Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1993

objednat
ISBN 80-04-26057-8
000026595
Rekat.
Obsah // Úvod 7 // A Základy elektrokardiografie 8 // VEKTOROVÁ PODSTATA ZMEN ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ KŘIVKY POPIS ELEKTROKARDIOGRAMU 12 Standardní postup 12 Popis technických podmínek zápisu 18 Svody a svodové systémy 18 Jícnový svod 18 Monitorovací svody 18 Intrakardiální svody 26 Artefakty 26 Zesílení a cejch 28 Rychlost zápisu ekg křivky 28 Označení výchylek a úseků na EKG 30 POPIS ČASOVÝCH VZTAHŮ A TVAROVÝCH ZMĚN JEDNOTLIVÝCH VÝCHYLEK NA ELEKTROKARDIOGRAMU 34 Vlna P 34 // Interval P-Q (P-R) 46 Interval R-R 54 // Předčasné excitace (extrasystoly) 54 Tachykardie 58 Komplex QRS 64 // a) Patologický kmit Q 74 // b) Srdeční hypertrofie 82 // c) Poruchy nitrokomorového vedení 90 // d) Ektopické komplexy 98 // e) Preexcitace s vlnou delta 100 Úsek S-T a vlna T 102 // Úsek Q-T 122 // ELEKTROKARDIOGRAM V DĚTSTVÍ 126 // ? Kasuistiky a interpretované elektrokardiografické křivky // Čís. Kasuistika: // 1 Fyziologická křivka a křivka vzniklá záměnou svodů 8/9 // 2 Rušení EKG třesem nemocného 12/13 // 3 Sinusová bradykardie 14/15 // 4 SA blokáda II. stupně I. typu 3:2 16/17 // 5 Supraventrikulární bigeminie 20/21 // 6 Síňová tachykardie s AV blokádou 22/23 // 7 Síňová tachykardie 26/27 // 8 Flutter síní 30/31 // 9 Fibrilace síní, vliv kardiotonik 34/35 // 10 Fibrilace síní s pomalou odpovědí komor 38/39 // 11 Předčasné excitace z junkce 40/41 // 12 Junkční rytmus 42/43 // 13 AV blokáda I. stupně 44/45
// 14 AV blokáda II. stupně, II. typu 46/47 // 15 Kompletní blokáda pravého raménka 50/51 // 16 Kompletní blokáda pravého raménka 52/53 // 17 Blokáda levého raménka 54/55 // 18 Bifascikulární blokáda 56/57 // 19 Binodální postižení 58/59 // 20 Předčasné komorové excitace a kuplety 62/63 // 21 Komorové kuplety a zrychlený komorový rytmus s AV disociací 66/67 // 22 Intermitentní nález preexcitace typu A 70/71 // 23 Intermitentní nález preexcitace typu B 72/73 // 24 Preexcitace typu A 74/75 // 25 Preexcitace typu B 76/77 // 26 Preexcitace, pseudoventrikulární tachykardie 78/79 // 27 Preexcitace přechodného typu AB 82/83 // 28 Trvalá stimulace komor 84/85 // 29 Trvalá stimulace síní 86/87 // 30 Sekvenční stimulace 88/89 // 31 Kardioverze jícnovou stimulací 90/91 // 32 Elektrofyziologické vyšetření 100/101 // 33 Vysoká hladina kalia 108/109 // 34 Úprava hypokaliémie 110/111 // 35 Hypokaliémie 114/115 // 36 Kardiomyopatie 116/117 // 37 Kardiomyopatie 120/121 // 38 Syndrom předčasné repolarizace 124/125 // 39 Perikarditida 126/127 // 40 Hypertrofie a přetížení levé komory 130/131 // 41 Hypertrofie levé komory s diastolickým přetížením přecházejícím do přetížení systolického 132/133 // 42 Hypertrofie pravé komory 134/135 // 43 Hypertrofie a přetížení pravé komory 136/137 // 44 Hypertrofie a přetížení pravé komory 138/139 // 45 Akutní cor pulmonale 142/143 // 46 Hypertrofie levé komory s přetížením
a ischémií 146/147 // 47 Pseudodeprese úseku ST 148/149 // 48 Akutní přední Q-infarkt myokardu 150/151 // 49 Rozsáhlý přední infarkt myokardu 154/155 // 50 Recidivující anteroseptální infarkt myokardu 158/159 // 51 Infarkt myokardu přední stěny a septa 166/167 // 52 Anteroseptální infarkt myokardu 170/171 // 53 Subakutní anteroseptální infarkt myokardu s blokádou ramének 174/175 // 54 Anteroseptální infarkt myokardu a blokáda pravého raménka 178/179 // 55 Vysoký anterolaterální infarkt myokardu a akcelerovaný idioventrikulární rytmus (AIVR) 182/183 // 56 Posterobazální infarkt myokardu 190/191 // 57 Akutní Q-infarkt dolní stěny a pravé komory 194/195 // 58 Posteroinferolaterální infarkt myokardu a idioventrikulární rytmus 198/199 // 59 Akutní infarkt myokardu dolní stěny a pravé komory 202/203 // 60 Infarkt myokardu dolní stěny s AV blokádami 206/207 // 61 Infarkt myokardu dolní stěny a idioventrikulární rytmus 214/215 // 62 Syndrom dlouhého QT 218/219

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC