Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Management Press, 1997
207 s. : tab., grafy

objednat
ISBN 80-85943-22-0 (brož.)
Československo - transformace ekonomická - poklitika hospodářská - studie
Reformy ekonomické - Česká republika - r. 1990-1996 - studie
000026705
Obsah // 1. Úvod 7 // 2. Obecné otázky ekonomické reformy 9 // 3. Pokles produkce v průběhu ekonomické reformy 20 // Pokles produkce: empirická data 20 // Poptávkové a nabídkové faktory poklesu produkce 29 // Pokles produkce a životní úroveň 39 // 4. Trh práce a nezaměstnanost 44 // Vývoj zaměstnanosti po zahájení reforem 45 // Faktory určující míru nezaměstnanosti 55 // Výchozí situace na trhu práce 56 // Míra participace 58 // Umísťování nezaměstnaných 59 // Politika zaměstnanosti a umísťování pracovních sil 67 // Vývoj mezd v období transformace 68 // 5. Cenová liberalizace a inflace 75 // Inflace v předreformním Československu 75 // Strategie cenové liberalizace 78 // Průběh cenové liberalizace 81 // Inflace jako peněžní jev 91 // Příčiny nízké úrovně inflace v ČR 95 // Setrvačnost inflace 102 // 6. Zahraniční obchod 105 // Struktura zahraničního obchodu před zahájením reforem 105 // Liberalizace zahraničního obchodu 108 // Vývoj zahraničního obchodu po zahájení reforem 111 // Oživení ekonomiky a vývoj obchodní bilance 116 // 5 // Obsah // 7. Fiskální politika a úloha státu 129 // Fiskální politika v předreformním období 129 // Omezování úlohy státu v ekonomice 134 // Fiskální politika a makroekonomická stabilizace 142 // Fiskální politika v budoucnu 147 // 8. Měnová politika a finanční sektor 151 // Měnová politika a finanční sektor před zahájením reformy 151
Počátky reformy bankovního sektoru a měnové politiky 153 // Měnový vývoj do rozdělení federace 158 // Měnová odluka 161 // Měnová politika a příliv kapitálu 162 // Měnová politika a inflace 173 // Měnová politika po rozšíření fluktuačního pásma 176 // 9. Kursová politika a platební bilance 179 // Platební bilance a vnější zadlužení v 80. letech 179 // Zavedení směnitelnosti 181 // Volba kursového režimu 184 // Platební bilance a kurs po zahájení reformy 187 // Přínosy a problémy fixního kursu během transformace 198 // Rozšíření fluktuačního pásma 201 // 10. Závěr 204

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC