Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:18x 
BK
Dotisk 1. vyd.
České Budějovice : Kopp, 2003
271 s. : il.

objednat
ISBN 80-7232-171-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky
Bibliografie: s. 272
Elektronika - učebnice středošk.
000026689
Obsah // 1. ZÁKLADNÍ OBVODY...11 // 1.1. Úvod do učiva...11 // 1.2. Základní pojmy z elektroniky...12 // 1.3. Obvodové součástky...14 // 1.3.1. Rezistory...18 // 1.3.1.1. Charakteristické vlastnosti rezistorú...26 // 1.3.1.2. Označování rezistorú...27 // 1.3.2. Kondenzátory...-...30 // 1.3.2.1. Charakteristické vlastnosti kondenzátoru...38 // 1.3.2.2. Označování kondenzátom...39 // 1.3.3. Cívky a transformátory...42 // 1.3.3.1. Provedení cívek...43 // 1.3.3.2. Rozdelení cívek...44 // 1.3.3.3. Ztrátový úhel cívky...45 // 1.3.3.4. Cívky pro SMT...46 // 1.3.3.5. Transformátory...48 // 1.4. Zdroje a jejich vlastnosti...30 // 1.4.1. Vlastnosti ideálních zdrojů...30 // 1.4.2. Vlastnosti skutečných zdrojů...30 // 1.5. Děliče napětí...?* // 1.5.1. Frekvenčně nezávislý dělič napětí...52 // 1.5.2. Frekvenčně závislé děliče napětí...33 // 1.6. Dvoj póly (Jednobrany)... // 1.7. Čtyřpóly (Dvojbrany)...39 // 1.7.1. Přenosové vlastnosti čtyřpólu...61 // 1.7.2. Reaktanční čtyřpóly...63 // 1.7.2.1. Dolnopropustní filtry...64 // 1.7.2.2. Hornopropustní filtry...66 // 1.7.2.3. Pásmové propusti...69 // 1.7.2.4. Pásmové zádrže...70 // 1.7.2.5. Filtry LC...71 // 1.7.2.6. Reproduktorové výhybky...78 // 1.7.3. Vázané rezonanční obvody...74 // 2. USMĚRŇOVAČE A STABILIZÁTORY...79 // 2.1. Usměrňovače...80 // 2.1.0. Přechod PN a polovodičové diody...81 // 2.1.0. 1. Elektrická vodivost u polovodiču...81
2.1.0. 2. Prechod PN...83 // 2.1.0. 3. Prechod PN v propustném směru...85 // 2.1.0. 5. Polovodičové diody...86 // 2.1.0. 5.1. Hrotové diody...88 // 2.1.0. 5.2. Plošné diody...89 // 2.1.0. 5.3. Detekční a spínací diody...91 // 2.1.0. 5.4. Stabilizační a referenční diody...92 // 2.1.0. 5.5. Kapacitní diody...92 // 2.1.0. 5.6. Tunelové a inverzní diody...94 // 2.1.0. 5.7. Usměrňovači diody...95 // 2.1.0. 6.Označování polovodičů ...95 // 2.1.1. Jednocestný usměrňovač...97 // 2.1.2. Dvojcestný usměrňovač...99 // 2.1.3. Můstkový usměrňovač...101 // 2.1.4. Trojpulsní uzlové usměrňovače...103 // 2.2. Zdvojovače a násobiče napětí...104 // 2.2.1. Greinacherův zdvojovač...104 // 2.2.2. Půlvlnný násobič třemi...105 // 2.2.3. Celovlnné násobiče...106 // 2.2.3.1. Delonův násobič...106 // 2.2.3.2. Celovlnný ztrojovač napětí...107 // 2.2.4. Kaskádní násobiče napětí...107 // 2.3. Filtrace usměrněného napětí...109 // 2.3.1. Filtry RC...110 // 2.3.2. Filtry LC...111 // 2.4. Stabilizátory napětí...112 // 2.4.1. Pasivní stabilizátory...112 // 2.4.2. Zpětnovazební stabilizátory...115 // 2.4.3. Integrované stabilizátory...115 // 3 ZESILOVAČE... 118 // 3.1. Rozdělení zesilovačů a jejich základní vlastnosti...118 // 3.2. Tranzistory a podstata jejich činnosti...121 // 3.2.1. Unipolární tranzistory...121 // 3.2.1.1. Tranzistory s přechodovým hradlem JFET...122 // 3.2.1.2. Unipolární tranzistory s izolovanou
řídící // elektrodou IGFET...126 // 3.2.1.0. Zacházení s elektrostaticky citlivými // součástkami...129 // 3.2.1.0. 0. Struktury CCD...131 // 3.2.2. Bipolární tranzistory...136 // 3.2.2.1 Statické charakteristiky bipolárního tranzistoru . 139 // 3.2.2.2. Základní zapojení tranzistorů...140 // 3.2.2.3. Princip činnosti tranzistoru při zesilování..141 // 3.3. Základní parametry zesilovače...143 // 3.4. Nastavení a stabilizace pracovního bodu ...144 // 3.4.1. Nastavení pracovního bodu...144 // 3.4.2. Stabilizace pracovního bodu...147 // 3.4.2.1. Stabilizace pracovního bodu můstkovým // zapojením...147 // 3.4.2.2. Stabilizace pracovního bodu se zpětnovazebním // odporem...148 // 3.4.2.3. Stabilizace pracovního bodu termistorem...149 // 3.5. Jednostupňový střídavý zesilovač...150 // 3.6. Třídy zesilovačů...152 // 3.7. Zpětná vazba...155 // 3.8. Vícestupňové zesilovače...156 // 3.8.1. Odporová (přímá) vazba...157 // 3.8.2. Kapacitní vazba (vazba s RC členy)...158 // 3.8.3. Transformátorová vazba...159 // 3.8.4. Stabilizace pracovního bodu dvoustupňového // zesilovače...161 // 3.9. Korekční a selektivní zesilovače...162 // 3.10. Výkonové zesilovače...163 // 3.10.1. Jednočinný koncový zesilovací stupeň...163 // 3.10.2 Dvojčinný koncový zesilovací stupeň...164 // 3.10.3 Výkonové zesilovače bez transformátoru...165 // 3.10.4. Zesilovač s komplementární dvojicí tranzistorů..167 // 3.11. Vysokofrekvenční
a mikrovlnné zesilovače...169 // 3.11.1. Uzkopásmové vysokofrekvenční zesilovače...170 // 3.11.2. Širokopásmové vysokofrekvenční zesilovače...175 // 3.12. Stejnosměrné zesilovače...177 // 4. Operační zesilovače...178 // 4.1. Úvod...178 // 4.2. Vnitřní struktura operačního zesilovače...178 // 4.3. Vlastnosti operačních zesilovačů...182 // 4.4. Základní parametry operačních zesilovačů...182 // 4.5. Konstrukce reálného operačního zesilovače...185 // 4.5.1. Operační zesilovače s bipolárními tranzistory...185 // 4.5.2. Operační zesilovače s tranzistory řízenými polem.187 // 4.6. Ochrany operačních zesilovačů proti přetížení...189 // 4.7. Rozdělení operačních zesilovačů...190 // 4.8. Základní zapojení s operačními zesilovači...191 // 5. Vícevrstvové spínací součástky...202 // 5.1. Tyristor...203 // 5.2. Triak...207 // 5.3. Diak (spínací třívrstvá dioda)...210 // 6. OSCILÁTORY...211 // 6.1 Vlastnosti oscilátorů...211 // 6.2. Vznik netlumených kmitů...212 // 6.3. Princip činnosti oscilátorů...213 // 6.4. Rozdělení oscilátorů...215 // 6.4.1. Oscilátory LC...215 // 6.4.1.1. Oscilátory s indukční vazbou...215 // 6.4.1.2. Tříbodové oscilátory...216 // 6.4.2. Oscilátory řízené krystalem...219 // 6.4.2.1. Krystalové oscilátory...220 // 6.4.3. Oscilátory RC...221 // 6.4.3.1. Oscilátory s fázovacími čtyřpóly RC...222 // 6.4.3.2. Oscilátor RC s Wienovým článkem...223 // 6.5. Oscilátory
bez zpětné vazby...225 // 6.6. Násobiče frekvence...227 // 7. Modulace a modulátory...228 // 7.1. Analogové modulace...228 // 7.1.1. Amplitudová modulace (AM)...229 // 7.1.2. Frekvenční modulace (FM)...232 // 7.1.3. Fázová modulace (PM)...233 // 7.2. Diskrétní (impulsové) modulace...233 // 7.2.1. Pulsně amplitudová modulace (PAM)...235 // 7.2.2. Pulsně šířková modulace (PŠM)...236 // 7.2.3. Pulsně polohová modulace (PPM)...237 // 7.2.4. Frekvenčně impulsová modulace (FIM)...237 // 7.3. Digitální modulace...238 // 7.3.1. Pulsně kódová modulace...238 // 7.3.2. Modulace delta...240 // 7.3.3. Adaptivní modulace delta (ADM)...240 // 7.3.4. Diferenčně pulsně kódová modulace (DPCM)...241 // 7.3.5. Adaptivní diferenční pulsně kódová // modulace (ADPCM)...242 // 7.4. Modulátory...242 // 7.4.1. Modulátory pro amplitudovou modulaci ...243 // 7.4.1.1. Diodové modulátory...243 // 7.4.1.1.1. Diodový symetrický modulátor...243 // 7.4.1.1.2. Diodový kruhový modulátor...243 // 7.4.1.2. Tranzistorový kolektorový modulátor...244 // 7.4.1.3. Modulátor s operačním zesilovačem...245 // 7.4.2. Modulátory pro frekvenční modulaci...246 // 7.4.3. Modulátory pro fázovou modulaci...247 // 8. Směšovače...249 // 8.1. Podstata směšování...249 // 8.2. Rozdělení směšovačů...250 // 8.3. Diodové směšovače...251 // 8.4. Aditivní směšovače...252 // 8.5. Multiplikativní směšovače...253 // 8.6. Samokmitající směšovače...253
// 8.7. Směšovače s monolitickými integrovanými obvody...255 // 9.1. Demodulace amplitudově modulovaných signálů...256 // 9.1.1. Diodové detektory...256 // 9.1.2. Synchronní detektor...258 // 9.1.3. Kolektorový detektor...258 // 9.2. Demodulace frekvenčně modulovaných signálů...259 // 9.2.1. Amplitudový diskriminátor...260 // 9.2.2. Fázový diskriminátor...261 // 9.2.3. Poměrový diskriminátor...262 // 9.2.4. Koincidenční (kvadraturní) detektor...263 // 9.2.5. Fázový závěs PPL...265 // 10. Integrované obvody...267 // 10.1 Značení 10...271

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC