Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. pro rok 2005/2006
Zlín : CEED, 2005
295 s. : il.

objednat
ISBN 80-903433-1-7 (brož.)
Obsahuje ilustrace, úvod
Bibliografie: s. 293-295
Ekonomie - učebnice vysokošk.
000026567
1 Ekonomie jako věda 4 // 1.1 Ekonomie jako společenská věda...4 // 1.1.1 Předmět ekonomie...4 // 1.1.2 Ekonomie makro a mikro...4 // 1.1.3 Vztah ekonomie k jiným vědám...4 // 2 Základní ekonomická východiska 5 // 2.1 Základní ekonomické systémy...5 // 2.2 Historický vývoj ekonomických teorií...7 // 2.3 Zákon vzácnosti a zákon ekonomie Času...9 // 2.4 Teorie potřeb...10 // 3 Základní ekonomické pojmy // 3.1 Hospodářský proces // 3.1.1 Výroba, výrobní faktory, hranice produkčních možností // 3.1.2 Rozdělování a přerozdělování // 3.1.3 Směna // 3.1.4 Spotřeba // 3.2 Trh a jeho zákony // 3.2.1 Zboží, peníze // 3.2.2 Zákony trhu // 3.2.3 Konkurence, hospodářská soutěž // 3.2.4 Selhání trhu // 3.3 Ekonomika a neziskový sektor // 3.4 Hodnocení národního hospodářství // 3.4.1 Hrubý domácí produkt, hrubý národní produkt // 3.4.2 Čisté ekonomické bohatství // 3.4.3 Problematika šedé a černé ekonomiky // 3.5 Ekonomická rovnováha a ekonomický růst. Hospodářský cyklus // 3.6 Ceny a inflace // 3.7 Nezaměstnanost // 3.8 Světové trhy a mezinárodní obchod // 3.8.1 Absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodě // 3.8.2 MMF - Mezinárodní měnový fond, Světová banka // 3.8.3 Evropská unie // 4 Subjekty národního hospodářství // 4.1 Firmy a jejich právní formy...54 // 4.1.1 Živnosti...55 // 4.1.2 Obchodní zákoník, spojování podnikatelů se vznikem právnické osoby...59 // 4.1.2.1 Obecná ustanovení obchodního zákoníku...60 // 4.1.2.2 Obchodní společnosti a družstva...64 // 4.1.3 Spojování podnikatelů bez vzniku právnické osoby...70 // 4.1.4 Státní podniky...71 // 288 // 5 Podniková ekonomika 7 4 // 5.1 Zakládání podniku...74 // 5.2 Majetková a kapitálová výstavba podniku...74 // 5.3 Dlouhodobý majetek a technický rozvoj...75 //
5.3.1 Členění dlouhodobého majetku...75 // 5.3.2 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku (DM)...76 // 5.3.3 Oceňování DM a odepisování DM...77 // 5.3.4 Evidence dlouhodobého majetku... 81 // 5.3.5 Reprodukce dlouhodobého majetku...82 // 5.3.6 Technický rozvoj...82 // 5.4 Zásobování a logistika...84 // 5.4.1 Členění oběžného majetku firmy a jeho koloběh...84 // 5.4.2 Zásady racionálního zásobování...86 // 5.4.3 Plán zásobování...87 // 5.4.4 Řízení zásob...87 // 5.4.5 Právní stránka obchodních vztahů... 89 // 5.4.6 Logistika...:...91 // 5.4.7 Evidence a doklady...92 // 5.5 Výroba, jakost a inovace...95 // 5.5.1 Příprava výroby, plán výroby...95 // 5.5.2 Průběh výroby...97 // 5.6 Marketing, prodej...100 // 5.6.1 Historie vývoje marketingu...101 // 5.6.2 Rozlišení pojmů marketing a prodej...102 // 5.6.3 Informační systém marketingu...102 // 5.6.4 Segmentace trhu...103 // 5.6.5 Strategické plánování v marketingu...105 // 5.6.6 Marketingový mix (výrobek, cena, propagace, distribuce)...108 // 5.6.7 Prodej...119 // 5.7 Ekonomický informační systém a účetnictví...123 // 5.7.1 Kalkulace...123 // 5.7.2 Účetnictví...126 // 5.7.2.1 Aktiva a pasiva...130 // 5.7.2.2 Náklady a výnosy...136 // 5.7.2.3 Rozpis rozvahy do soustavy účtů a postupy účtování v průběhu účetního období. .. 139 // 5.7.2.4 Směrná účtová osnova, účtový rozvrh...141 // 5.7.3.Účtování o majetku, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech, výnosech...144 // 5.7.3.1 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek...144 // 5.7.3.2 Účtová třída 1 - Zásoby...151 // 5.7.3.3 Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé finanční úvěry...164 // 5.7.3.4 Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy...166 // 5.7.3.5 Účtová třída 4 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky...170 //
5.7.3.6 Účtová třída 5 - Náklady...173 // 5.7.3.7 Účtová třída 6 - Výnosy...174 // 5.7.3.8 Účtová třída 7 - Závěrkové a podrozvahové účty...176 // 5.7.4 Inventarizace...180 // 5.7.5 Daňová evidence...180 // 5.7.6 Financování firmy...181 // 289 // 5.8 Personalistika...191 // 5.9 Management...197 // 5.9.1 Definice managementu a manažera...197 // 5.9.2 Role manažera...198 // 5.9.3 Manažerské funkce...199 // 5.9.3.1 Plánování...200 // 5.9.3.2 Organizování...202 // 5.9.3.3 Výběr, rozmisťování a hodnocení pracovníka...205 // 5.9.3.4 Vedení lidí...207 // 5.9.3.5 Kontrola...208 // 5.9.4 Historie managementu...209 // 5.10 InformaCnI systém podniku...212 // 5.11 Podnik a odbory...213 // 6 Hospodářská politika 214 // 6.1 Funkce státu a jeho nástroje...214 // 6.2 Daňový systém...219 // 6.2.1 Daň z přidané hodnoty...221 // 6.2.2 Spotřební daň...226 // 6.2.3 Daň z příjmu...227 // 6.2.4 Daň silniční...230 // 6.2.5 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti...230 // 6.2.6 Daň z nemovitosti... 231 // 6.3 Sociální a zdravotní pojištění...232 // 6.4 Celnictví...233 // 6.5 Transformace ekonomiky ČR 1990-2004...235 // 7 Finanční trhy 239 // 7.1 Struktura FT...239 // 7.2 Peněžní trh...239 // 7.3 Kapitálový trh...243 // 7.4 Burzy a burzovní obchody...250 // 7.5 Bankovnictví...254 // 7.6 Pojišťovnictví...262 // 7.6.1 Trh pojišťovacích služeb v ČR...262 // 7.6.2 Životní pojištění a penzijní připojištění...264 // 7.7 Jiné formy finančních produktů...266

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC