Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.12.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Česká geografická společnost, 2005
118 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 80-86034-63-1 (brož.)
Obsahuje terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 117
000026501
L // Úvod // ZÁKLADY EKOLOGIE // 1/ Planeta Země...5 // 2/ Současná biosféra...9 // 3/ Organismy na Zemi ...13 // 4/ Lidská populace...17 // 5/ Životní prostředí, ekologie, environ mental isti ka...20 // 6/ Podmínky života...24 // 7/ Biotické podmínky ...27 // 8/ Koloběhy látek v přírodě...30 // SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ // 9/ Ovzduší - složení a funkce ...34 // 10/ Antropogenní ovlivnění atmosféry ... 37 // 11/ Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší...41 // 12/ Voda na Zemi...45 // 13/ Spotřeba a znečištění vody ...49 // 14/ Zdravotní rizika znečištěné vody ...52 // 15/ Světový oceán a jeho ovlivnění ...56 // 16/ Půda...59 // 17/ Horninové prostředí a jeho narušení ...63 // 18/ Přírodní zdroje ...66 // 19/ Obnovitelné přírodní zdroje ...71 // 20/ Odpady a jejich zneškodňování...76 // UMĚLÉ EKOSYSTÉMY // 21/ Ekosystém města...79 // 22/ Agroekosystémy...82 // 23/ Lesní ekosystémy...85 // 24/ Travní ekosystémy ...88 // OCHRANA PŘÍRODY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ // 25/ Proč chránit přírodu ...90 // 26/ Ochrana přírody...93 // 27/ Ochrana přírody v České republice ...96 // 28/ Právní ochrana přírody v České republice...100 // 29/ Současné ekologické problémy ...103 // 30/ Ekologické organizace a hnutí...107 // 31/ Udržitelný rozvoj...110 // 32/ Environmentální projekty ...113 // Slovníček vybraných pojmů ... // Literatura použitá při zpracování učebnice Některé
důležité internetové adresy... // 116 // 117 // 118

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC