Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(15) Půjčeno:45x 
BK
Zlín : CEED, 2002
279 s. : il.

objednat
ISBN 80-902552-6-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy
Bibliografie na s. 277-279
Ekonomie - učebnice vysokošk.
000026566
Obsah // 1 Ekonomie jako věda 4 // 1.1 Ekonomie jako společenská věda...4 // 1.1.1 Předmět ekonomie...4 // 1.1.2 Ekonomie makro a mikro...4 // 1.1.3 Vztah ekonomie k jiným vědám...4 // 2 Základní ekonomická východiska___5 // 2.1 Základní ekonomické systémy...5 // 2.2 Historický vývoj ekonomických teorií...7 // 2.3 Zákon vzácnosti a zákon ekonomie času...9 // 2.4 Teorie potřeb...10 // 3 Základní ekonomické pojmy 12 // 3.1 Hospodářský proces...12 // 3.1.1 Výroba, výrobní faktory, hranice produkčních možností...12 // 3.1.2 Rozdělování a přerozdělování...17 // 3.1.3 Směna...17 // 3.1.4 Spotřeba...18 // 3.2 Trh a jeho zákony...19 // 3.2.1 Zboží, peníze...19 // 3.2.2 Zákonytrhu...21 // 3.2.3 Konkurence, hospodářská soutěž...25 // 3.2.4 Selhání trhu...26 // 3.3 Ekonomika a neziskový sektor...28 // 3.4 Hodnocení národního hospodářství...30 // 3.4.1 Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt...31 // 3.4.2 Čisté ekonomické bohatství...34 // 3.4.3 Problematika šedé a černé ekonomiky...34 // 3.5 Ekonomická rovnováha a ekonomický růst. Hospodářský cyklus...36 // 3.6 Ceny a inflace...38 // 3.7 Nezaměstnanost...41 // 3.8 Světové trhy a mezinárodní obchod...45 // 3.8.1 Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě...45 // 3.8.2 MMF - Mezinárodní měnový fond, Světová banka...47 // 3.8.3 Evropská unie...47 // 4 Subjekty národního hospodářství 5 3 // 4.1 Firmy a jejich právní
formy...54 // 4.1.1 Živnosti...55 // 4.1.2 Obchodní zákoník, spojování podnikatelů se vznikem právnické osoby...58 // 4.1.2.1 Obecná ustanovení obchodního zákoníku...59 // 4.1.2.2 Obchodní společnosti a družstva...63 // 4.1.3 Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby...69 // 4.1.4 Státní podniky...70 // 5 Podniková ekonomika 7 3 // 5.1 Zakládání podnikl...73 // 5.2 Majetková a kapitálová výstavba podniku...73 // 5.3 Dlouhodobý majetek a technický rozvoj...74 // 5.3.1 Členění dlouhodobého majetku...74 // 5.3.2 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku (DM)...75 // 5.3.3 Oceňování DM a odepisování DM...76 // 5.3.4 Evidence dlouhodobého majetku...80 // 5.3.5 Reprodukce dlouhodobého majetku...81 // 5.3.6 Technický rozvoj...81 // 5.4 Zásobování a logistika...83 // 5.4.1 Členění oběžného majetku firmy a jeho koloběh...83 // 5.4.2 Zásady racionálního zásobování...85 // 5.4.3 Plán zásobování...86 // 5.4.4 Řízení zásob...86 // 5.4.5 Právní stránka obchodních vztahů...88 // 5.4.6 Logistika...90 // 5.4.7 Evidence a doklady...91 // 5.5 Výroba, jakost a inovace...94 // 5.5.1 Příprava výroby, plán výroby...94 // 5.5.2 Průběh výroby...96 // 5.6 Marketing, prodej...99 // 5.6.1 Historie vývoje marketingu...100 // 5.6.2 Rozlišení pojmů marketing a prodej...101 // 5.6.3 Informační systém marketingu...101 // 5.6.4 Segmentace trhu...102 // 5.6.5 Strategické plánování v marketingu...104 // 5.6.6 Marketingový
mix (výrobek, cena, propagace, distribuce)...107 // 5.6.7 Prodej...118 // 5.7 Ekonomický informační systém a účetnictví...122 // 5.7.1 Kalkulace...122 // 5.7.2 Účetnictví - zásady využívané oběma účetními soustavami...125 // 5.7.3 Podvojné účetnictví...130 // 5.7.4 Jednoduché účetnictví...164 // 5.7.5 Inventarizace...166 // 5.7.6 Financování firmy...167 // 5.8 Personalistika...177 // 5.9 Management...183 // 5.9.1 Definice managementu a manažera...183 // 5.9.2 Role manažera...184 // 5.9.3 Manažerské funkce...185 // 5.9.4 Historie managementu...195 // 5.10 Informační systém podniku...198 // 5.11 Podnik a odbory...199 // 6 Hospodářská politika 200 // 6.1 Funkce státu a jeho nástroje...200 // 6.2 Daňový systém...205 // 6.2.1 Daň z přidané hodnoty...207 // 6.2.2 Spotřební daň...211 // 6.2.3 Daňzpříjmu...212 // 6.2.4 Daň silniční...214 // 6.2.5 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti...214 // 6.2.6 Daň z nemovitosti... 215 // 6.3 Sociální a zdravotní pojištění...216 // 6.4 Celnictví...217 // 6.5 Transformace ekonomiky ČR 1990-2001 ...219 // 7 Finanční trhy 223 // 7.1 Struktura FT...223 // 7.2 Peněžní trh...223 // 7.3 Kapitálový trh...227 // 7.4 Burzy a burzovní obchody...234 // 7.5 Bankovnictví...239 // 7.6 Pojišťovnictví...246 // 7.7 Jiné formy finančních produktů...250

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC