Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Olomouc : Anag, 2002
141 s. : il.

objednat
ISBN 80-7263-125-X (brož.)
Kancelář
Obsahuje tabulky, úvod
Podpis elektronický - předpisy právní - Česká republika - příručky
Zákon o elektronickém podpisu č.227/2000 - texty a komentáře
000026228
Obsah // OBSAH // 1. úvodní slovo autorů...5 // 2. Právní úprava elektronického podpisu v ČR...10 // 2.1 Zákon o elektronickém podpisu...13 // Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu // a o změně některých dalších zákonů // (zákon o elektronickém podpisu)...13 // 2.2 Vyhláška o upřesnění podmínek stanovených // v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění // požadavků na nástroje elektronického podpisu...31 // Vyhláška Úfadu pro ochranu osobních údajů č. 366/2001 Sb., o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu...31 // 2.3 Nařízení vlády, kterým se provádí zákon // o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů // (zákon o elektronickém podpisu)...41 // Nařízení vlády č. 304/2001 Sb., // kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., // o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů // (zákon o elektronickém podpisu)...41 // 2.4 Požadavky zveřejněné ve Věstníku Úřadu // pro ochranu osobních údajů č. 12/2001 ...43 // V Elektronický podpis v Evropském společenství...44 // 3.1 Směrnice 1999/93/ES, o zásadách Společenství // pro elektronické podpisy (pracovní překlad)...44 // 3.2 Přehled současné právní úpravy elektronického podpisu // v členských státech ES...60 // 4. Komentář a výklad ? vyhlášce č. 366/2001 Sb...62
// 5. Abeceda elektronického podpisu...94 // Obsah // 6. Typy elektronických podpisů...102 // 6.1 Úvodní pojmy...102 // 6.2 Elektronický podpis // (General Electronic Signature)...103 // 6.3 Zaručený elektronický podpis // (Advanced Electronic Signature) ...104 // 6.4 Zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (Advanced Electronic Signature Using // Qualified Certificate)...107 // 6.5 Kvalifikovaný podpis // (Qualified Electronic Signature) ...?? // 6.6 „Vylepšený" elektronický podpis // (Enhanced electronic signature)...Ill // 6.7 Kvalifikovaný podpis určený pro archivaci dat // (Qualified Electronic Signature with Long-term Validity)...112 // 7. Prostředek pro bezpečné vytváření elektronického podpisu // a nástroj elektronického podpisu...114 // 7.1 Prostředek pro bezpečné vytváření a ověřování // zaručených elektronických podpisů...114 // 7.2 Nástroj elektronického podpisu...117 // 7.3 Evropská unie...118 // 8. Vysvětlení základních pojmů...120

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC