Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.7) Půjčeno:129x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 2005
162 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7368-088-2 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta
Obsahuje grafy, tabulky
Obsahuje bibliografii na s. 158-162
Určeno: studentům oborů biologie a ekologie
000026304
Předmluva // Orientace v textu // Co je to ekologie? // Definice ekologie // Náplň a metodologie ekologie // Jde o vědu biologickou? // Hraniční vědní obory ekologie a vědy bezprostředně navazující // Členění ekologie // Hierarchie života // Ekologie a evoluce // Evoluce // Adaptace nebo abaptace? // Evoluční mechanismus vzniku adaptací // Fitness // Preadaptace, konvergence, divergence, koevoluce // Organismus a prostředí - ekologická nika // Ekologické faktory životního prostředí // Tolerance druhu, ekologická nika // Podmínky prostředí // Teplo jako podmínka prostředí, teplota a organismus // Další podmínky prostředí a jejich vliv na organismy // Obecné principy působení podmínek prostředí // Zdroje // Záření (sluneční záření - radiace) // Voda // Kyslík // Minerální živiny // Organismy jako potravní zdroje // Prostor jako zdroj // Klasifikace zdrojů // Životní strategie (historie) // Populace // Definice populace a druhu // Shlukování jedinců v populaci // Vlastnosti populací // Zánik populací // Metapopulace // Úvod do interakcí. Konkurence // Klasifikace interakcí mezi organismy // Vnitrodruhová konkurence // Mezidruhová konkurence // Chybné a komplikované interpretace konkurence // Predace // Definice a klasifikace predace // Býložravost // Pravá predace // Parazitismus // Mutualismus // Mutualismus - základní charakteristika, východiska // Typy mutualismu...99 // Mutualismus a evoluce...101 // Společenstva: organizace, funkce a změny...103 // Definice společenstva...103 // Hranice společenstev. Ekotony...105 // Diverzita společenstev...108 // Prostorová struktura společenstva...111 // Dominance. Dominantní, charakteristické a klíčové druhy...111 // Trofícká struktura...113 // Změny struktur společenstev v čase. Sukcese...114 // Klimax...121 //
Vzájemná porovnání společenstev...123 // Tok energie ve společenstvech...125 // Energie jednotlivých trofíckých úrovní...126 // Produkce a produktivita společenstev...126 // Účinnost přenosu energie...129 // Potravní síť a úloha detrito vorů...132 // Tok látek. Biogeochemické cykly...137 // Ekosystém... 137 // Biogeochemické cykly a bilance živin...138 // Místní a regionální cykly...139 // Globální cykly...140 // Biomy. Struktura a typy suchozemského prostředí na Zemi...145 // Definice a klasifikace biomů...145 // Tropické deštné lesy...147 // Mangrovy (mangaly)...148 // Savany a tropické sezónní lesy...149 // Pouště a polopouště...149 // Tvrdolisté lesy...150 // Stepi...151 // Opadavé lesy mírného pásu...151 // Tajga...152 // Tundra...153 // Evoluce biomů...154 // Primární produktivita biomů...155 // Použitá literatura...158
(OCoLC)85164531
cnb001629850

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC