Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15.5) Půjčeno:31x 
BK
V českém jazyce vyd. 2.
Praha : Argo, 2007
390 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7203-937-1 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografii na s. 369-377, rejstřík
000026193
7 // Obsah // Předmluva ... 11 // 1. Léčivé a výzkumné možnosti mimořádných stavů vědomí ... 19 // Holotropní stavy vědomí ... 20 // Holotropní stavy vědomí a historie lidstva ... 21 // Holotropní stavy v dějinách psychiatrie ... 30 // Současná psychiatrie - omyly a naléhavá potřeba revize ... 33 // Důsledky moderního výzkumu vědomí pro psychiatrii ... 35 // Podstata lidské psýché a dimenze vědomí ... 35 // Povaha a architektura emočních a psychosomatických poruch ... 36 // Efektivní psychoterapeutické postupy ... 36 // Strategie psychoterapie a zkoumání vlastního nitra ... 36 // Úloha spirituality v lidském životě ... 36 // Podstata reality - psýché, kosmos a vědomí... 37 // 2. Mapa lidské psýché - biografická, perinatální a transpersonální // oblast... 39 // Postnatální biografie a individuální nevědomí ... 39 // Systémy kondenzovaných zážitků - COEX-systémy ... 41 // „Vnitřní radar" působící během holotropních stavů ... 47 // Perinatální úroveň nevědomí ... 48 // První bazálni perinatální matrice (BPM I) - prvotní jednota s matkou ... 56 Druhá bazálni perinatální matrice (BPM II) - kosmické pohlcení, // bezvýchodnost a peklo ... 60 // Třetí bazálni perinatální matrice (BPM III) - zápas smrti // a znovuzrození ... 63 // Čtvrtá bazálni perinatální matrice (BPM IV) - zážitek smrti // a znovuzrození ... 70 // Transpersonální oblast psýché ... 75 // 3. Architektura
emočních a psychosomatických poruch ... 89 // Úzkost a fobie ... 96 // Konverzní hysterie...111 // Obsedantně kompulzivní neuróza ...115 // Deprese, mánie a sebevražedné jednání ...116 // Alkoholismus a drogová závislost ...128 // Sexuální poruchy a deviace ... 131 // Psychosomatické projevy emočních poruch ...144 // Autistické a symbiotické infantilní psychózy, narcistická osobnost // a hraniční stavy ...149 // Dynamika psychotických stavů v dospělosti ...150 // 4. Psychospirituální krize - chápání a léčba transformačních krizí ... 155 // Spouštěcí mechanismy psychospirituální krize ...157 // Diagnóza psychospirituální krize ...158 // Formy duchovní krize ... 161 // Šamanské krize ...162 // Probuzení hadí síly (kundaliní) ...167 // Epizody sjednocujícího vědomí - vrcholné zážitky ...172 // Psychická obroda návratem do středu ...174 // Krize otevírání psychiky ...175 // Zážitky z minulých životů ...177 // Komunikace s duchovními průvodci (spirit guides) a zprostředkované // předávání informací (channeling) ...178 // Zážitky blízké smrti ...I79 // Setkání s UFO a zážitky únosu mimozemšťany ...181 // Stavy posedlosti ...I83 // Alkoholismus a drogová závislost jako forma duchovní krize ...184 // Léčba psychospirituálních krizí ...187 // 5. Nové perspektivy v psychoterapii a výzkumu lidského nitra ...193 // Teorie a praxe holotropního dýchání ...198 // Léčivá síla dechu
...198 // Léčivý potenciál hudby ...200 // Cílená práce s tělem - bodywork ...206 // Podpůrný tělesný kontakt...208 // Průběh holotropní terapie ...211 // Kresba mandai a sdílení zážitků ve skupině ...213 // Léčivý potenciál holotropního dýchání ...214 // Fyziologické mechanismy působící během holotropního dýchání ...216 // Holotropní terapie a jiné léčebné metody ...218 // 6. Spiritualita a náboženství ...221 // 7. Zážitek smrti a umírání - psychologické, filosofické a duchovní // perspektivy ...233 // Zážitky a pozorování, které podkopávají tradiční názory na povahu // vědomí a jeho vztah ke hmotě ...243 // Zážitky a pozorování týkající se možnosti přežívání vědomí po smrti ... 245 // Fenomény na prahu smrti ...245 // Zážitky z minulých životů ...248 // Spontánní vzpomínky dětí na minulé životy ...249 // Spontánní vzpomínky dospělých na minulé životy ...250 // Vzpomínky na minulé životy vyvolávané u dospělých ...251 // Tibetské obřady a techniky týkající se problematiky reinkarnace...253 // Zjevení zemřelých a komunikace s nimi ... 256 // Psychedelická terapie u pacientů trpících smrtelnými nemocemi ...262 // Individuální a sociální důsledky výzkumu smrti a umírání ...281 // 9 // 8. Psýché a kosmos - holotropní stavy, archetypální psychologie // a tranzitní astrologie ...285 // Důkaz o oduševnělosti vesmíru ...289 // Empirické potvrzení
existence archetypů ...289 // Objev synchronicity ...290 // Psychologický význam porodu ...293 // Vzájemné vazby mezi holotropními stavy a tranzity planet...294 // 9. Kosmická hra - výzkum nejzazších hranic lidského vědomí ...319 // Oduševnělá příroda a archetypální oblast ...320 // Zážitek nejvyššího kosmického principu ...323 // Věčnost v našem nitru...325 // Slova pro nepopsatelné ...326 // Proces stvoření ...326 // Cesty k opětovnému sjednocení ...330 // Tabu proti uvědomění si, kdo jsme ...332 // Problém dobra a zla ...334 // Účast v kosmické hře ...336 // 10. Vývoj vědomí a přežití lidstva - transpersonální pohled // na globální krizi ...341 // Násilí a chamtivost v dějinách lidstva ...341 // Zhoubné scénáře ohrožení života na naší planetě ...342 // Psychospirituální kořeny globální krize ...344 // Tři jedy podle tibetského buddhismu ...345 // Praktické poznatky a transcendentní moudrost ...346 // Anatomie lidské destruktivity ...348 // Biografické zdroje agresivity ...349 // Perinatální kořeny násilí ...349 // Transpersonální zdroje násilí...360 // Biografické determinanty nenasytné chamtivosti ...361 // Perinatální zdroje nenasytné chamtivosti ...362 // Transpersonální příčiny nenasytné chamtivosti ...363 // Posvátné techniky a možnosti přežití lidstva ...365 // Poučení z holotropních stavů pro psychologii přežití...366 // Literatura...369 // Rejstřík // 379
(OCoLC)190753717
cnb001758315

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC