funkce 124 // 2. Teorie paměti
126 // 3. Ultrakrátkodobá a krátkodobá paměť 128 // 4. Dlouhodobá paměť 130 // 5. Zlepšování paměti 132 // 6. Paměťové varianty 134 // 7. Zapomínání 136 // 8. Výchylky paměti 138 // 9. Utváření paměti 140 // VIII. Psychologie učení // 1. Klasické podmiňování 142 // 2. Operantní podmiňování 144 // 3. Kognitivní podmiňování 146 // 4. Formální teorie učení 148 // 5. Druhy učení 150 // 6. Oblasti osvojování 152 // 7. Fáze učebního procesu 154 // 8. Pravidla učení 156 // 9. Nácvik učení 158 // 10. Poruchy učení 160 // IX. Psychologie aktivace // 1. Aktivační teorie 162 // 2. Stupně vědomí 164 // 3. Akceschopnost 166 // 4. Reakční aktivace 168 // 5. Intencionálni aktivace 170 // 6. Sociální aktivace 172 // 7. Geneze akce 174 // 8. Akční poruchy 176 // X. Kognitivní psychologie // 1. Výzkumné metody 178 // 2. Kognitivní teorie 180 // 3. Součásti myšlení 182 // 4. Způsoby myšlení 184 // 5. Formy myšlení 186 // 6. Úsudky 188 // 7. Průběh myšlení 190 // 8. Inteligence 192 // 9. Řešení problémů 194 // 10. Kreativita 196 // 11. Metakognice 198 // 12. Trénink myšlení 200 // 13. Mentální poruchy 202 // 14. Umělá inteligence 204 //
XI. Psychologie komunikace // 1. Komunikační teorie 206 // 2. Komunikační procesy 208 // 3. Komunikační pozice 210 // 4. Způsoby komunikace 212 // 5. Verbální komunikace 214 // 6. Nonverbátní komunikace 216 // 7. Masová komunikace 218 // 8. Komunikační poruchy 220 // XII. Emoční psychologie // 1. Emoční dimenze 222 // 2. Teorie emocí 224 // 3. Somatické emoce 220 // 4. Situační emoce 228 // 5. Sociální emoce 230 // 6. Kognitivní emoce 232 // 7. Meditatívni emoce 234 // 8. Citové poruchy 236 // XIII. Psychologie osobnosti // 1. Pojetí osobnosti 238 // 2. Přírodovědecké teorie 240 // 3. Společenskovědné teorie 242 // 4. Duchovědné teorie 2 44 // 5. Hlubinněpsychologické teorie 246 // 6. Kvantitativní výzkum 248 // 7. Kvalitativní výzkum 250 // 8. Dimenze motivace 252 // 9. Podněcující motivy 254 // 10. Spouštěcí motivy 256 // 11. Motivy jednání 258 // 12. Sociální motivy 260 // 13. Abundanční motivy 262 // 14. Kontrolní motivy 264 // 15. Hodnocení osobnosti 266 // 16. Teorie výrazu 268 // 17. Řeč těla 270 // 18. Srovnávací analýza 272 // 19. Lidská potence 274 // 20. Psychopatologie 276 // XIV. Vývojová psychologie // 1. fylogenetický vývoj 278 // 2. Vývojové teorie 280 // 3. Somatický vývoj 282 // 4. Mentální vývoj 244 // 5. Prenatální vývoj 286 // 6. Vývoj dětí 288 // 7. Vývoj mladistvých 290 // 8. Psychologie životního průběhu 292 // 9. Vývojové poruchy 294 //
XV. Sociální psychologie // 1. Historický nástin 296 // 2. Metody 298 // 3. Socializace 300 // 4. Sociální vnímání 302 // 5. Sociální hierarchie 304 // 6. Sociální role 306 // 7. Sociální normy 308 // 8. Sociální systémy 310 // 9. Skupinová dynamika 312 // 10. Sociální působení 314 // 11. Sociální poruchy 316 // XVI. Psychologie mas // 1. Analýza mas 318 // 2. Dynamika mas 320 // 3. Reakce mas 322 // 4. Masmédia 324 // 5. Psychologie vládnutí 226 // XVII. Psychologie životního prostředí // 1. Ekosystémy 328 // 2. Domácí prostředí 330 // 3. Městské prostředí 332 // 4. Přírodní prostředí 334 // 5. Psychologický mírový výzkum 336 // XVIII. Psychologie zvířat // 1. Vztahy mezi chováním 338 // 2. Sémantika chování 340 // 3. Sexuální chování zvířat a péče o potomstvo 342 // 4. Orientace zvířat 344 // 5. Sociální život zvířat 346 // 6. Zvířecí inteligence 348 // XIX. Psychodiagnostika // 1. Teorie testů 350 // 2. Analýza chování 352 // 3. Práce s dotazníky 354 // 4. Ověřování výkonnosti 356 // 5. Projektivní metody 358 // 6. Technické testy 360 // Obsah 11 // 7. Inteligenční testy 362 2. Hrgonomie tli // 8. Určování typu osobnosti 364 3. Psychologie povolání 414 // 9. Školní testy 366 4. Podniková psychologie 416 // 10. Klinické testy 368 5. Psychologie organizace 418 // 6. Forenzní psychologie 420 // XX. Klinická psychologie 7. Psychologie dopravy 422 // 1. Historický nástin 370 8. Hospodářská psychologie 424 // 2. Psychoanalýza (1) 372 //
9. Psychologie reklamy 426 // 3. Psychoanalýza (2) 374 10. Mediální psychologie 428 // 4. Neoanalýza 376 1 i. Školní psychologie 430 // 5. liehaviorálníterapie (I) 378 12. Politická psychologie 432 // 6. liehaviorální terapie (2) 380 13. Psychologie volného času 434 // 7. Nedirektivní psychoterapie 382 14. Psychologie sportu 436 // S. Komunikační terapie 384 // 9 Kognitivní terapie 386 XXII. Psychologie kultury // 10. ťyzioterapie 388 1. Psychologie civilizace Í38 // 11. Meditace 390 2. Psychologie umění 440 // 12 Sugestivní metody 392 K. Psychologie vědy 442 // 13. Skupinová terapie 394 4. Psychologie světového názoru 444 // 14. Rodinná terapie 396 // 15. Terapie dětí 398 Seznam pojmů 447 // 10. Logotcrapie 400 // 17. Psychagogika 402 Seznam literatury 474 // 18. Psychologie spánku 404 // 19. Psychologie snu 406 Rejstřík // 20. Sexuální psychologie 408 Jmenný rejstřík 497 // Věcný rejstřík 501 // XXI. Aplikovaná psychologie // 1. Psychologie práce 410
cnb001035739

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC