Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(31.5) Půjčeno:173x 
BK
Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005
589 s. ; 23 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 80-86064-82-4 (brož.)
Pod názvem: Lelekovice, listopad 2003
Obsahuje bibliografii na s. 586-589
000026526
1. ÚVOD 7 // 2. SOUSTAVA BIOGEOGRAFICKÉHO ČLENENÍ KRAJINY 8 // 3. DEFINICE BIOGEOGRAFICKÝCH JEDNOTEK 9 // 4. SEZNAM BIOREGIONŮ ČESKÉ REPUBLIKY 10 // 5. VÝCHODISKA BIOCHORICKÉHO ČLENÉNÍ ČR 11 // 5.1. Účel vymezování typů biochor 11 // 5.2. Analýza používaných členění bioty v ČR 12 // 5.3. Vývoj biochorického členění ČR od roku 1991 13 // 5.4. Metodický přístup k novému biochorickému členění v ČR 13 // 5.5. Kritéria pro vymezování biochor 14 // 5.6. Použité podklady pro vymezení a popis biochor 15 // 6. POSTUP VYMEZOVÁNÍ TYPŮ BIOCHOR 16 // 6.1. Metodický postup vymezování typů biochor 16 // 6.2. Metodický postup tvorby kódu typu biochory 16 // 7. CHARAKTERISTIKA SLOŽEK EKOTOPŮ VÝZNAMNÝCH PRO VYMEZENÍ TYPŮ BIOCHOR ČR 18 // 7.1. Srážkové oblasti 18 // 7.2. Vegetační stupně 19 // 7.2.1. Úvod k vegetačním stupňům 19 // 7.2.2. Varianty vegetační stupňovitosti 20 // 7.2.3. Poznámky k vegetačním stupňům 21 // 7.2.4. Problémy se zařazováním náhradní přírodě blízké nelesní vegetace do vegetačních stupňů 22 // 7.2.5. Charakteristiky vegetačních stupňů 23 // 7.3. Georeliéf 60 // 7.4. Půdní substrát (horniny) 70 // 8. METODIKA ZPRACOVÁNÍ CHARAKTERISTIK TYPŮ BIOCHOR 80 // 8.1. Poloha a základní údaje 80 // 8.2. Vzácné typy biochor na území ČR 80 // 8.3. Abiotické prostředí 81 // 8.4. Potenciální a náhradní vegetace 81 //
8.5. Struktura typů biochor, druhy biochor 82 // 8.5.1. Význam druhů biochor pro územní systémy ekologické stability krajiny 82 // 8.5.2. Metodika stanovení druhů biochor 82 // 8.5.3. Charakteristika jednotlivých druhů biochor 83 // 8.6. Geobiocenologická typizace 83 // 8.7. Současný stav krajiny 84 // 8.8. Blízké a náhradní typy biochor 84 // 8.9. Cílové ekosystémy 86 // 9. TYPY BIOCHOR ČESKÉ REPUBLIKY 90 // 9.1. Uspořádání charakteristik typů biochor 90 // 9.2. Charakteristiky typů biochor České republiky 90 // 9.2.1. Charakteristiky typů biochor 1. vegetačního stupně 90 // 9.2.2. Charakteristiky typů biochor 2. vegetačního stupně 108 // 9.2.3. Charakteristiky typů biochor 3. vegetačního stupně 177 // 9.2.4. Charakteristiky typů biochor 4. vegetačního stupně 314 // 9.2.5. Charakteristiky typů biochor 5. vegetačního stupně 465 // 9.2.6. Charakteristiky typů biochor 6. vegetačního stupně 545 // 9.2.7. Charakteristiky typů biochor 7. vegetačního stupně 568 // 9.2.8. Charakteristiky typů biochor 8. vegetačního stupně 578 // 10. ZÁVĚR 585 // 11. LITERATURA 586 // 12. PŘÍLOHA // CD s digitalizovanými biochorami a bioregiony v měřítku 1:50000
(OCoLC)85150836

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC